Slik konfigurerer du beskyttelse av data angitt på datamaskintastaturet

1. april 2021

ID 139716

Slik konfigurerer du Beskyttelse av data tastet inn på datamaskintastaturet:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på Settings 2019.png-knappen nederst i vinduet.

  Vinduet Innstillinger åpnes.

 3. I delen Ekstra velger du underkategorien Sikkert datainput.

  Vinduet viser innstillinger for beskyttelse av datainntasting.

 4. Gå til delen Sikkert tastaturinput i nedre del av vinduet, og merk av for alternativet Aktiver sikkert tastaturinput.
 5. Åpne vinduet Innstillinger for Sikkert datainput ved å klikke på koblingen Rediger kategorier nederst i delen Sikkert tastaturinput.
 6. Merk av i boksene for kategoriene med nettsteder der du vil beskytte inntasting av data via tastaturet.
 7. Slik aktiverer eller deaktiverer du beskyttelse av dataregistrering fra tastaturet for et bestemt nettsted:
  1. Åpne vinduet Unntak for Sikkert tastaturinput ved å klikke på koblingen Behandle unntak.
  2. I vinduet som åpnes, klikker du på Legg til.
  3. Et vindu der du kan legge til et unntak for Sikkert tastaturinput, åpnes.
  4. I vinduet som åpnes, angir du en nettadresse i feltet Nettadressemaske.
  5. Velg ett av alternativene for Sikkert datainput på dette nettstedet (Bruk på angitt side eller Bruk på hele nettstedet).
  6. Velg handlingen som skal utføres av Sikkert datainput på dette nettstedet (Beskytt eller Ikke beskytt).
  7. Klikk på Legg til.

Det angitte nettstedet vises på listen i vinduet Unntak for Sikkert tastaturinput. Når du åpner dette nettstedet, vil Sikkert datainput være aktivt og kjøre i henhold til innstillingene.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.