Kaspersky Security Cloud for Windows

Begrensninger og advarsler

30. november 2021

ID 85549

Kaspersky Security Cloud har flere begrensninger som ikke er avgjørende for kjøring av programmet.

Begrensninger for bruk av visse komponenter og automatisk behandling av filer

Infiserte filer og skadelige koblinger behandles automatisk i henhold til regler som er opprettet av Kasperskys eksperter. Du kan ikke endre disse reglene manuelt. Reglene kan oppdateres etter oppdatering av databaser og programmoduler. Reglene oppdateres automatisk for Brannmur, Webkamerabeskyttelse, Application Manager, Software Cleaner og Programkontroll.

Hvis et enhetsskann startes fra My Kaspersky, vil filer behandles automatisk basert på reglene som er spesifisert i programmet. Oppdagede filer på en enhet kan behandles automatisk på anmodning fra My Kaspersky, uten bekreftelse fra deg.

Begrensninger for tilkobling til Kaspersky Security Network

Det kan hende at programmet sender en spørring om informasjon til Kaspersky Security Network. Hvis data fra Kaspersky Security Network ikke kan hentes, tar programmet avgjørelser basert på lokale antivirusdatabaser.

Begrensninger for funksjonen Systemvakt

Beskyttelse mot krypteringsprogrammer (skadelig programvare som krypterer brukerens filer) har følgende begrensninger:

 • Den midlertidige systemmappen (Temp) brukes til å støtte denne funksjonen. Hvis stasjonen med den midlertidige mappen ikke har nok diskplass til å opprette midlertidige filer, gis det ikke beskyttelse mot krypteringsprogrammer. Hvis det er tilfellet, vil ikke programmet vise en varsling om at filer ikke er sikkerhetskopiert (ingen beskyttelse).
 • Midlertidige filer slettes automatisk når du lukker Kaspersky Security Cloud eller deaktiverer komponenten Systemvakt.
 • Hvis Kaspersky Security Cloud avsluttes umiddelbart i nødssituasjoner, slettes ikke midlertidige filer automatisk. Du må tømme den midlertidige mappen manuelt for å slette de midlertidige filene. Det gjør du ved å åpne vinduet Kjør og skrive inn %TEMP% i feltet Åpne. Klikk på OK.
 • Beskyttelse mot krypteringsprogrammer gis kun for filer som ligger på stasjoner som har blitt formatert med filsystemet NTFS.
 • Det kan maksimalt gjenopprettes 50 filer per krypteringsprosess.
 • Endringer av filer kan ikke overskride en størrelse på totalt 100 MB. Filer med endringer som overskrider denne grensen, kan ikke gjenopprettes.
 • Filendringer startet via nettverksgrensesnittet overvåkes ikke.
 • Filer kryptert med EFS støttes ikke.
 • Du må starte datamaskinen på nytt for å aktivere beskyttelse mot krypteringsprogrammer etter at Kaspersky Security Cloud er installert.

Skannebegrensninger for krypterte tilkoblinger

På grunn av tekniske begrensninger ved implementering av skannealgoritmer støtter ikke skanning av krypterte tilkoblinger visse filtyper av TLS 1.0-protokollen og nyere versjoner (spesielt NPN og ALPN). Tilkoblinger via disse protokollene kan være begrenset. Nettlesere med støtte for SPDY-protokoller bruker HTTP over TLS-protokollen i stedet for SPDY, selv om den tilkoblede serveren støtter SPDY. Dette påvirker ikke nivået av tilkoblingssikkerhet. Hvis serveren bare støtter SPDY-protokollen og det ikke er mulig å opprette en tilkobling til HTTPS-protokollen, overvåkes ikke tilkoblingen.

Kaspersky Security Cloud støtter ikke behandling av trafikk via HTTPS/2-proksy. Programmet behandler ikke trafikk sendt via utvidelser av HTTP/2-protokollen.

