Ordliste

4. april 2023

ID 95897

Aktiv nøkkel

En nøkkel som programmet bruker i dag.

Aktivering av programmet

Veksle programmet til fullstendig fungerende modus. Programmet aktiveres av brukeren under eller etter installasjon av programmet. Du må ha en aktiveringskode eller nøkkelfil for å aktivere programmet.

Antivirusdatabaser

Disse databasene inneholder informasjon om datasikkerhetstruslene som Kaspersky kjenner til på utgivelsestidspunktet for databasene. Oppføringer i antivirusdatabasene gjør det mulig å finne skadelige koder i skannede objekter. Databasene opprettes av ekspertene til Kaspersky, og oppdateres hver time.

Ekstra lisensnøkkel

En nøkkel som bekrefter retten til å bruke programmet, men som for tiden ikke er i bruk.

Kasperskys oppdateringsservere

En liste over Kasperskys HTTP- og FTP-servere som programmet bruker når det laster ned databaseoppdateringer til mobilenhetene.

Lisens

En tidsbegrenset rettighet til å bruke appen, som beskrives i lisensavtalen for sluttbrukere.

Lisensnøkkel

En unik alfanumerisk sekvens. Lisensnøkkelen aktiverer bruk av programmet i henhold til lisensavtalen for sluttbrukere (lisenstype, gyldighetsperiode, begrensninger). Du kan bare bruke programmet når du har en lisensnøkkel.

Lisensvilkår

Tidsperioden når du har tilgang til programfunksjonene og rettigheter til å bruke ekstra tjenester. Tjenestene du kan bruke avhenger av typen lisens.

Nøkkelfil

En fil i formatet xxxxxxxx.key, som gjør det mulig å bruke et Kaspersky-program under en prøvelisens eller kommersiell lisens. Programmet genererer nøkkelfilen basert på aktiveringskoden. Du kan bare bruke programmet når du har en nøkkelfil.

Oppdatering

Utbytting eller tillegging av nye filer (database- eller programmoduler) mottatt fra Kasperskys oppdateringsservere.

Respittperiode

I en begrenset periode, fra utløpet av perioden for effektiv bruk, under hvilket programvaren opererer uten å endre den tilgjengelige funksjonaliteten.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.