Bruke programmet fra kommandolinjen

1. april 2021

ID 83989

Du kan bruke Kaspersky Internet Security på kommandolinjen.

Syntaks for kommandolinjen:

avp.com <kommando> [parametere]

Hvis du vil se hjelpen for kommandolinjesyntaks, skriver du inn følgende kommando:

avp.com [ /? | HELP ]

Denne kommandoen gir deg en fullstendig liste over kommandoer som er tilgjengelige for å administrere Kaspersky Internet Security fra kommandolinjen.

Hvis du vil ha hjelp med syntaksen til en bestemt kommando, skriver du inn en av følgende kommandoer:

avp.com <kommando> /?

avp.com HELP <kommando>

På kommandolinjen kan du henvise til programmet fra programmets installasjonsmappe eller ved å angi den fullstendige banen til avp.com.

Du kan aktivere eller deaktivere handelseslogging i programmet (opprettelse av sporingsfiler) fra kommandolinjen hvis du allerede har angitt et passord for å beskytte tilgangen til Kaspersky Internet Security-administrasjonen i innstillingene til programmet.

Hvis du ikke har angitt et passord i innstillingene til programmet, kan du ikke opprette et passord og aktivere hendelseslogging fra kommandolinjen.

Enkelte kommandoer kan kun utføres under administratorkontoen.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.