Feilsøking av operativsystemet med Microsoft Windows Feilsøkingsveiviser

1. april 2021

ID 82513

Slik starter du feilsøkingsveiviseren i Microsoft Windows:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på knappen Flere verktøy nederst i hovedvinduet.

  Vinduet Verktøy åpnes.

 3. Gå til delen Rengjør og optimaliser.
 4. Klikk på koblingen Microsoft Windows Feilsøking for å kjøre veiviseren for feilsøking for Microsoft Windows.

Vinduet for feilsøkingsveiviseren i Microsoft Windows åpnes.

Veiviseren består av en rekke skjermbilder (trinn) som du kan navigere i med knappene Tilbake og Neste. Klikk på Fullført-knappen for å lukke veiviseren når den er fullført. Du kan når som helst stoppe veiviseren ved å klikke på Avbryt.

La oss gå grundigere gjennom trinnene i veiviseren.

Start gjenoppretting av operativsystemet

 1. Velg ett av de to alternativene for veiviseroperasjonen:
  • Søk etter skader forårsaket av skadelig programaktivitet. Veiviseren søker etter problemer og mulige skader.
  • Rull tilbake endringer. Veiviseren vil rulle tilbake rettelsene som er brukt på tidligere identifiserte problemer og skader.
 2. Klikk på Neste.

Søk etter problemer

Hvis du valgte alternativet Søk etter skader forårsaket av skadelig programaktivitet, søker veiviseren etter problemer og mulige skader som skal løses. Når søket er fullført, fortsetter veiviseren automatisk videre til neste trinn.

Velg handlinger for å fikse skader

All skade funnet under det forrige trinnet er gruppert basert på typen fare den utgjør. For hver skadegruppe anbefaler Kaspersky en handlingssekvens for å reparere skaden.

Det finnes tre grupper:

 • Sterkt anbefalte handlinger eliminerer problemer som representerer en alvorlig sikkerhetstrussel. Vi anbefaler at du reparerer alle skader i denne gruppen.
 • Anbefalte handlinger er ment å fjerne problemer som utgjør en trussel. Vi anbefaler også at du reparerer skader i denne gruppen.
 • Flere handlinger reparerer skade på operativsystemet som ikke representerer noen fare nå, men som kan utgjøre en trussel for datasikkerheten i fremtiden.

Utvid listen for den valgte gruppen for å se skade i gruppen.

Hvis du vil at veiviseren skal reparere en bestemt skadetype, merker du av i ruten ved siden av skadebeskrivelsen. Som standard reparerer veiviseren skader som tilhører grupper med anbefalte og sterkt anbefalte handlinger. Hvis du ikke ønsker å reparere en bestemt skadetype, fjerner du avmerkingen i boksen ved siden av skaden.

Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke deaktiverer bokser som er aktivert som standard, fordi det vil føre til at datamaskinen blir sårbar for trusler.

Etter at du har definert settet med handlinger som veiviseren skal utføre, klikker du på Neste.

Reparere skader

Veiviseren vil utføre handlingene som ble valgt på det forrige trinnet. Det kan ta litt tid å reparere skadene. Når en skade er fikset, fortsetter veiviseren automatisk til neste trinn.

Fullføring av veiviseren

Klikk på Fullført for å avslutte veiviseren.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.