Om Kaspersky Total Security

16. september 2019

ID 87342

Kaspersky Total Security gir omfattende beskyttelse mot ulike typer informasjonssikkerhetstrusler, nettverks- og phishing-angrep samt spam. Ulike funksjoner og beskyttelseskomponenter er tilgjengelige som en del av Kaspersky Total Security for å gi fullstendig beskyttelse.

Datamaskinbeskyttelse

Hver enkelt trusseltype behandles av en bestemt komponent. Du kan aktivere og deaktivere beskyttelseskomponenter samt konfigurere komponentenes innstillinger.

Selv om sikkerhetskomponentene gir kontinuerlig datamaskinbeskyttelse, anbefaler vi at du skanner datamaskinen regelmessig etter virus og andre skadelige programmer. Dette er nødvendig for å forhindre eventuell spredning av skadelige programmer som ikke er oppdaget av beskyttelseskomponentene, for eksempel på grunn av at sikkerhetsnivået er satt for lavt, eller av andre årsaker.

Du sørger for å holde Kaspersky Total Security oppdatert ved å oppdatere databasene og programmodulene som brukes av programmet.

Bestemte oppgaver som skal utføres av og til (for eksempel fjerning av spor etter brukeraktivitet i operativsystemet), kan utføres ved hjelp av andre verktøy og veivisere.

Nedenfor følger en beskrivelse av logikken i hvordan beskyttelseskomponentene samhandler når Kaspersky Total Security er stilt inn på modusen som anbefales av Kaspersky-ekspertene (med andre ord, standardinnstillingene for programmet).

File Anti-Virus

File Anti-Virus hindrer infeksjon av datamaskinens filsystem. Komponentene starter ved oppstart av operativsystemet, kjører kontinuerlig i datamaskinens minne (RAM), og skanner alle filer som blir åpnet, lagret eller kjørt på datamaskinen og alle tilhørende stasjoner. Kaspersky Total Security fanger opp alle forsøk på å få tilgang til en fil, og skanner filen etter kjente virus og andre skadelige programmer. Ytterligere tilgang til filen er bare tillatt hvis filen ikke er infisert, eller den er desinfisert av programmet. Hvis en fil av en eller annen årsak ikke kan desinfiseres, slettes den. En kopi av filen flyttes da til Karantene. Hvis en infisert fil lagres på plasseringen der en slettet fil med samme navn var lagret tidligere, vil Karantene kun lagre en kopi av den siste filen. En kopi av den gamle filen med samme navn lagres ikke.

E-post-Antivirus

E-post-Antivirus skanner innkommende og utgående e-post på datamaskinen. E-posten er kun tilgjengelig for adressaten hvis den ikke inneholder farlige objekter.

Web-Antivirus

Web-Antivirus fanger opp og blokkerer utførelse av skripter på nettsteder hvis de anses som en trussel. Web Anti-Virus overvåker også all nettrafikk og blokkerer tilgang til farlige nettsteder.

IM-Antivirus

IM-Antivirus muliggjør sikker bruk av direktemeldingsklienter. Komponenten beskytter informasjon som sendes til datamaskinen via direktemeldingsprotokoller (IM-protokoller). IM-Antivirus sørger for sikker bruk av ulike direktemeldingsprogrammer.

Programkontroll

Programkontroll logger handlingene som utføres av programmene i systemet, og styrer programmenes aktiviteter avhengig av hvilken gruppe de er tilordnet. Det er definert regler for hver enkelt programgruppe. Disse reglene styrer programmenes tilgang til ulike ressurser i operativsystemet.

Application Manager

Med Application Manager kan du administrere programmer som er installert på datamaskinen.

Webkamerabeskyttelse

Webkamerabeskyttelse blokkerer uautorisert tilgang til webkameraet og varsler deg om at tilgang er blokkert.

Brannmur

Brannmur sørger for sikkerheten din når du bruker lokale nettverk og Internett. Komponenten filtrerer alle nettverksaktiviteter basert på to typer regler: programregler og pakkeregler.

