Vurdere datamaskinens beskyttelsesstatus og løse sikkerhetsproblemer

1. april 2021

ID 70907

Problemer med beskyttelse av datamaskinen angis ved hjelp av en indikator øverst i hovedvinduet. Grønt indikerer at datamaskinen er beskyttet. Gult indikerer at det er problemer med beskyttelsen, og rødt indikerer at datamaskinens sikkerhet er i alvorlig fare. Vi anbefaler at du fikser problemene og truslene umiddelbart.

Du kan åpne vinduet Varslingssenter ved å klikke på knappen Detaljer i hovedvinduet. Dette vinduet gir detaljert informasjon om datamaskinens beskyttelsesstatus og foreslår mulige tiltak for å rette opp problemer og trusler.

Problemer knyttet til beskyttelsen grupperes etter kategorier. En liste med handlinger vises for hvert problem, som du kan utføre for å løse problemet.

Delen Anbefalinger viser en liste over handlinger som skal utføres for å optimalisere programytelsen og bruke den mer effektivt.

Delen Vis N ignorerte varsler viser varslinger om bruk av handlingen Ignorer. Problemene som er oppført i denne delen, påvirker ikke fargen på beskyttelsesindikatoren i hovedvinduet.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.