Kontrollere programaktiviteter på datamaskinen og i nettverket

1. april 2021

ID 70910

Komponenten Programkontroll forhindrer at programmer utfører handlinger som kan være farlig for operativsystemet, og sikrer kontroll av tilgang til operativsystemets ressurser (inkludert filressurser på eksterne datamaskiner) og personopplysningene dine.

Programkontroll sporer handlinger i operativsystemet, som er utført av programmer installert på datamaskinen, og regulerer dem basert på definerte regler. Disse reglene begrenser potensielt farlig programaktivitet, inkludert programmers tilgang til beskyttede ressurser, som f.eks. filer, mapper, registreringsnøkler og nettverksadresser.

På 64-biters operativsystemer kan ikke programmenes rettigheter for følgende handlinger konfigureres:

 • Direkte tilgang til fysisk minne
 • Behandle skriverdrivere
 • Opprettelse av tjenester
 • Lesing av tjenester
 • Redigering av tjenester
 • Omkonfigurering av tjenester
 • Behandling av tjenester
 • Start av tjenester
 • Fjerning av tjenester
 • Tilgang til interne nettleserdata
 • Tilgang til kritiske objekter i operativsystemet
 • Tilgang til passordlager
 • Angi feilsøkingsrettigheter
 • Bruk av programgrensesnittene i operativsystemet
 • Bruk av programgrensesnittene i operativsystemet (DNS)
 • Bruk av programgrensesnitt for andre programmer
 • Endre systemmoduler (KnownDlls)
 • Starte drivere

På 64-biters Microsoft Windows 8 og Microsoft Windows 10 kan ikke programmenes rettigheter for følgende handlinger konfigureres:

 • Sende vindusmeldinger til andre prosesser
 • Mistenkelige operasjoner
 • Installering av tastelogger
 • Avbrudd i innkommende dataflythendelser
 • Muligheten til å ta skjermbilder

Programmenes nettverksaktivitet kontrolleres av Brannmur-komponenten.

Når et program startes på datamaskinen for første gang, kontrollerer Programkontroll sikkerheten til programmet, og tilordner det til en gruppe (Klarert, Uklarert, Høyt begrenset eller Lavt begrenset). Klareringsgruppen definerer reglene som Kaspersky Internet Security skal bruke til å kontrollere aktivitetene til dette programmet.

Kaspersky Internet Security tilordner programmene til klareringsgrupper (Klarert, Uklarert, Høyt begrenset eller Lavt begrenset), men kun hvis Programkontroll eller Brannmur er aktivert, eller hvis begge disse komponentene er aktivert. Hvis begge komponentene er deaktivert, fungerer ikke funksjonen som tilordner programmene til klareringsgrupper.

Du kan redigere reglene for programkontroll manuelt.

Reglene du velger for programmer arves av underordnede programmer. Hvis du for eksempel nekter all nettverksaktivitet for cmd.exe, vil disse aktivitetene også bli nektet for notepad.exe når programmet startes ved hjelp av cmd.exe. Når et program ikke er en underordnet del av programmet den kjører fra, arves ikke reglene.

Fra og med Kaspersky Internet Security 2021 er Klarerte programmer-modus ikke lenger inkludert i programmet. Gå tilbake til forrige versjon av programmet hvis du vil fortsette å bruke denne komponenten.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.