Een regel voor toegang tot apparaten bewerken

26 februari 2021

ID 123282

Afhankelijk van het type apparaat kunt u verschillende toegangsinstellingen wijzigen, zoals de lijst met gebruikers die toegang tot het apparaat krijgen, het toegangsschema en de toegestane / geblokkeerde toegang.

Zo bewerkt u een regel voor toegang tot apparaten:

 1. Open het venster met de programma-instellingen.
 2. Selecteer in het gedeelte Endpoint-controle links in het venster het subgedeelte Apparaatcontrole.

  Rechts in het venster ziet u de instellingen van het onderdeel Apparaatcontrole.

 3. Selecteer rechts in het venster het tabblad Apparaattypen.

  Het tabblad Apparaattypen bevat toegangsregels voor alle apparaten die in de classificatie van het onderdeel Apparaatcontrole zijn opgenomen.

 4. Selecteer de toegangsregel die u wilt bewerken.
 5. Klik op de knop Bewerken. Deze knop is alleen beschikbaar voor soorten apparaten met een bestandssysteem.

  Het venster Regel voor toegang tot apparaten configureren wordt geopend.

  Standaard geeft een regel voor toegang tot apparaten alle gebruikers op elk moment volledige toegang tot het opgegeven type van apparaten. In de lijst Gebruikers en/of groepen van gebruikers bevat deze toegangsregel de groep Alle. In de tabel Rechten van de geselecteerde groep van gebruikers volgens toegangsschema's bevat deze toegangsregel het Standaardschema voor toegang tot apparaten met de rechten om alle soorten bewerkingen met apparaten uit te voeren.

 6. Zo bewerkt u de instellingen van een regel voor toegang tot apparaten:
  1. Selecteer een gebruiker en/of groep van gebruikers uit de lijst Gebruikers en/of groepen van gebruikers.

   Om de lijst Gebruikers en/of groepen van gebruikers te bewerken, gebruikt u de knoppen Toevoegen, Bewerken en Verwijderen.

  2. Configureer in de tabel Rechten van de geselecteerde groep van gebruikers volgens toegangsschema's het toegangsschema voor apparaten voor de geselecteerde gebruiker en / of groep van gebruikers. Hiervoor schakelt u de selectievakjes naast de namen van de toegangsschema’s voor apparaten in die u wilt gebruiken in de regel voor toegang tot apparaten die wordt bewerkt.

   Om de lijst met toegangsschema’s voor apparaten te bewerken, gebruikt u de knoppen Maken, Bewerken, Kopiëren en Verwijderen in de tabel Rechten van de geselecteerde groep van gebruikers volgens toegangsschema's.

  3. Voor elk toegangsschema voor apparaten dat wordt gebruikt in de regel die wordt bewerkt geeft u de bewerkingen op die tijdens het werken met apparaten zijn toegestaan. Hiertoe schakelt u in de tabel Rechten van de geselecteerde groep van gebruikers volgens toegangsschema's de selectievakjes in de kolommen met de namen van de relevante bewerkingen in.
  4. Klik op OK.

  Nadat u de standaardinstellingen van een regel voor toegang tot apparaten hebt bewerkt, wordt de instelling voor de toegang tot het soort apparaat in de kolom Toegang in de tabel op het tabblad Apparaattypen gewijzigd in de waarde Beperk volgens regels.

 7. Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.