Slik konfigurerer du Oppdater søkemodus

1. april 2021

ID 152134

Slik konfigurerer du modusen for søk etter oppdateringer for installerte programmer:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på denne knappen Settings 2019.png.
 3. Velg delen Beskyttelse.
 4. Velg komponenten Software Updater.

  Vinduet Innstillinger for Software Updater åpnes.

 5. Under delen Oppdater velger du avkrysningsboksen Aktiver søk etter programoppdateringer.
 6. Klikk på lenken Sett opp søkemodus for oppdateringer for å gå til vinduet Oppdater søkemodus.
 7. I rullegardinlisten Søk etter oppdateringer velger du ett av følgende alternativer:
  • Automatisk. Hvis du velger dette alternativet, søker Kaspersky Internet Security automatisk etter programoppdateringer minst en gang i døgnet i henhold til programmets interne innstillinger.
  • Hvert minutt / Hver time / Hver dag / Hver uke / Hver måned / På et bestemt tidspunkt. Hvis du velger et av disse alternativene, søker Kaspersky Internet Security etter oppdateringer basert på den definerte planen din med minuttnøyaktighet. Når et av disse alternativene er valgt, er avmerkingsboksen Utsett kjøring etter programoppstart for N minutter tilgjengelig.
  • Etter at programmet har startet. Når Kaspersky Internet Security starter, søker programmet etter programoppdateringer etter å ha ventet i antall minutter som er angitt i feltet Start om N minutter.
  • Etter hver oppdatering. Etter at Kaspersky Internet Security har lastet ned og installert en ny oppdateringspakke for Kaspersky Internet Security, søker programmet etter programoppdateringer.
 8. Velg avkrysningsboksen Søk etter oppdateringer neste dag hvis datamaskinen er slått av for å starte et søk når datamaskinen slås på etter at et planlagt søk ikke ble utført. Hvis avkrysningsboksen ikke er valgt, vil programmet bare starte søket etter oppdateringer på det planlagte tidspunktet mens datamaskinen er slått på.
 9. Velg avkrysningsboksen Søk etter programoppdateringer kun når skjermspareren er aktiv eller datamaskinen er låst for bare å starte et søk etter oppdateringer hvis du ikke jobber på datamaskinen, og ikke belaste datamaskinressursene ekstra mens du arbeider. Hvis avkrysningsboksen ikke er valgt, vil programmet starte søket på den planlagte tiden, uansett om du jobber på datamaskinen eller ikke.
 10. For å lagre innstillingene klikker du på Lagre.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.