Innsamling av data i henhold til lisensavtalen for sluttbrukere

1. april 2021

ID 144976

Denne delen inneholder informasjon om spesifikk data som gis til Kaspersky hvis du har installert programversjonen som ikke er ment for bruk i EU, Storbritannia, Brasil eller av innbyggere i California.

Du samtykker i å sende inn følgende informasjon automatisk til AO Kaspersky Lab via den installerte programvaren (heretter kalt "programvaren"), og at rettighetene til denne informasjonen tilhører AO Kaspersky Lab (heretter kalt "Kaspersky" eller "rettighetshaveren") for å forbedre sanntidsbeskyttelsens kvalitet og generere mest mulig egnede tilbud om informasjon og reklame, forbedre programvarens funksjon og fremskynde påvisning og korreksjon av feil forbundet med mekanismene for installasjon, fjerning og oppdatering av programvaren og holde oversikt over antall brukere:

 • Informasjon om rettighetshaverens installerte programvare: full versjon av programvaren, programvarens oppdaterings-ID, type installert programvare, programvareinstallasjons-ID (PCID), installasjonsdato og -klokkeslett for programvaren, programvare-ID hentet fra lisensen, ID-en til den lisensierte programvaren, programvarelokalisering, flagg som indikerer om deltakelse i KSN er aktivert, ID for endring av programvarens merkevarenavn, programvarens installasjons-/avinstallasjonsstatus, installasjonsfeilkode, programvare-ID, ID for programvarens nye merking, installasjonstype (ny installasjon, oppdatering), typer tredjepartsprogramvare som tilbys å installeres under installasjonen av programvaren, typer tredjepartsprogramvare valgt for å installeres under installasjonen av programvaren, typer tredjepartsprogramvare installert under installasjonen av programvaren, ID-en til brukeren av rettighetshavers nettsted, varigheten av programvareinstallasjonen i sekunder, flagg som indikerer om installasjonen ble avbrutt av brukeren, programvare-ID, kode for partnerorganisasjonen assosiert med endring av programvarens merkenavn, informasjon om grensesnittelementet brukeren bestemte seg for å kjøpe programvaren fra, type brukerhistorikk, fullt navn på partnerorganisasjonen som programvaren lisensen ble bestilt gjennom.
 • Annen informasjon: protokollen som brukes til å utveksle data med KSN, forsinkelse ved sending av statistikk, IDen til markedsføringskampanjen, versjonen til protokollen for interaksjon mellom programvaren og markedsføringsmeldinger, side-ID, type registrering i nettportalen, IDen til kontrollen i brukergrensesnittet, IDen til brukerhandlingen, bruker-epost angitt ved oppretting av en bestilling i programvarens grensesnitt, type forespørsel, størrelsen på forespørselens innhold, protokoll-ID, datakomprimeringstype, ID for brukerens valg i markedsføringskampanjen, brukerens valg i markedsføringskampanjen, type region der hendelsen skjedde, ID-liste for innholdet brukeren har lest.
 • Informasjon om brukermiljøet: aktiveringsstatus for Enhetsvakt (Windows), enhets-ID, ekstern IP-adresse, unik enhets-ID, type operativsystem (server, arbeidsstasjon, domenekontroller), operativsystemets versjonsnummer, operativsystemets byggnummer, operativsystemets oppdateringsnummer, operativsystemutgave og omfattende informasjon om operativsystemutgaven, versjonen til operativsystemets oppdateringspakke, operativsystemfamilie, type maskinvareplattform, tilleggsinformasjon om operativsystemets funksjoner, enhetstype (bærbar, stasjonær, nettbrett), nettleserversjon, dato og klokkeslett på brukerens enhet.
 • Informasjon om et objekt som behandles: kontrollsummen (MD5) til objektet som behandles, kontrollsummen (SHA256) til objektet som behandles, kontrollsummen til deler av objektet som ble skannet for å raskt oppdage skadelig programvare eller legitim programvare som kan brukes til å skade datamaskinen eller brukerdata, sertifikatets offentlige nøkkel, digitalt avtrykk for sertifikatet for det skannede objektet og hashing-algoritmen, navnet til den oppdagede skadelige programvaren eller legitime programvaren som kan brukes til å skade brukerens enhet eller data, tidsstempelet til den utløste oppføringen i programvarens antivirusdatabaser, ID-en til den utløste oppføringen i programvarens antivirusdatabaser, typen til den utløste oppføringen i programvarens antivirusdatabaser, størrelsen på objektet som behandles, navnet til objektet som behandles, banen til objektet som behandles, katalogkode, IDen til sårbarheten funnet i programvarens innstillinger, kontrollsumtypen til objektet som behandles.
