Người dùng thân mến! Chúng tôi đã chuẩn bị một trang Câu hỏi thường gặp về trạng thái của những giải pháp và dịch vụ của Kaspersky.