Sjekke programmets omdømme

1. april 2021

ID 70908

Med Kaspersky Internet Security kan du lære omdømmet til programmet fra brukere over hele verden. Et programs omdømme omfatter følgende kriterier:

  • Navn på leverandør
  • Informasjon om den digitale signaturen (hvis programmet er digitalt signert)
  • Informasjon om gruppen programmet er tilordnet av Programkontroll eller størstedelen av Kaspersky Security Network-brukerne
  • Antallet brukere av Kaspersky Security Network som anvender programmet (tilgjengelig hvis programmet har blitt inkludert i gruppen Klarert i Kaspersky Security Network-databasen)
  • Tidspunktet for når programmet ble kjent i Kaspersky Security Network
  • Land hvor programmet er mest utbredt

Sjekking av programmets omdømme er tilgjengelig hvis du har godtatt å delta i Kaspersky Security Network.

Hvis du vil vite mer om omdømmet til et program:

Åpne hurtigmenyen til programmets kjørbare fil og velg Kontroller omdømme i KSN.

Et vindu med informasjon om programmets omdømme i Kaspersky Security Network åpnes.

Se også:

Deltakelse i Kaspersky Security Network.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.