Slik sender du en tilbakemelding om Safe Money

1. april 2021

ID 126790

Du kan sende tilbakemeldinger til Kaspersky om Safe Money-komponentens virkemåte eller rapportere et problem med denne komponenten.

Slik sender du tilbakemelding

Slik rapporterer du et problem

Hvis programmet ikke kan sende tilbakemeldingen (for eksempel fordi du ikke har internettforbindelse), lagres tilbakemeldingen på datamaskinen. Den lagrede tilbakemeldingen vil være synlig i 30 dager.

Du kan sende tilbakemeldinger om operasjonen til komponenten Safe Money opptil ti ganger hver dag.

Du kan også sende tilbakemeldinger etter at komponenten Safe Money er deaktivert. Etter at komponenten er deaktivert, kan du sende tilbakemeldinger én gang i måneden.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.