Ελληνικά

 

 

Πολιτική Βασικής Υποστήριξης της Kaspersky Lab (ενημερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2019)

 
 
 
 

1. Εισαγωγή

 
 
 
 

2. Ορισμοί

 
 
 
 

3. Προσφορά Βασικής Υποστήριξης

 
 
 
 

4. Εκτεταμένη Τεχνική Υποστήριξη

 
 
 
 

5. Γλώσσες και Ωράριο Υποστήριξης

 
 
 
 

6. Διαχείριση Περιστατικών

 
 
 
 

7. Κανάλια Υποστήριξης

 
 
 
 

8. Φόρουμ της Kaspersky Lab

 
 
 
 

9. Κύκλος Ζωής Υποστήριξης Εφαρμογών

 
 
 
 

10. Υποχρεώσεις της Kaspersky Lab

 
 
 
 

11. Υποχρεώσεις Πελάτη

 

 
 

Su comentario acerca del sitio

Escríbanos si no ha encontrado información necesaria o deje su comentario acerca del sitio web para que podamos mejorarlo.

Enviar mis comentarios Enviar mis comentarios

¡Gracias por su colaboración!

Kaspersky Lab aprecia cada opinión. Nos ayudará a mejorar el sitio web del soporte técnico.

 

¿Cómo podemos mejorar este artículo?

No nos deje su información de contacto: no podremos contactar con usted. Para ponerse en contacto con el soporte técnico, utilice su Cuenta personal.

Enviar Enviar

¡Gracias por su comentario!

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar este artículo.

Aceptar