Om Privat surfing

12. oktober 2023

ID 93724

Mens du surfer på nett, bruker nettstedene sporingstjenester til å samle inn informasjon om nettaktivitetene dine. Sporingstjenester bruker informasjonen som mottas til å analysere aktivitetene dine, og de kan bruke analyseresultatene til å vise deg relevant reklame.

Komponenten Privat surfing er utformet for å forhindre innsamling av informasjon om aktivitetene dine på nett.

I oppdagelsesmodus vil komponenten Privat surfing oppdage og telle antall forsøk på å samle inn data, og skrive denne informasjonen til en rapport. Oppdagelsesmodus er aktivert som standard, og datainnsamling er tillatt på alle nettsteder.

I blokkeringsmodus vil komponenten Privat surfing oppdage og blokkere forsøk på å samle inn data, og skrive informasjon om disse forsøkene til en rapport. I denne modusen blokkeres innsamling av data på alle nettsteder, unntatt:

  • etter nettsteder lagt til som unntak
  • etter nettstedene til Kaspersky og deres partnere
  • etter nettsteder som kan slutte å fungere hvis du blokkerer sporingstjenester, i henhold til informasjon tilgjengelig for Kaspersky

Telleren for blokkerte forsøk på å samle inn data viser det totale antallet blokkeringer på hele nettstedet, avhengig av hvor mange sider som er åpne i nettleseren. Hvis én side er åpen i nettleseren, blir bare blokkerte forsøk på å samle inn data på denne siden på nettstedet talt. Hvis flere sider på samme nettsted er åpne i nettleseren, telles de blokkerte forsøkene på å samle inn data på alle sidene på nettstedet som er åpne i nettleseren.

Du kan administrere komponenten Privat surfing via grensesnittet i Kaspersky Small Office Security, eller ved hjelp av utvidelsen for Kaspersky Protection i nettleseren din.

Privat surfing har følgende begrensninger:

  • Programmet blokkerer ikke sporingstjenestens innsamling av data for kategorien Sosiale nettverk mens du er på nettstedet til det aktuelle sosiale nettverket.
  • Hvis det ikke kan fastslås hvilken webside forsøket på datainnsamling kom fra, vil Kaspersky Small Office Security verken blokkere forsøket på innsamling av data eller vise informasjon om det.
  • Hvis websiden som forsøket på innsamling av data ble sendt fra kan fastslås, men ikke samsvarer med noen av websidene som er åpnet i nettleseren, bruker Kaspersky Small Office Security handlingen som er angitt i innstillingene til Privat surfing (blokkerer eller tillater innsamling av data). Programmet viser informasjon om forsøket på innsamling av data i rapporter, men inkluderer det ikke i statistikken som vises i vinduet Privat surfing, eller i nettleseren.

Denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig hvis Kaspersky Small Office Security er installert på en filserver.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.