Kaspersky Programmatūras atbalsta noteikumi

Atjaunināts 2022. gada 7. aprīlī

Kaspersky Programmatūras (turpmāk tekstā – „Programmatūra”) Atbalsta Noteikumos (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) tiek aprakstīts kā Kaspersky sniedz saviem Lietotājiem tehnisko atbalstu / klientu apkalpošanu (turpmāk tekstā – „Atbalsts”). Kaspersky patur tiesības mainīt šos Noteikumus un publicēt to atjauninātās versijas https://support.kaspersky.com/.

 • 2.1. Visiem Lietotājiem ir piekļuve šādiem rīkiem:
  • Zināšanu Bāze:
   • Informāciju par mājai un mobilajām ierīcēm paredzētajām Programmatūrām skatiet šeit.
   • Informāciju par uzņēmējdarbībai paredzētajām Programmatūrām skatiet šeit.
  • Atbalsts no Forums ekspertiem. Forums ir tīmekļa vietne, kur Atbalstu sniedz Lietotāji. Kaspersky nodrošina šo platformu, lai eksperti un Lietotāji sazinātos un dalītos ar zināšanām, bet negarantē, ka tiks atrisināti visi tīmekļa vietnē publicētie pieprasījumi.
  • Kaspersky tiešsaistes kursi. Tā ir tīmekļa vietne, kur var iziet tiešsaistes kursus.
 • 2.2. Kaspersky tehniskā atbalsta/klientu apkalpošanas dienesta darba laiks ir atkarīgs no lietojumprogrammas veida ( mājas un mobilajām ierīcēm un uzņēmumam) un valsts.
 • 2.3. Veidojot pieprasījumu, Lietotājam ir jāapraksta savs pieprasījums pēc iespējas detalizētāk un jāievēro princips "viena problēma – viens pieprasījums". Ja ir vairākas problēmas, Lietotājam ir jāizveido atsevišķs pieprasījums par katru atsevišķu problēmu.
 • 2.4. Veidojot pieprasījumu tehniskajam atbalstam uzņēmumam, Lietotājam ir jāpārliecinās, ka Kaspersky CompanyAccount tiek saglabāta derīga licence. Pretējā gadījumā tehniskais atbalsts var būt ierobežots.

Atbalstītās Programmatūras saraksts:

 • 3.1. Mājai un mobilajām ierīcēm, skatiet šeit.
 • 3.2. Uzņēmumiem, skatiet šeit.

Kaspersky Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana dienests pieliek visas pūles, lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu saprātīgā laikā, atkarībā no pieprasījuma būtības. Pienākums reaģēt noteiktā laika periodā var tikt piedāvāts tikai kā maksas pakalpojumu daļa.

Dažu Programmatūru Atbalsta noteikumi un nosacījumi var atšķirties no standarta noteikumiem un nosacījumiem. Noteikumi un nosacījumi ir pieejami šeit.

