Innhold til sporingsfiler, dumpfiler og innstillingsfiler

12. april 2023

ID 171494

Merk: Alle filer beskrevet i denne delen er kun tilgjengelige for datamaskinens systemadministrator og eieren av datamaskinkontoen Kaspersky VPN ble installert med.

1. Sporingsfiler

Sporingsfiler inneholder informasjon om hendelser som oppstår under bruk av Kaspersky VPN. Sporingsfiler lagres lokalt på datamaskinen i følgende mappe:~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/

Sporingsloggene er å finne i følgende filer:

 • ksec_agent_<timestamp>.log
 • ksec_app_<timestamp>.log
 • ksec_daemon_<timestamp>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<timestamp>.log

Sporingsfiler kan inneholde følgende informasjon:

 • Informasjon om enheten og operativsystemet (unik enhets-ID, enhetstype, MAC-adresser til nettverkenheter, operativsystemtype, operativsystemversjon)
 • Informasjon om programmer som lastes inn av brukeren (URL-adresse, attributter, filstørrelse, informasjon om prosessen som lastet inn filen)
 • Informasjon om startede programmer og tilhørende moduler
 • Informasjon om programmets operasjon og tilhørende moduler
 • Informasjon om feil i og bruk av det grafiske brukergrensesnittet til det installerte Kaspersky-programmet
 • Informasjon om nettverkstilkoblinger og -innstillinger: IP-adressen til den eksterne datamaskinen og brukerens datamaskin, DNS-serveres IP-adresse, tilgangspunktets MAC-adresse, nettverksnavn, signalstyrke, portnumrene til porter som brukes til å etablere tilkoblingen, nettverksprotokoll, tilkoblingsstatusen på filgenereringstidspunktet, nettverksomdømme, proxyserverinnstillinger – hash for brukernavn/passord
 • Informasjon om innstillingene for tilkobling til Kasperskys servere
 • Informasjon om tilkoblinger til Pango-servere
 • Informasjon om lisenstypen (lisenstype, region)
 • Informasjon om nettverkspakker som er mottatt og sendt av datamaskinen over telenettverket
 • Informasjon om sendte og mottatte e-poster og direktemeldinger
 • Informasjon om My Kaspersky: informasjon om brukernavn og passord på nettstedet og innholdet i informasjonskapsler
 • Offentlig sertifikat for serveren
 • Informasjon om språket, programvare-ID, tilpasning av programvare, programvareversjon, unik installasjons-ID for programvare, unik datamaskin-ID

Sporingsfiler inneholder kun informasjonen som trengs for å fikse defekter i programmet. Kaspersky bruker sporingsfiler til å undersøke hendelser knyttet til funksjonsfeil i Kaspersky VPN.

Som standard er opprettelse av sporingsfiler deaktivert. Du kan aktivere generering av sporingsfiler i programinnstillingene.

Sporingsfiler kan kun sendes til Kaspersky manuelt. Kaspersky VPN sender ikke sporingsfiler til Kaspersky automatisk.

Du kan velge hvordan sporingsfiler sendes til Kaspersky.

Før du sender disse sporingsfilene til Kaspersky, ber vi deg gjennomgå innholdet i dem.

Viktig: Sporingsfiler kan inneholde personlige data og sensitiv informasjon. Når du sender sporingsfiler til Kaspersky, samtykker du til å gi alle data som finnes i sporingsfilene du sender til Kaspersky, og du samtykker til metoden som brukes for å sende dem.

2. Dumpfiler

Dumpfiler inneholder all informasjon om arbeidsminnet til programmets prosesser på det tidspunktet dumpfilene opprettes. Dumpfiler kan inneholde konfidensielle data.

Dumpfiler genereres av operativsystemet og sendes Apple-servere kun med ditt samtykke. Før du sender en dumpfil ber vi deg om å gjennomgå innholdet.

3. Ekstra filer

Kaspersky VPN oppretter også ekstra innstillingsfiler som lagres på brukerens datamaskin. Disse filene kan inneholde informasjon som trengs for å kjøre programvaren: innstillinger, interne databaser og konfigurasjonsfiler.

Spesialister fra kundeservice kan be deg om å oppgi de ekstra filene for å korte ned tiden det tar å behandle forespørsler knyttet til feil i programvaren. Brukeren sender disse dataene manuelt etter forespørsel fra spesialisten fra kundeservice.

Når du sender de ekstra innstillingsfilene til kundeservice, godkjenner du å oppgi all data de inneholder samtykker til metoden som brukes for å sende dem. Før du sender disse filene, ber vi deg gjennomgå innholdet i dem.

Disse ekstra filene kan inneholde følgende informasjon:

 • Proxyserverinnstillinger – hash for brukernavn og passord
 • Påloggingsinformasjon for tilkobling til My Kaspersky
 • Navn på trådløse nettverk som reglene for aktivering av sikker tilkobling er konfigurert for

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.