 • Informasjon om tilgang til en nettjeneste: nettadressen som behandles, portnummer, nettadressen til kilden for nettjenesteforespørselen (referent), IPv4-adressen nettjenesten har åpnet, sertifikattype.
 • Informasjon om lisensen og andre avtaler: type juridisk avtale som er akseptert av brukeren under bruk av programvaren, versjon av den juridiske avtalen som er akseptert av brukeren under bruk av programvaren, flagg som indikerer hvorvidt brukeren har godtatt vilkårene i den juridiske avtalen under bruk av programvaren, datoen og klokkeslettet da brukeren godtok avtalevilkårene under bruk av programvaren, programvarens aktiveringsdato, serienummeret til programvarens lisensnøkkel, programvarens lisens-ID, IDen til informasjonsmodellen som ble brukt til å levere programvarelisensen, type programvarelisens som brukes, programvarens lisensperiode, antall dager til programvarens lisens utløper, fullt navn på partnerorganisasjonen som programvaren lisensen ble bestilt gjennom, informasjon om programvarens prøveversjon, gjeldende status for programvarens lisensnøkkel, bestillingsnummeret programvarelisensen ble kjøpt gjennom, ID-en til prislisteelementet programvarelisensen ble kjøpt gjennom, bestillingsnummeret for kjøpet av programvarens lisens fra partneren, ID-en til landet til partneren som solgte programvarelisensen, data om lisensen for identifisering av en gruppe brukere i selskapet som kjøpte lisensen gjennom kommentar i lisensegenskapene, dato og klokkeslett for utløp av programvarelisens, gjeldende status for programvareabonnement, årsaken til programvareabonnementets gjeldende status / endringsstatus, programvarens abonnementstype, dato og klokkeslett for utløp av programvareabonnement, programvarelisensdata for identifisering av brukergruppe basert på tilleggsinnstillinger for abonnementslisensen, programvarelisensdata for identifisering av brukergruppe basert på tilleggsinnstillinger for abonnementslisensen, lisensdata for identifisering av brukergruppe basert på tilleggsinnstillinger for abonnementslisensen, antall dager siden programvaren ble aktivert, antall dager siden programvarens lisensnøkkel utløp, informasjon om feil ved aktivering av programvaren, feilkategori for programvareaktivering, feilkode for programvareaktivering, kjøpte aktiveringskoder, ID-sett med programvare som kan aktiveres på brukerens enhet, programvarens aktiveringskode, aktiveringskoden som brukes for programvaren for øyeblikket, programvarelisens-topptekst, ID for et regionalt aktiveringssenter, dato og klokkeslett for oppretting av programvarens lisensnøkkel; type lisens som brukes til å aktivere programvaren, ID-en til programvarens detaljhandelselement (SKU).
 • Informasjon om interaksjon med nettportal: konto-ID på nettportalen, siden på nettportalen som programvaren omdirigerer til, land og region for Kaspersky Lab-nettjenesten som prøveversjonen av programvaren ble lastet ned fra, tidspunkt for siste statusendring, versjonen av protokollen som brukes til å kontrollere programvareinnstillinger fra nettportalen, enhetens beskyttelsesstatus, status for bruk av beskyttelseskomponenter, status for skanneoppgaver, status for oppgaven med oppdatering av databaser og programmoduler, liste over sikkerhetsproblemer, innholdet i anbefalingene for listen over problemseksjoner, status for lisensen som brukes av programvaren, programvarens driftsmodus, informasjon om oppdatering av databaser og programmoduler, liste over ignorerte sikkerhetsproblemer, bruker-ID utstedt etter vellykket brukerautentisering på nettportalen, engangspassord for automatisk tilkobling av programvaren som er lastet ned fra nettportalkontoen, engangspassord for enhetsregistrering på nettportalen, datamaskinnavnet til nettverket (domenenavn), type enhet som er koblet til nettportalen, årsak til frakobling fra nettportalen, type token, data for å motta en godkjenningstoken for økten.
 • Informasjon om lokal databaseoppdatering: ID for start av programvareoppdatering.

