Slik konfigurerer du visning av ikonet for Skjermtastatur

1. april 2021

ID 90458

Slik konfigurerer du visning av hurtigstartikonet for Skjermtastatur i registreringsfeltene på nettsteder:

 1. Åpne hovedvinduet.
 2. Klikk på Settings 2019.png-knappen nederst i vinduet.

  Vinduet Innstillinger åpnes.

 3. Velg delen Ekstra.

  Vinduet viser innstillinger for beskyttelse av datainntasting.

 4. I delen Skjermtastatur merker du av for alternativet Åpne skjermtastaturet ved å taste CTRL+ALT+SHIFT+P.
 5. Hvis du vil at hurtigstartikonet for Skjermtastatur skal vises i registreringsfeltene på alle nettsteder, merker du av for alternativet Vis ikonet for hurtigoppstart i dataregistreringsfelter.
 6. Hvis du ønsker at hurtigstartikonet for skjermtastaturet bare skal vises når du åpner spesifikke nettstedkategorier, krysser du av i avmerkingsboksene for nettstedkategoriene der du vil at ikonet skal vises i inntastingsfeltene.

  Hurtigstartikonet for Skjermtastatur vises når du åpner et nettsted som tilhører en av de valgte kategoriene.

 7. Slik aktiverer og deaktiverer du visning av hurtigstartikonet for Skjermtastatur på et bestemt nettsted:
  1. I seksjonen Skjermtastatur klikker du på lenken Behandle unntak for å åpne vinduet Unntak for skjermtastatur.
  2. Klikk på Legg til nederst i vinduet.
  3. Et vindu der du kan legge til et unntak for Skjermtastatur, åpnes.
  4. Angi nettadressen til et nettsted i feltet Nettadressemaske.
  5. I delen Omfang angir du om du vil at hurtigstartikonet for Skjermtastatur skal vises: på den angitte siden eller på alle sidene til nettstedet.
  6. I delen Ikon for skjermtastatur angir du om du vil at hurtigstartikonet for Skjermtastatur skal vises.
  7. Klikk på Legg til.

   Det angitte nettstedet vises på listen i vinduet Unntak for Skjermtastatur.

Når du åpner det angitte nettstedet, vises hurtigstartikonet for Skjermtastatur i registreringsfeltene i henhold til de angitte innstillingene.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.