Teisinė informacija

2023 m. balandžio 4 d.

ID 97345

Registruotieji prekių ir paslaugų ženklai priklauso jų savininkams.

„Google“, „Google Drive“, „Google Chrome“, „Google Play“, „Google Maps“, „YouTube“ ir „Android“ yra „Google, LLC“ prekių ženklai.

„Linux“ yra Linuso Torvaldso prekių ženklas, užregistruotas JAV ir kitose šalyse.

„Microsoft“, „Windows“, „Windows Vista“, „Windows Media“, „Windows Phone“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Microsoft Edge“, „Bing“, „Skype“ yra „Microsoft“ įmonių grupės prekių ženklai.

„Apple“, „iPad“, „iPhone“, „iTunes“, „MacBook“, „Mac“, „macOS“, „QuickTime“, „Safari“, „Finder“, „App Store“, yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Cisco“, „Cisco Systems“, „IOS“, „Flipshare” yra „Cisco Systems, Inc.“ ir (arba) jos filialų registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kai kuriose kitose šalyse.

„Mozilla“, „Firefox“ yra „Mozilla Foundation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

„JavaScript“ yra registruotas „Oracle“ ir (arba) jos filialų prekės ženklas.

„Amazon“ yra „Amazon.com, Inc.“ arba jos filialų prekės ženklas.

„Dropbox“ yra „Dropbox, Inc.“ prekių ženklas.

„LinkedIn“ yra „LinkedIn Corporation“ ir (arba) antrinių bendrovių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse registruotasis prekių ženklas arba prekių ženklas.

„BitTorrent“ yra „BitTorrent, Inc.“ prekių ženklas.

„ABBYY Lingvo“ yra „ABBYY Software, Ltd.“ prekių ženklas.

„SAMSUNG“ yra „SAMSUNG“ prekės ženklas JAV ar kitose šalyse.

„Digital River“ yra registruotasis „Digital River, Inc.“ prekės ženklas.

„OpenVPN“ yra registruotasis „OpenVPN Inc.“ prekės ženklas.

Ar šis straipsnis jums buvo naudingas?
Ką galėtume padaryti geriau?
Dėkojame už atsiliepimą! Jūs padedate mums tobulėti.
Dėkojame už atsiliepimą! Jūs padedate mums tobulėti.