Om oppdatering av databaser og programmoduler

1. april 2021

ID 93957

Installasjonspakken til Kaspersky Internet Security inneholder også databaser og programmoduler. Bruk av disse databasene:

 • Kaspersky Internet Security oppdager mesteparten av truslene ved hjelp av Kaspersky Security Network, som krever Internett-tilkobling.
 • Kaspersky Internet Security oppdager annonseprogrammer, oppringningsprogrammer og annen lovlig programvare som kriminelle kan bruke til å skade datamaskinen eller de personlige dataene dine.

Vi anbefaler at du oppdaterer databasene og programmodulene så snart programmet er installert, for å få full beskyttelse.

Databaser og programmoduler oppdateres trinnvis:

 1. Kaspersky Internet Security starter oppdatering av databaser og programmoduler i henhold til angitte innstillinger: automatisk, etter en tidsplan eller på forespørsel. Programmet kontakter en oppdateringskilde som lagrer en oppdateringspakke for databaser og programmoduler.
 2. Kaspersky Internet Security sammenligner de eksisterende databasene med databasene som er tilgjengelige på oppdateringskilden. Hvis databasene er forskjellige, laster Kaspersky Internet Security ned de manglende elementene i databasene.

Programmet bruker deretter de oppdaterte databasene og programmodulene til å skanne datamaskinen etter virus og andre trusler.

Oppdateringskilder

Du kan bruke følgende oppdateringskilder:

 • Kasperskys oppdateringsservere
 • HTTP- eller FTP-server
 • Nettverksmappe

Spesielle hensyn ved oppdatering av databaser og programmoduler

Oppdatering av databaser og programmoduler er underlagt følgende begrensninger og vilkår:

 • Databaser anses som utdaterte etter en dag og fullstendig utdaterte etter syv dager.
 • Du må ha Internett-tilkobling for å kunne laste ned en oppdateringspakke fra Kasperskys servere.
 • Oppdatering av databaser og programmoduler er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Lisensen er utløpt, og respittperioden eller begrenset funksjonalitetsmodus er ikke tilgjengelig.
  • Du bruker en tariffbasert mobil Internett-tilkobling. Denne begrensningen gjelder for datamaskiner som kjører Microsoft Windows 8 eller nyere versjoner av dette operativsystemet, dersom automatisk oppdatering eller tidsplanlagt oppdatering er aktivert, og det er angitt en trafikkgrense for en tariffbasert mobiltilkobling. Hvis du vil at programmet skal oppdatere databaser og programmoduler i slike tilfeller, må du deaktivere alternativet Begrens trafikk på kostnadspliktige tilkoblinger under Innstillinger → Nettverksinnstillinger.
  • Programmet brukes under abonnement og du har suspendert abonnementet på nettstedet til tjenesteleverandøren.

Installere en oppdateringspakke

Når en oppdateringspakke (korrigering) mottas, installerer Kaspersky Internet Security den automatisk. Du må starte datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen av en oppdateringspakke. Frem til datamaskinen startes på nytt, er programikonet i oppgavelinjen rødt mens vinduet Varslingssenter i Kaspersky Internet Security viser en melding som ber deg om å starte datamaskinen på nytt.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.