Over de voorziening van gegevens

26 februari 2021

ID 127996

Met de aanvaarding van de Gebruiksrechtovereenkomst gaat u akkoord met de automatische verzending van informatie over uw gebruik van het product, alsook over het type, de versie en de taalversie van het geïnstalleerde programma, het unieke id van het installatieprogramma en het type van de installatie, en gegevens over actieve en extra codes (inclusief het type licentie, de geldigheidsduur, de datum waarop het programma is geactiveerd en waarop de licentie verloopt, het nummer van de licentie, de huidige status van de licentie, de versie van het protocol voor interactie met de activatieserver).

In het geval dat het programma is geactiveerd met een activatiecode, gaat u voor de verzameling van statistische informatie over de distributie en het gebruik van de producten van de Licentiehouder ermee akkoord om automatisch de volgende informatie te leveren: de versie van het gebruikte programma (inclusief informatie over geïnstalleerde programma-updates, het id van de programma-installatie en informatie over licenties), de versie van het besturingssysteem, en de id’s van actieve programma-onderdelen op het moment van de levering van de informatie.

Ontvangen informatie wordt door Kaspersky beschermd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de vereisten en toepasselijke regelgevingen van Kaspersky.

Kaspersky gebruikt de ontvangen informatie volledig anoniem en alleen in de vorm van algemene statistische gegevens. Algemene statistieken worden automatisch gegenereerd op basis van de oorspronkelijk verzamelde informatie en bevatten geen persoonlijke gegevens of andere vertrouwelijke gegevens. De oorspronkelijk verzamelde informatie wordt na verloop van tijd vernietigd (eenmaal per jaar). Algemene statistische gegevens worden voor onbepaalde duur opgeslagen.

Lees de Gebruiksrechtovereenkomst door en bezoek de website van Kaspersky voor meer informatie over de verzameling, verwerking, opslag en vernietiging van informatie over het programmagebruik nadat u akkoord bent gegaan met de Gebruiksrechtovereenkomst en de Verklaring van KSN. De bestanden license.txt en ksn.txt files bevatten de Gebruiksrechtovereenkomst en de Verklaring van KSN en zijn een onderdeel van het distributiepakket van het programma.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.