Kaspersky Security Cloud for Windows

Om beskyttelse av lyddataflyter som kommer fra lydopptaksenheter

30. november 2021

ID 94303

Inntrengere kan prøve å motta lyddataflyter fra lydopptaksenhetene dine ved hjelp av spesiell programvare. Lydopptaksenheter er mikrofoner som er tilkoblet eller innebygd i datamaskinen. De kan overføre en lyddataflyt via lydkortgrensesnittet (inputsignal). Kaspersky Security Cloud overvåker hvilke programmer som mottar en lyddataflyt fra lydopptaksenheter, og beskytter lyddataflyten mot å bli fanget opp av uautoriserte personer.

Kaspersky Security Cloud blokkerer som standard mottak av lyddataflyter fra lydopptaksenheter som er tilkoblet datamaskinen, for programmer i klareringsgruppene Uklarert og Høyt begrenset. Du kan gi programmer tillatelse til å motta lyddataflyten fra lydopptaksenheter.

Hvis et program i gruppen Lavt begrenset ber om tilgang til en lydopptaksenhet, viser Kaspersky Security Cloud en varsling og ber deg om å tillate eller nekte at dette programmet mottar lyddataflyten fra en lydopptaksenhet. Hvis Kaspersky Security Cloud ikke kan vise denne varslingsmeldingen (for eksempel hvis Kaspersky Security Clouds grafiske grensesnitt ikke er lastet enda), vil programmet fra klareringsgruppen Lavt begrenset gis tillatelse til å motta lyddataflyten fra en lydopptaksenhet.

Alle programmer i gruppen Klarert gis tillatelse til å motta en lyddataflyten fra lydopptaksenheter som standard.

Beskyttelse av lyddataflyter har følgende spesialfunksjoner:

  • Komponenten Programkontroll må være aktivert for at funksjonen skal fungere.
  • Etter at innstillingene for programmers tilgang til lydopptaksenheter er endret (for eksempel hvis programmet ikke har tillatelse til å motta lyddataflyten i innstillingene i vinduet Programkontroll), må dette programmet startes på nytt for å hindre at det mottar lyddataflyten.
  • Kontroll av tilgangen til lyddataflyten fra lydopptaksenheter avhenger ikke av programmets innstillinger for tilgang til webkameraet.
  • Kaspersky Security Cloud beskytter bare tilgang til innebygde mikrofoner og eksterne mikrofoner. Andre enheter for lyddataflyt støttes ikke.
  • Kaspersky Security Cloud tillater at et program mottar en lyddataflyt uten å vise varslinger, hvis programmet begynte å motta lyddataflyten før Kaspersky Security Cloud ble startet, eller hvis du plasserte programmet i gruppene Uklarert eller Høyt begrenset etter at programmet begynte å motta lyddataflyten.

Kaspersky Security Cloud garanterer ikke beskyttelse av lyddataflyter fra enheter som f.eks. digitale speilreflekskameraer (DSLR), videokameraer, og actionkameraer.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.