Om programmers tilgang til webkameraet

1. april 2021

ID 82474

Komponenten for webkamerabeskyttelse er utformet for å beskytte webkameraet mot uautorisert tilgang. Hvis webkamerabeskyttelse er aktivert og avkrysningsboksen Blokker tilgang til webkameraet for alle programmer er valgt, blokkerer Kaspersky Internet Security tilgang til webkameraet for alle programmer og varsler deg om at tilgangen er blokkert.

Hvis alternativet Blokker tilgang til webkameraet for alle programmer ikke er valgt, overvåker Kaspersky Internet Security programmers tilgang til webkameraet, avhengig av tillitsgruppen programmet som ber om tilgang, tilhører. Kaspersky Internet Security tilgang til webkameraet for programmer i gruppene Høyt begrenset og Uklarert.

Med vinduet Programkontroll kan du tillate tilgang til webkameraet for programmer som er inkludert i gruppene Høyt begrenset og Uklarert. Hvis et program fra klareringsgruppen Lavt begrenset forsøker å koble til webkameraet, vil Kaspersky Internet Security vise et varsel som spør deg om du vil gi programmet tilgang til webkameraet.

Hvis et program som er nektet tilgang som standard, prøver å få tilgang til webkameraet, vil du se en varsling fra Kaspersky Internet Security. Varslingen viser informasjon om at et program som er installert på datamaskinen (for eksempel Skype), er i ferd med å motta videodata fra webkameraet. I rullemenyen til varslingen kan du blokkere tilgang til webkameraet for programmet eller konfigurere innstillingene for programtilgang til webkameraet. Denne varslingen vises ikke hvis programmet allerede kjører i fullskjermsmodus på datamaskinen

I rullegardinlisten i meldingen om at videodata mottas av programmet, kan du også velge å skjule denne meldingen eller gå videre til konfigurasjon av innstillinger for meldingsvisning.

Som standard gir Kaspersky Internet Security webkameraet tilgang til programmer som krever din tillatelse, dersom programmets grafiske brukergrensesnitt lastes, utlastes eller ikke svarer, og du ikke kan tillate tilgang manuelt.

Beskyttelse av webkameratilgang har følgende funksjoner og begrensninger:

  • Programmet begrenser video- og øyeblikksbilder som er et resultat av behandling av data fra webkameraet.
  • Programmet kontrollerer lydsignaler hvis dette er en del av videostrømmen fra webkameraet.
  • Kaspersky Internet Security kontrollerer kun webkameraer som er tilkoblet via USB eller IEEE1394, og som er oppført som bildeenheter i Windows Enhetsbehandling.

Klikk på denne koblingen for å vise en liste over støttede webkameraer.

Komponenten Programkontroll må være aktivert for at du skal kunne aktivere beskyttelse mot uautorisert tilgang til webkameraet.

Webkamerabeskyttelse har begrensninger hvis programmet ble installert i Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1).

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.