Nettverksovervåker

Nettverksovervåker er utviklet for å overvåke nettverksaktiviteter i sanntid.

Systemvakt

Komponenten Systemvakt ruller tilbake endringene skadelig eller annen programvareaktivitet har gjort i operativsystemet.

Komponenten beskytter mot skadelig programvare, inkludert:

  • Utnyttelser
  • Skjermlåser
  • Krypteringsprogrammer som krypterer data
  • Ransomware som krypterer data eller blokkerer tilgang til filer eller systemet, og som krever løsepenger for å gjenopprette eller få tilgang filene

Vi anbefaler ikke å deaktivere denne komponenten.

Nettverkangrepsblokkering

Nettverkangrepsblokkering lastes inn når du starter operativsystemet, og skanner innkommende nettverkstrafikk etter aktiviteter som har de samme egenskapene som nettverksangrep. Når det oppdages et angrepsforsøk, blokkerer Kaspersky Total Security umiddelbart alle nettverksaktiviteter fra datamaskinen som forsøker å angripe datamaskinen din.

Anti-Spam

Anti-Spam skanner innkommende e-postmeldinger for spam. Alle meldinger som inneholder spam markeres med en spesiell overskrift.

Anti-Phishing

Med Anti-Phishing kan du sjekke om URL-adresser er på listen over phishing-URLer. Denne komponenten er innebygd i Web Antivirus, Anti-Spam og IM-Antivirus.

Anti-Banner

Anti-Banner blokkerer bannere på nettsteder og i programgrensesnitt.

Privat surfing

Privat surfing registrerer forespørsler som sendes av nettleseren til sporingstjenester, og kan endre forespørsler og svar fra sporingstjenester på en måte som beskytter deg mot sporing av nettaktivitetene dine.

Safe Money

Safe Money beskytter konfidensielle data ved bruk av nettbanktjenester og betalingssystemer og forhindrer tyveri av aktiva når du foretar betalinger på nett.

Sikkert datainput

Sikkert tastaturinput gir beskyttelse av personlige data som tastes inn på nettsteder, mot tasteloggere. Skjermtastaturet forhindrer oppfanging av data som tastes inn på datamaskinens tastatur og beskytter personlige data mot oppfangingsforsøk via skjermdumper.

Modusen Klarerte programmer

Modusen Klarerte programmer beskytter datamaskinen mot programmer som kan være utrygge. Når Klarerte programmer er aktivert, tillater Kaspersky Total Security kun kjøring av programmer som identifiseres som klarerte (for eksempel basert på informasjon om et program fra Kaspersky Security Network, eller en klarert digital signatur).

Foreldrekontroll

Foreldrekontroll er utviklet for å beskytte barn og tenåringer mot trusler relatert til datamaskin- og Internett-bruk.

Foreldrekontroll lar deg definere fleksible begrensninger for tilgang til webressurser og programmer for ulike brukere avhengig av alder. I tillegg kan du bruke Foreldrekontroll til å se statistiske rapporter om aktiviteten til kontrollerte brukere.

My Kaspersky

Hvis Kaspersky Total Security er installert på en datamaskin, kan du behandle beskyttelsen av denne datamaskinen eksternt fra My Kaspersky-portalen.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjonalitet er utformet for å beskytte dine data mot tap som følge av maskinvarefeil. Kaspersky Total Security kan utføre planlagt sikkerhetskopiering av data til flyttbare stasjoner, nettverk og nettbaserte lager. Du kan kopiere filer etter kategori og angi antallet versjoner av samme fil som skal lagres.

Datakryptering

Datakryptering er utformet for å beskytte dine konfidensielle data mot uautorisert tilgang. Du kan låse opp et datahvelv og vise innholdet i det bare etter å ha oppgitt et passord.

Sikker tilkobling

Kaspersky Total Security beskytter dataene dine ved tilkobling til utrygge trådløse nettverk.

I denne delen i hjelpen

Hva som er nytt

Maskinvare- og programvarekrav

Kompatibilitet med andre Kaspersky-programmer

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.