Kaspersky Security Cloud forhindrer utveksling av data via QUIC-protokollen. Nettlesere bruker en standard overføringsprotokoll (TLS eller SSL), uavhengig av om støtte for QUIC-protokollen er aktivert i nettleseren.

Kaspersky Security Cloud overvåker bare beskyttede tilkoblinger som det kan dekryptere. Programmet overvåker ikke tilkoblinger som er lagt til på unntakslisten (koblingen Nettsteder i vinduet Nettverksinnstillinger).

Følgende komponenter dekrypterer og skanner kryptert trafikk som standard:

 • Web-Antivirus
 • Safe Money
 • URL-veileder

Kaspersky Security Cloud dekrypterer kryptert trafikk når brukeren surfer på Google Chrome, hvis utvidelsen for Kaspersky Protection er deaktivert i denne nettleseren.

Kaspersky Security Cloud overvåker ikke trafikk hvis nettlesere laster inn en webside eller websidens elementer fra en lokal hurtigbuffer i stedet for fra Internett.

Begrensninger på skanning av krypterte tilkoblinger i The Bat-klienten

Siden e-postklienten The Bat bruker sitt eget sertifikatlager, identifiserer Kaspersky Security Cloud sertifikatet som brukes til å opprette en HTTPS-tilkobling mellom denne klienten og serveren som ikke klarert. For å unngå at dette skjer, må du konfigurere The Bat-klienten til å virke med det lokale sertifikatlageret i Windows.

Begrensninger for unntak fra skanning av krypterte tilkoblinger

Ved skanning av krypterte tilkoblinger til nettsteder som har blitt lagt til som unntak, kan det hende at komponenter som Anti-Banner, URL-veileder og Privat surfing fortsetter å skanne de krypterte tilkoblingene. Komponentene Safe Money og Web-Antivirus skanner ikke nettsteder som har blitt lagt til som unntak.

Begrensninger for sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Følgende begrensninger gjelder for sikkerhetskopiering og gjenoppretting:

 • Nettbasert lagring av sikkerhetskopier blir utilgjengelig ved utskifting av harddisk eller datamaskin. Gå til Kasperskys nettsted for teknisk støtte for å få informasjon om hvordan du gjenoppretter tilkoblingen til Nettbasert lager etter at du har skiftet ut maskinvare.
 • Redigering av servicefilene for sikkerhetskopilageret kan føre til at du mister tilgangen til sikkerhetskopilageret og dermed ikke kan gjenopprette data.
 • Programmet oppretter sikkerhetskopier gjennom systemets skyggekopieringstjeneste. Derfor er ikke den frakoblede Outlook-datafilen (.ost) inkludert i sikkerhetskopisettet fordi den ikke er utviklet for å sikkerhetskopieres.

Begrensninger i datakrypteringsfunksjonaliteten

Når et datahvelv opprettes i filsystemet FAT32, må størrelsen på datahvelvfilen på stasjonen ikke overstige 4 GB.

Spesifikasjon av kjerneminne ved skanning etter rotsett i Beskyttet nettleser-modus

Når en uklarert modul oppdages i Beskyttet nettleser-modus, åpner en ny nettleserfane med en melding om at skadelig programvare er oppdaget. Hvis dette skjer, anbefaler vi at du avslutter nettleseren og kjører en Fullstendig skann av datamaskinen.

Spesifikasjon av beskyttelse av data på utklippstavlen

Kaspersky Security Cloud tillater et program tilgang til utklippstavlen i følgende tilfeller:

 • Et program i det aktive vinduet forsøker å plassere data på utklippstavlen. Det aktive vinduet er vinduet du bruker i øyeblikket.
 • En klarert prosess i et program forsøker å plassere data på utklippstavlen.
 • En klarert prosess i et program eller en prosess i det aktive vinduet prøver å motta data fra utklippstavlen.
 • En programprosess som tidligere plasserte data på utklippstavlen, forsøker å motta disse dataene fra utklippstavlen.

