Notater om varemerker

1. april 2021

ID 72033

Registrerte varemerker og tjenestemerker tilhører sine respektive eiere.

Adobe og Reader er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Apple, macOS og Safari er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Google, Google Chrome, Chromium, YouTube, SPDY og Android er varemerker som tilhører Google, Inc.

Intel, Celeron og Atom er varemerker for Intel Corporation i USA og i andre land.

Java og JavaScript er registrerte varemerker for Oracle og/eller deres tilknyttede selskaper.

LogMeIn Pro og Remotely Anywhere er varemerker for LogMeIn, Inc.

Mail.ru er et varemerke som tilhører Mail.ru LLC.

Microsoft, Bing, Windows, Internet Explorer, Outlook, PowerShell og Skype er varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Mozilla, Thunderbird og Firefox er varemerker for Mozilla Foundation.

VMware er et registrert varemerke for VMware, Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner.

IOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og bestemte andre land.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.