Slik endrer du innstillinger for Inntrengningsbeskyttelse

3. oktober 2023

ID 82507

Kun tilgjengelig i Kaspersky Standard, Kaspersky Plus og Kaspersky Premium.

Slik endrer du innstillinger for Inntrengningsbeskyttelse:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på Knappen Innstillinger-knappen nederst i hovedvinduet.

  Vinduet Innstillinger vil da åpne.

 3. Velg delen Sikkerhetsinnstillinger.
 4. Aktiver komponenten Inntrengningsbeskyttelse.
 5. I vinduet Innstillinger for Inntrengningsbeskyttelse klikker du på lenken Behandle programmer for å åpne vinduet Behandle programmer.
 6. Velg programmet du trenger i listen, og dobbeltklikk på navnet for å åpne vinduet Programregler.
 7. Slik konfigurerer du reglene for et programs tilgang til ressurser i operativsystemet:
  1. I kategorien Filer og systemregister velger du ønsket ressurskategori.
  2. Klikk på ikonet i kolonnen med en tilgjengelig handling for ressursen (Les, Skriv, Slett eller Opprett) for å åpne menyen. I menyen velger du det aktuelle elementet (Arv, Tillat, Spør brukeren eller Nekt).
 8. Slik konfigurerer du et programs rettigheter til å utføre bestemte handlinger i operativsystemet:
  1. Velg ønsket kategori med rettigheter i kategorien Rettigheter.
  2. I kolonnen Handling klikker du på ikonet for å åpne menyen og velger det aktuelle elementet (Arv, Tillat, Spør brukeren eller Nekt).
 9. Slik konfigurerer du et programs rettigheter til å utføre bestemte handlinger i nettverket:
  1. I kategorien Nettverksregler klikker du på Legg til.

   Vinduet Nettverksregel vil da åpne.

  2. I vinduet som åpnes, angir du ønskede regelinnstillinger og klikker på Lagre.
  3. Tilordne en prioritet til den nye regelen. Det gjør du ved å velge regelen og flytte den opp eller ned i listen.
 10. Hvis du vil utelate bestemte programhandlinger fra begrensningene skanning, går du til kategorien Unntak og merker av for handlinger som ikke skal kontrolleres.
 11. Klikk på Lagre.

  Alle unntak som er opprettet i Regler for Inntrengningsbeskyttelse, er tilgjengelige i vinduet med innstillinger for Kaspersky-programmet, under delen Ekskluderinger og handlinger på objektdeteksjon.

Inntrengningsbeskyttelse overvåker og begrenser handlingene til programmet i samsvar med de spesifiserte innstillingene.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.