Kategorier med oppdagede objekter

1. april 2021

ID 130451

Disse kategoriene beskrives i tabellen nedenfor.

Programkategorier

Kategori av programmer og nettleserutvidelser

Beskrivelse

Gir feil informasjon

Ifølge Kaspersky* gir programmet eller nettleserutvidelsen deg falsk informasjon om statusen på operativsystemet eller på installerte programmer for å be deg om å kjøpe og installere andre programmer til fordel for forhandleren.

Installert uten ditt samtykke

Ifølge Kaspersky* ble programmet eller nettleserutvidelsen installert på datamaskinen uten at din uttrykkelige tillatelse ble gitt elektronisk.

Viser anonyme meldinger eller bannere

Ifølge Kaspersky* viser programmet eller nettleserutvidelsen meldinger og varsler på datamaskinen din anonymt.

Sinker oppstart av datamaskinen

Ifølge Kaspersky* starter programmet eller nettleserutvidelsen automatisk når operativsystemet starter, uten at du har gitt tillatelse til det.

Uvilkårlig installert

Ifølge Kaspersky* ble installasjonen av programmet eller nettleserutvidelsen tvunget på deg, for eksempel ved å blokkere nettleseren eller operativsystemet.

Skjuler deres operasjoner

Ifølge Kaspersky* skjuler dette programmet eller nettleserutvidelsen sin operasjon for deg. Det har for eksempel ingen synlige vinduer og viser ikke noe ikon på oppgavelinjen.

Støttes ikke av leverandøren og inneholder sårbarheter

Leverandøren støtter ikke dette programmet eller nettleserutvidelsen, og utgir ikke relaterte oppdateringer eller sårbarhetsrettinger.

Skjuler mekanismer som brukes til å lukke dem

Ifølge Kaspersky* skjuler og/eller begrenser programmet eller nettleserutvidelsen mekanismer som du kan bruke til å lukke, deaktivere eller fjerne programmet eller nettleserutvidelsen fra datamaskinen.

Installert sammen med et annet program

Ifølge Kaspersky ble programmet eller nettleserutvidelsen installert på datamaskinen sammen med et annet program. Programmet eller nettleserutvidelsen kan ha blitt installert ved en feil, eller det kan hende du ikke ga samtykke til installasjonen.

Sjeldent brukt

Ifølge Kaspersky har programmet ikke blitt startet på over <N> dager.

Samler og overfører dataene dine

Ifølge Kaspersky kan programmet eller nettleserutvidelsen samle og overføre dataene dine uten at du har gitt tillatelse til det.

Omdirigerer eller blokkerer trafikk

Ifølge Kaspersky kan programmet eller nettleserutvidelsen omdirigere eller blokkere nettverkstrafikk (for eksempel søkene dine på nettet). Det/den kan også få tilgang til nettsteder eller endre nettsider uten å varsle deg.

Endrede nettleser-/OS-innstillinger

Ifølge Kaspersky kan programmet eller nettleserutvidelsen endre innstillingene til nettleseren eller operativsystemet (for eksempel den foretrukne søkemotoren eller nettleserens hjemmeside) uten ditt uttrykkelige samtykke.

Begrenser muligheten til å endre innstillinger

Ifølge Kaspersky kan programmet eller nettleserutvidelsen begrense muligheten din til å vise og endre innstillinger for nettleseren og operativsystemet.

Endrer nettleseratferd

Ifølge Kaspersky kan programmet eller nettleserutvidelsen endre atferden til nettleseren når det/den installeres, fjernes eller kjøres, eller når utvidelser deaktiveres.

* Ifølge informasjonen Kaspersky sitter med, utfører programmet eller nettleserutvidelsen vanligvis handlingene som beskrives i tabellen. Kaspersky Internet Security sjekker ikke om disse handlingene faktisk ble utført på datamaskinen din.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.