Detaljer om behandling av infiserte filer av programkomponenter

Ifølge standardinnstillingen kan programmet slette filer som ikke kan desinfiseres. Denne slettingen kan utføres under filbehandling av komponenter som Programkontroll, E-post-Antivirus, File Anti-Virus. Filene kan slettes under skanneoppgaver, men også når Systemvakt oppdager skadelige programaktiviteter.

Begrensninger som gjelder for visse komponenter ved programinstallasjon sammen med Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints

Driften av følgende Kaspersky Security Cloud-komponenter er begrenset i Beskyttet nettleser hvis programmet installeres sammen med Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints:

 • Web-Antivirus, bortsett fra Anti-Phishing
 • URL-veileder
 • Anti-Banner

Detaljene for autokjøringsprosessen

Autokjøringsprosessen logger resultatene av sine egne handlinger. Data logges i tekstfiler som kalles "kl-autorun-<date><time>.log". Du viser data ved å åpne vinduet Kjør. Deretter skriver du inn %TEMP% i feltet Åpne og klikker på OK.

Alle sporingsfiler lagres i banen til konfigurasjonsfiler som ble lastet ned under autokjøringsprosessen. Data lagres under hele autokjøringsprosessen og slettes permanent når prosessen er fullført. Dataene sendes ikke videre.

Begrensninger for Kaspersky Security Cloud i Microsoft Windows 10 med modusen Enhetsvakt aktivert:

Driften av følgende funksjoner er delvis begrenset:

 • Utklippstavlebeskyttelse
 • Nettleserbeskyttelse fra tastatur- og musinngangsemulatorer (inngangsforfalskning)
 • Beskyttelse fra eksterne behandlingsprogrammer
 • Nettleserbeskyttelse (behandling gjennom API, beskyttelse mot angrep som bruker skadelige meldinger i nettleservinduer, beskyttelse mot købehandling av meldinger)
 • Heuristisk analyse (emulering av oppstart av skadelige programmer)

Hvis UMCI-modus er aktivert i Windows, oppdager ikke Kaspersky Security Cloud skjermlåsere.

Om logging av hendelser relatert til lisensavtalen for sluttbrukere og Kaspersky Security Network i hendelsesloggen i Windows

Hendelser som involverer å godta eller avslå vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, og også godta og avslå å delta i Kaspersky Security Network, registreres i hendelsesloggen i Windows.

Begrensning av omdømmesjekk av lokale adresser i Kaspersky Security Network

Koblinger til lokale ressurser skannes ikke i Kaspersky Security Network.

Advarsel om programmer som innhenter informasjon

Hvis et program som innhenter informasjon, og sender ut informasjonen for behandling, installeres på datamaskinen, kan det hende Kaspersky Security Cloud klassifiserer programmet som skadelig programvare. For å unngå dette kan du ekskludere programmet fra skanningen ved å konfigurere Kaspersky Security Cloud som beskrevet i dette dokumentet.

Advarsel om oppretting av en programinstallasjonsrapport

En installasjonsrapportfil opprettes når programmet installeres på en datamaskin. Hvis programmet ble installert med en feil, lagres en installasjonsrapportfil som du kan sende til Kasperskys tekniske støtte. Du kan se innholdet i installasjonsrapportfilen ved å klikke på lenken i programvinduet. Hvis programmet ble installert, vil installasjonsrapportfilen slettes fra datamaskinen din umiddelbart.

Begrensninger for webkamerakontroll i operativsystemet Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1)

Etter at programmet er installert i operativsystemet Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1), vil kontroll av webkameratilgang ikke kunne garanteres før datamaskinen har blitt startet på nytt.

Begrensning for sikkerhetskopiering på Internett og gjenoppretting av data fra sikkerhetskopier

Du kan ikke kjøre en sikkerhetskopieringsoppgave i Kaspersky Security Cloud samtidig som det kjøres en datagjenopprettingsoppgave i Kaspersky Restore Utility på samme datamaskin.

Begrensninger for brannmuren

Brannmuren kontrollerer ikke lokale tilkoblinger som er installert av kontrollerte programmer.

