Programlisensiering

1. april 2021

ID 69238

Denne delen dekker hovedaspektene ved programlisensiering.

I denne delen i hjelpen

Om Lisensavtale for sluttbrukere

Om lisensen

Om modusen begrenset funksjonalitet

Om aktiveringskoden

Slik gjennoppretter du aktiveringskoder

Om abonnementet

Slik kjøper du en lisens

Slik aktiverer du programmet

Slik fornyer du en lisens

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.