De lijst met adressen van webbronnen exporteren en importeren

26 februari 2021

ID 128055

Als u een lijst met adressen van webbronnen in een toegangsregel voor webbronnen hebt gemaakt, kunt u die lijst naar een TXT-bestand exporteren. U kunt de lijst dan importeren vanuit dit bestand zodat u geen nieuwe lijst met adressen van webbronnen handmatig hoeft te maken wanneer u een toegangsregel configureert. De optie voor het exporteren en importeren van de lijst met adressen van webbronnen is wellicht nuttig wanneer u bijvoorbeeld toegangsregels met vergelijkbare parameters maakt.

Zo exporteert u een lijst met adressen van webbronnen naar een bestand:

 1. Open het venster met de programma-instellingen.
 2. Selecteer in het gedeelte Endpoint-controle links in het venster het subgedeelte Webcontrole.

  Rechts in het venster ziet u de instellingen van het onderdeel Webcontrole.

 3. Selecteer de regel waarvan u de lijst met adressen van webbronnen u wilt exporteren naar een bestand.
 4. Klik op de knop Bewerken.

  Het venster Regel voor toegang tot webbronnen wordt geopend.

 5. Als u niet de volledige lijst met adressen van webbronnen wilt exporteren maar gewoon een deel ervan, selecteert u de gewenste adressen van webbronnen.
 6. Klik op de knop wc_export button rechts van het veld met de lijst met adressen van webbronnen.

  Het venster voor de bevestiging van de actie wordt geopend.

 7. Voer een van de volgende acties uit:
  • Als u alleen de geselecteerde items in de lijst met adressen van webbronnen wilt exporteren, klikt u in het venster voor de bevestiging van de actie op de knop Ja.
  • Als u alle items uit de lijst met adressen van webbronnen wilt exporteren, klikt u in het venster voor de bevestiging van de actie op de knop Nee.

   Het standaardvenster Opslaan als wordt in Microsoft Windows geopend.

 8. Selecteer in het venster Opslaan als in Microsoft Windows het bestand waarnaar u de lijst met adressen van webbronnen wilt exporteren. Klik op de knop Opslaan.

Zo importeert u de lijst met adressen van webbronnen vanuit een bestand in een regel:

 1. Open het venster met de programma-instellingen.
 2. Selecteer in het gedeelte Endpoint-controle links in het venster het subgedeelte Webcontrole.

  Rechts in het venster ziet u de instellingen van het onderdeel Webcontrole.

 3. Voer een van de volgende acties uit:
  • Klik op de knop Toevoegen als u een nieuwe toegangsregel voor webbronnen wilt aanmaken.
  • Selecteer de toegangsregel voor webbronnen die u wilt bewerken. Klik vervolgens op de knop Bewerken.

  Het venster Regel voor toegang tot webbronnen wordt geopend.

 4. Voer een van de volgende acties uit:
  • Als u een nieuwe toegangsregel voor webbronnen aanmaakt, selecteert u Op individuele adressen in de vervolgkeuzelijst Pas toe op adressen.
  • Als u een toegangsregel voor webbronnen bewerkt, gaat u naar stap 5 van deze instructies.
 5. Klik op de knop wc_import button rechts van het veld met de lijst met adressen van webbronnen.

  Als u een nieuwe regel aanmaakt, wordt het standaardvenster Bestand openen in Microsoft Windows geopend.

  Als u een regel bewerkt, wordt een bevestigingsvenster geopend.

 6. Voer een van de volgende acties uit:
  • Als u een nieuwe toegangsregel voor webbronnen bewerkt, gaat u naar stap 7 van deze instructies.
  • Als u een toegangsregel voor webbronnen bewerkt, doet u een van het volgende in het venster voor de bevestiging van de actie:
   • Klik op de knop Ja als u geïmporteerde items van de lijst met adressen van webbronnen wilt toevoegen aan de bestaande items.
   • Klik op de knop Nee als u de bestaande items van de lijst met adressen van webbronnen wilt verwijderen en de geïmporteerde items wilt toevoegen.

  Het venster Bestand openen wordt in Microsoft Windows geopend.

 7. Selecteer in het venster Bestand openen in Microsoft Windows een bestand met een lijst met adressen van webbronnen die u wilt importeren.
 8. Klik op de knop Openen.
 9. Klik in het venster Regel voor toegang tot webbronnen op OK.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.