Begrensninger for Programkontroll

Hvis VeraCrypt er installert på datamaskinen, kan det hende Kaspersky Security Cloud avslutter det når komponenten Programkontroll er aktivert. Oppgrader VeraCrypt til versjon 1.19 eller nyere for å løse dette problemet.

Begrensninger når programmet startes for første gang etter oppgradering fra Microsoft Windows 7 til Microsoft Windows 10

Hvis du har oppgradert fra Microsoft Windows 7 til Microsoft Windows 8 / 8.1 eller Microsoft Windows 10 / RS1 / RS2 / RS3, vil Kaspersky Security Cloud ha følgende begrenser når det startes for første gang:

 • Det er kun File Anti-Virus (beskyttelse i sanntid) som kjører. Andre programkomponenter kjører ikke.
 • Selvforsvar for filer og systemregisteret kjører. Selvforsvar for prosesser kjører ikke.
 • Programgrensesnittet er ikke tilgjengelig når du starter maskinen på nytt. Programmet viser et varsel om at enkelte programkomponenter ikke kjører, og at maskinen må startes på nytt etter at tilpasningen til det nye operativsystemet er fullført.
 • Det er kun alternativet Avslutt som er tilgjengelig i hurtigmenyen under programikonet varslingsområdet.
 • Programmet viser ikke varslinger, og velger den anbefalte handlingen automatisk.

Advarsel om feil ved tilpasning av programdrivere ved oppgradering av operativsystemet fra Windows 7 til Windows 10

Oppgradering av Windows 7 til Windows 10 kan føre til en feil ved tilpasning av driverne for Kaspersky Security Cloud. Drivere tilpasses i bakgrunnen, som betyr at du ikke mottar varsler om fremdriften.

Hvis det oppstår en feil ved tilpasning av driverne, vil du ikke kunne bruke følgende funksjoner i programmet:

 • Brannmur
 • Trusselvarsling mens operativsystemet laster
 • Beskyttelse av programprosesser ved bruk av PPL-teknologien (Protected Process Light) fra Microsoft Corporation

Du kan bruke følgende metoder for å rette feilen:

 • Start datamaskinen på nytt og start programtilpasningen fra varslingssenteret.
 • Avinstaller programmet og installer det på nytt.

Bruksbegrensninger for Enheter i nettverket mitt

Endring av innstillingene for et Ethernet-nettverk i systemregisteret kan føre til at komponenten Enheter i nettverket mitt viser Ethernet-nettverket i listen over oppdagede trådløse nettverk og viser hvilke enheter som er koblet til dette nettverket.

Begrensninger for skanning av trafikk sendt over HTTPS i nettleseren Mozilla Firefox

I Mozilla Firefox 58.x og nyere versjoner vil programmet ikke skanne trafikk overført over HTTPS-protokollen hvis endringer i nettleserinnstillingene beskyttes av et hovedpassord. Når det oppdages et hovedpassord i nettleseren, viser programmet et varsel med en lenke til en artikkel i kunnskapsbasen. Artikkelen inneholder instruksjoner for hvordan du løser dette problemet.

Hvis HTTPS-trafikk ikke overvåkes, vil funksjonene til følgende komponenter være begrenset:

 • Web-Antivirus
 • Anti-Phishing
 • Kaspersky Safe Kids
 • Beskyttelse av personvern
 • Anti-Banner
 • Sikkert datainput
 • Safe Money

Begrensninger for Kaspersky Protection-utvidelsen i Google Chrome og Mozilla Firefox

Utvidelsen for Kaspersky Protection fungerer ikke i Google Chrome og Mozilla Firefox hvis Malwarebytes for Windows er installert på datamaskinen din.

Spesielle hensyn ved installasjon av programmet i Microsoft Windows 7 Service Pack 0 og Service Pack 1

Når du installerer programmet i et operativsystem som ikke støtter sertifikater med en digital SHA256-signatur, installerer programmet sitt eget klarerte sertifikat.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.