Om Kaspersky Anti-Virus

29. august 2019

ID 87342

Kaspersky Anti-Virus gir omfattende beskyttelse mot ulike typer informasjonssikkerhetstrusler. Ulike funksjoner og beskyttelseskomponenter er tilgjengelige som en del av Kaspersky Anti-Virus for å gi fullstendig beskyttelse.

Datamaskinbeskyttelse

Hver enkelt trusseltype behandles av en bestemt komponent. Du kan aktivere og deaktivere beskyttelseskomponenter samt konfigurere komponentenes innstillinger.

Selv om sikkerhetskomponentene gir kontinuerlig datamaskinbeskyttelse, anbefaler vi at du skanner datamaskinen regelmessig etter virus og andre skadelige programmer. Dette er nødvendig for å forhindre eventuell spredning av skadelige programmer som ikke er oppdaget av beskyttelseskomponentene, for eksempel på grunn av at sikkerhetsnivået er satt for lavt, eller av andre årsaker.

Du sørger for å holde Kaspersky Anti-Virus oppdatert ved å oppdatere databasene og programmodulene som brukes av programmet.

Bestemte oppgaver som skal utføres av og til (for eksempel fjerning av spor etter brukeraktivitet i operativsystemet), kan utføres ved hjelp av andre verktøy og veivisere.

Nedenfor følger en beskrivelse av logikken i hvordan beskyttelseskomponentene samhandler når Kaspersky Anti-Virus er stilt inn på modusen som anbefales av Kaspersky-ekspertene (med andre ord, standardinnstillingene for programmet).

File Anti-Virus

File Anti-Virus hindrer infeksjon av datamaskinens filsystem. Komponentene starter ved oppstart av operativsystemet, kjører kontinuerlig i datamaskinens minne (RAM), og skanner alle filer som blir åpnet, lagret eller kjørt på datamaskinen og alle tilhørende stasjoner. Kaspersky Anti-Virus fanger opp alle forsøk på å få tilgang til en fil, og skanner filen etter kjente virus og andre skadelige programmer. Ytterligere tilgang til filen er bare tillatt hvis filen ikke er infisert, eller den er desinfisert av programmet. Hvis en fil av en eller annen årsak ikke kan desinfiseres, slettes den. En kopi av filen flyttes da til Karantene. Hvis en infisert fil lagres på plasseringen der en slettet fil med samme navn var lagret tidligere, vil Karantene kun lagre en kopi av den siste filen. En kopi av den gamle filen med samme navn lagres ikke.

E-post-Antivirus

E-post-Antivirus skanner innkommende og utgående e-post på datamaskinen. E-posten er kun tilgjengelig for adressaten hvis den ikke inneholder farlige objekter.

Web-Antivirus

Web-Antivirus fanger opp og blokkerer utførelse av skripter på nettsteder hvis de anses som en trussel. Web Anti-Virus overvåker også all nettrafikk og blokkerer tilgang til farlige nettsteder.

IM-Antivirus

IM-Antivirus muliggjør sikker bruk av direktemeldingsklienter. Komponenten beskytter informasjon som sendes til datamaskinen via direktemeldingsprotokoller (IM-protokoller). IM-Antivirus sørger for sikker bruk av ulike direktemeldingsprogrammer.

Systemvakt

Komponenten Systemvakt ruller tilbake endringene skadelig eller annen programvareaktivitet har gjort i operativsystemet.

Komponenten beskytter mot skadelig programvare, inkludert:

  • Utnyttelser
  • Skjermlåser
  • Krypteringsprogrammer
  • Ransomware som krypterer data eller blokkerer tilgang til filer eller systemet, og som krever løsepenger for å gjenopprette eller få tilgang filene

Vi anbefaler ikke å deaktivere denne komponenten.

Nettverkangrepsblokkering

Nettverkangrepsblokkering lastes inn når du starter operativsystemet, og skanner innkommende nettverkstrafikk etter aktiviteter som har de samme egenskapene som nettverksangrep. Når det oppdages et angrepsforsøk, blokkerer Kaspersky Anti-Virus umiddelbart alle nettverksaktiviteter fra datamaskinen som forsøker å angripe datamaskinen din.

Anti-Phishing

Med Anti-Phishing kan du sjekke om URL-adresser er på listen over phishing-URLer. Denne komponenten er innebygd i Web Antivirus og IM Antivirus.

Skjermtastatur

Skjermtastaturet forhindrer oppfanging av data som tastes inn på datamaskinens tastatur og beskytter personlige data mot oppfangingsforsøk via skjermdumper.

My Kaspersky

Hvis en datamaskin bruker Kaspersky Anti-Virus, kan du behandle beskyttelsen av denne datamaskinen eksternt fra My Kasperskys nettsted.

Sikker tilkobling

Kaspersky Anti-Virus beskytter dataene dine ved tilkobling til utrygge trådløse nettverk.

I denne delen i hjelpen

Hva som er nytt

Maskinvare- og programvarekrav

Kompatibilitet med andre Kaspersky-programmer

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.