Om Privat surfing

1. april 2021

ID 93724

Noen nettsteder bruker sporingstjenester for å samle inn informasjon om Internett-aktivitetene dine. Denne informasjonen blir deretter analysert og brukt med det formål å vise deg annonser.

Komponenten Privat surfing er utformet for å forhindre innsamling av informasjon om aktivitetene dine på nett.

I oppdagelsesmodus vil komponenten Privat surfing oppdage og telle antall forsøk på å samle inn data, og skrive denne informasjonen til en rapport. Oppdagelsesmodus er aktivert som standard, og datainnsamling er tillatt på alle nettsteder.

I blokkeringsmodus vil komponenten Privat surfing oppdage og blokkere forsøk på å samle inn data, og skrive informasjon om disse forsøkene til en rapport. I denne modusen blokkeres innsamling av data på alle nettsteder, unntatt:

  • etter nettsteder lagt til som unntak
  • etter nettstedene til Kaspersky og deres partnere
  • etter nettsteder som kan slutte å fungere hvis du blokkerer sporingstjenester, i henhold til informasjon tilgjengelig for Kaspersky

Telleren for blokkerte forsøk på å samle inn data viser det totale antallet blokkeringer på hele nettstedet, avhengig av hvor mange sider som er åpne i nettleseren. Hvis én side er åpen i nettleseren, blir bare blokkerte forsøk på å samle inn data på denne siden på nettstedet talt. Hvis flere sider på samme nettsted er åpne i nettleseren, telles de blokkerte forsøkene på å samle inn data på alle sidene på nettstedet som er åpne i nettleseren.

Du kan administrere komponenten Privat surfing via grensesnittet i Kaspersky Internet Security, eller ved hjelp av utvidelsen for Kaspersky Protection i nettleseren din.

Privat surfing har følgende begrensninger:

  • Programmet blokkerer ikke sporingstjenestens innsamling av data for kategorien Sosiale nettverk mens du er på nettstedet til det aktuelle sosiale nettverket.
  • Hvis det ikke kan fastslås hvilken webside forsøket på datainnsamling kom fra, vil Kaspersky Internet Security verken blokkere forsøket på innsamling av data eller vise informasjon om det.
  • Hvis websiden som forsøket på innsamling av data ble sendt fra kan fastslås, men ikke samsvarer med noen av websidene som er åpnet i nettleseren, bruker Kaspersky Internet Security handlingen som er angitt i innstillingene til Privat surfing (blokkerer eller tillater innsamling av data). Programmet viser informasjon om forsøket på innsamling av data i rapporter, men inkluderer det ikke i statistikken som vises i vinduet Privat surfing, eller i nettleseren.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.