Ytterligere informasjon

 • Informasjon om maskinvare installert på datamaskinen, inkludert informasjon om produsenten, modellen og kapasiteten til harddisken (HDD), størrelsen på det fysiske og virtuelle minnet, RAM-produsenten, produsenten av hovedkortet, produsenten og navnet på BIOS-programmet, produsenten av skjermkortet og størrelsen på skjerm-RAM, produsenten og typen nettverksadapter, dens dataoverføringshastighet, produsenten og navnet på skjermen, ID for programvareinstallasjon og unik ID på datamaskinen.
 • Informasjon om USB-enheter koblet til maskinen: USB-enhetens klasse/modell, enhetens produsent og navn og datoen da enheten sist ble koblet til datamaskinen.
 • Informasjon om enheter som støtter UPnP-protokollen, inkludert produsentens navn, enhetens modell og navn samt datoen enheten sist ble tilkoblet.
 • Informasjon om systembelastningen, inkludert ledig og brukt minne samt ledig diskplass.
 • Informasjon om alle installerte programmer, inkludert det installerte programmets versjon og navn, versjonene til de installerte oppdateringene, navnet på utgiveren, installasjonsdatoen og den fullstendige banen til installasjonsmappen på datamaskinen og konfigurasjonen (innstillingene) av programmet (inkludert nettlesere).
 • Informasjon om versjoner av operativsystemet (OS) og installerte oppdateringspakker på datamaskinen, datamaskinens navn i nettverket (lokalt navn og domenenavn), regionale OS-innstillinger (informasjon om tidssone, standard tastaturoppsett og grensesnittspråk), UAC-innstillinger, operativsystemets brannmurinnstillinger, operativsystemets innstillinger for foreldrekontroll, Windows Update-innstillinger, parametere for operativsystemets driftsmodus og brukerens konto.
 • Navnet og plasseringen til enhver fil på datamaskinen.
 • Samlet informasjon om brukeraktivitet på datamaskinen: hvor lenge brukeren brukte datamaskinen, perioden for innsamling av informasjon, totalt antall hendelser i løpet av denne perioden, samlet informasjon om prosesser startet av brukeren i systemet, prosessens navn, antall ganger prosessen ble kjørt, hvor lenge den ble kjørt totalt, kontrollsummen (CRC64) til kontonavnet prosessen ble startet fra, prosessfilens fulle bane, informasjon om programvaren prosessen tilhører (navn, beskrivelse, produsent og versjon), totalt antall ganger programvarevinduet ble vist, hvor lenge det ble vist, statistikkparametere for vinduets navn, navnets språk og distribusjon av ord i navnet.
 • Informasjon om besøkte nettsteder, nettstedsadresser, domenedelene til nettstedsadresser som brukeren skrev inn i nettleserens adresselinje, eller som brukeren åpnet fra søkesystemer.

Hovedfunksjonen for programvaren som beskrevet i brukerhåndboken, er å beskytte sluttbrukeren mot kjente informasjonssikkerhetstrusler. For å sikre at disse kjernefunksjonene leveres i programvaren du bruker må rettighetsinnehaveren motta og behandle følgende informasjon:

 • Informasjon om komponenten Anti-Spam: heuristisk fastslått IP-adresse for avsenderen basert på hva som er mottatt og topptekstene for SMTP-økten, IP-adressen som mest sannsynlig for avsenderen av spam, kontrollsummen til det behandlede objektet (MD5), kontrollsummer for vedlegg, fastslåtte tekstkategorier i en e-postmelding, nettadresser oppdaget i den behandlede e-postmeldingen, metadata og deler av den behandlede e-postmeldingen som skal sjekkes i rettighetshaverens tjenester.
 • Informasjon om brukermiljøet: det trådløse nettverkets navn, kontrollsummen (MD5 med salt) til tilgangspunktets MAC-adresse, kontrollsummen (SHA256 med salt) til tilgangspunktets MAC-adresse, det trådløse nettverkets godkjenningstype, det trådløse nettverkets krypteringstype, det trådløse nettverkets ID basert på MAC-adressen til tilgangspunktet, det trådløse nettverkets ID basert på det trådløse nettverkets nettverksnavn, det trådløse nettverkets ID basert på det trådløse nettverkets navn og MAC-adressen til tilgangspunktet, det trådløse nettverkets signalstyrke, liste over tilgjengelige trådløse nettverk og innstillingene deres, DHCP-innstillinger (kontrollsummene til gatewayens lokale IP-adresse, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP og delnettmaske), DHCP-innstillinger (kontrollsummene til gatewayens lokale IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, delnettmaske), URLen til tjenesten som ble brukt til å koble til Internett.

Kaspersky beskytter den mottatte informasjonen i henhold til lovkrav og gjeldende regler for Kaspersky. Dataene overføres over krypterte kanaler.

For å forbedre sikkerhetsbevisstheten om nye trusler og deres kilder og for å forbedre sikkerhetsnivået ditt og produktets drift er rettighetshaveren, med ditt samtykke som eksplisitt er bekreftet i Kaspersky Security Network Data Collection Statement, uttrykkelig berettiget til å motta slik informasjon. Du kan deaktivere Kaspersky Security Network-tjenesten under installasjonen. Du kan også aktivere og deaktivere Kasperskys sikkerhetsnettverkstjeneste når som helst på Programvarens alternativside.

Du erkjenner og samtykker videre i at informasjonen som Rettighetshaveren har samlet inn, skal kunne bli brukt for å oppspore og publisere rapporter om sikkerhetsrisikotrender etter Rettighetshaverens eget og eksklusive skjønn.

Hvis du ikke ønsker at informasjonen som er samlet inn av programvaren, skal sendes til rettighetshaveren, bør du ikke aktivere og/eller deaktivere Kaspersky Security Network-tjenesten.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.