Informācija par preču zīmēm

2023. gada 4. aprīlis

ID 97345

Reģistrētās preču zīmes un pakalpojumu zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Google, Google Drive, Google Chrome, Google Play, Google Maps, YouTube un Android ir Google LLC preču zīmes.

Linux ir reģistrēta Linus Torvalds preču zīme ASV un citās valstīs.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Windows Phone, Outlook, Internet Explorer, Microsoft Edge, Bing, Skype ir Microsoft uzņēmumu grupas preču zīmes.

Apple, iPad, iPhone, iTunes, MacBook, Mac, macOS, QuickTime, Safari, Finder, App Store ir korporācijas Apple Inc. preču zīmes.

Cisco, Cisco Systems, IOS, Flipshare ir Cisco Systems, Inc. un/vai saistīto uzņēmumu Amerikas Savienotajās Valstīs un dažās citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

Mozilla, Firefox ir Mozilla Foundation preču zīmes ASV un citās valstīs.

JavaScript ir Oracle un/vai tās meitasuzņēmumu reģistrēta preču zīme.

Amazon ir korporācijas Amazon.com, Inc. vai tās meitasuzņēmumu preču zīme.

Dropbox ir Dropbox, Inc. preču zīme.

LinkedIn ir LinkedIn Corporation un saistīto uzņēmumu Amerikas Savienotajās Valstīs un dažās citās valstīs reģistrēta preču zīme.

BitTorrent ir BitTorrent, Inc. preču zīme.

ABBYY Lingvo ir ABBYY Software, Ltd. preču zīme.

SAMSUNG ir SAMSUNG preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs.

Digital River ir korporācijas Digital River, Inc reģistrēta preču zīme.

OpenVPN ir korporācijas OpenVPN, Inc. reģistrēta preču zīme.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.