 • 4.1. Standarta Atbalsts iekļauj tālākminēto:
  • 4.1.1. Pieprasījumu apstrāde saistībā ar programmatūras nepareizu darbību un regulāriem Programmatūras jauninājumiem
  • 4.1.2. Pieprasījumu apstrāde saistībā ar ļaunprogrammatūru:
   • a) Programmatūras aplami pozitīvi noteikšanas gadījumi
   • b) Neatklāta ļaunprogrammatūra
   • c) Ieteikumi saistībā ar ļaunprogrammatūru inficēto datoru dezinfekciju
  • 4.1.3. Palīdzība informācijas atklāšanā par pazaudētu vai bojātu licenci (ja iespējams)
  • 4.1.4. Konsultācijas šādos jautājumos:
   • a) Kā un kur lejupielādēt Programmatūru
   • b) Kur atrast informāciju par Programmatūru. Piemēram, lietotāja rokasgrāmatās un mācību materiālos.
   • c) Kā izmantot tiešsaistes pakalpojumus: My Kaspersky vai CompanyAccount
 • 4.2. Standarta Atbalsts neiekļauj tālākminēto:
  • 4.2.1. Jaunas Programmatūras funkcijas izstrāde pēc Lietotāja pieprasījuma
  • 4.2.2. Lietotāja ierīces veiktspējas uzlabošana un konfigurēšana
  • 4.2.3. Ar ļaunprogrammatūru inficēto datoru dezinfekcija (tostarp tādas inficēšanas seku novēršana), ko veic Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana dienesta speciālisti
  • 4.2.4. Ļaunprogrammatūras apraksts
  • 4.2.5. Atbalsts tiešsaistē un attālā atbalsta sesijas (var iegādāties kā papildu pakalpojumu, izmantojot Kaspersky Professional Services)
  • 4.2.6. Palīdzība lietotājam pa tālruni vai tīmekļa tērzēšanā, apkopojot datus analīzei, un/vai ieteikumu piemērošana
  • 4.2.7. Jautājumi par trešās puses programmām un/vai operētājsistēmām
  • 4.2.8. Trešās puses ielāpu izmantošana operētājsistēmām un programmām, lai novērstu ievainojamības
  • 4.2.9. Kaspersky programmatūras integrācija ar trešās puses programmatūru
  • 4.2.10. Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana speciālistu veikta programmatūras veiktspējas konfigurēšana un pārbaude, kā arī konsultācijas par tīkla drošības konfigurēšanu (var iegādāties kā papildu pakalpojumu, izmantojot Kaspersky Professional Services)
  • 4.2.11. Apmācība programmatūras lietošanā
  • 4.2.12. Programmatūras demonstrēšana, izvietošana un konfigurēšana (var iegādāties kā papildpakalpojumu Kaspersky Professional Services ietvaros)
  • 4.2.13. Analīze un oficiāla atzinuma sniegšana par tehniskas kļūdas iemesliem
  • 4.2.14. Ļaunprogrammatūras infekcijas izraisītu incidentu iemeslu analīze un izpēte (var iegādāties kā papildpakalpojumu Kaspersky Incident Response ietvaros)
 • 4.3. Kaspersky nesniedz Atbalstu šādos gadījumos:
  • 4.3.1. Aparatūra un/vai platformai atbilstoša programmatūra neatbilst Programmatūras minimālajām sistēmas prasībām.
  • 4.3.2. Programmatūras versija vairs netiek atbalstīta (atbalsta atjaunošanu var iegādāties pēc pieprasījuma)
 • 4.4. Kaspersky negarantē veiksmīgu instalēšanu, stabilu Programmatūras darbību un problēmu risināšanu šādos gadījumos:
  • 4.4.1. Instalēšana veikta inficētā ierīcē.
  • 4.4.2. Kaspersky Programmatūra ir instalēta jauktā vidē kopā ar citām nesaderīgām lietojumprogrammām.
  • 4.4.3. Traucējumus Programmatūras darbībā izraisa aparatūras problēmas.
  • 4.4.4. Traucējumus Programmatūras darbībā izraisa nesaderīgas platformai specifiskas Programmatūras versijas.
  • 4.4.5. Lietotājs nespēj vai atsakās sniegt Kaspersky Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana dienestam informāciju, kas nepieciešama konkrētas problēmas atveidošanai, analīzei un labošanai.
  • 4.4.6. Problēma radās nepareizas lietošanas vai Kaspersky Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana dienesta sniegto instrukciju vai Kaspersky dokumentācijas neņemšanas vērā dēļ.
 • 4.5. Kaspersky sniedz Atbalstu uz šādiem noteikumiem:
  • a) Tiek atbalstīta visa komerciālā un bezmaksas Programmatūra mājai un mobilajām ierīcēm neatkarīgi no Licences statusa.
  • b) Visai komerciālai Programmatūrai maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem nepieciešama spēkā esošā Licence.

Daži pakalpojumi, kuri nav iekļauti Standarta Atbalstā, var tikt piedāvāti kā maksas pakalpojumu daļa.

Kaspersky sniedz profesionālos pakalpojumus un augstākās kvalitātes Atbalstu. Kaspersky labākie eksperti jums palīdzēs ar uzdevumiem un grūtībām, ar kurām varat saskarties, lietojot drošības risinājumus.

Sīkāka informācija par profesionālajiem pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Sīkāka informācija par augstākās kvalitātes Atbalstu ir pieejama šeit.

Maksas pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgs no reģiona un vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Kaspersky garantē Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana sniegšanu Programmatūrai atbilstoši Galalietotāja licences līgumam („Līgums”) un šiem Noteikumiem.

Kaspersky Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana dienests var lūgt Lietotājam palaist papildu Kaspersky utilītprogrammas (programmatūras rīkus), ja tas uzskata, ka tas ir nepieciešams pieprasījuma apstrādei.

Pēc pieprasījuma apstrādes un periodiski Kaspersky ir tiesības lūgt Lietotājam sniegt atsauksmes par pakalpojuma kvalitāti.

Sazinoties ar Tehniskais atbalsts/klientu apkalpošana dienestu, Lietotājam ir jāsniedz Kaspersky savlaicīgas atbildes, informāciju par iegādāto Licenci un jebkuru citu informāciju, kura var būt saprātīgi nepieciešama atbilstošai pieprasījuma apstrādei.

Ja Lietotājs vēlas nosūtīt atsauksmes par Tehnisko atbalstu/Klientu apkalpošanu:

 • 7.1. Mājas un mobilajai Programmatūrai, veidlapā izvēloties atsauksmju pieprasījuma veidu, izmantojot ērtu saziņas kanālu.
 • 7.2. Par Programmatūru uzņēmējdarbībai – caur speciālu CompanyAccount sadaļu.