Blokkere uønsket e-post (spam)

1. april 2021

ID 70766

Hvis du mottar store menger uønskede meldinger (spam), anbefaler vi at du aktiverer komponenten Anti-Spam og angir sikkerhetsnivå Anbefalt for den.

Slik aktiverer du Anti-Spam og stiller inn Anbefalt sikkerhetsnivå:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på Settings 2019.png-knappen nederst i vinduet.

  Vinduet Innstillinger åpnes.

 3. Velg delen Beskyttelse.
 4. Velg komponenten Anti-Spam.

  Vinduet viser innstillingene for Anti-Spam.

 5. Aktiver Anti-Spam ved å bruke bryteren.
 6. Kontroller i delen Sikkerhetsnivå at Anbefalt sikkerhetsnivå er angitt.

Følgende begrensninger gjelder for Anti-Spam:

 • Komponenten Anti-Spam kan kun analysere meldinger som er helt lastet ned fra e-postserveren, uansett hvilken protokoll som brukes.
 • Anti-Spam-komponenten sjekker ikke e-post overført ved hjelp av MAPI-protokollen.

Anti-Spam-komponenten deaktiveres når du oppgraderer til en nyere programversjon. Du kan aktivere komponenten manuelt.

I noen programversjoner må du godta vilkårene i erklæringen om databehandling for Anti-Spam for å aktivere komponenten Anti-Spam.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.