Toegang tot geëncrypte apparaten verkrijgen via de programma-interface

26 februari 2021

ID 128092

Deze instructies zijn bestemd voor gebruikers van clientcomputers waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd.

Zo verkrijgt u toegang tot geëncrypte apparaten via de programma-interface:

 1. Probeer toegang te krijgen tot het geëncrypte apparaat dat u nodig hebt.

  Het venster Toegang tot gegevens is geblokkeerd wordt geopend.

 2. Stuur het bestand met de toegangsaanvraag (dit bestand heeft een KESDC-extensie) voor het geëncrypte apparaat naar de netwerkbeheerder van het bedrijf. Doe hiervoor één van het volgende:
  • Klik op de knop Versturen per e-mail om het aangemaakte bestand met de toegangsaanvraag voor het geëncrypte apparaat te e-mailen naar de netwerkbeheerder van het bedrijf.
  • Klik op de knop Opslaan om het bestand met de toegangsaanvraag voor het geëncrypte apparaat op te slaan en het op een andere manier aan de netwerkbeheerder van het bedrijf te bezorgen.

  Als u het venster Toegang tot gegevens is geblokkeerd hebt gesloten zonder het bestand met de toegangsaanvraag op te slaan of zonder het naar de netwerkbeheerder van het bedrijf te versturen, kunt u dit doen wanneer u dit goed uitkomt door in het venster Gebeurtenissen naar het tabblad Status van toegang tot bestanden en apparaten te gaan. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop main_notification om dit venster te openen.

 3. Vraag en bewaar het bestand met de toegangscode voor het geëncrypte apparaat dat de netwerkbeheerder van het bedrijf heeft aangemaakt en u heeft gegeven.
 4. Gebruik een van de volgende methoden om de toegangscode voor de toegang tot het geëncrypte apparaat toe te passen.
  • Ga in een bestandsbeheerder naar het bestand met de toegangscode voor het geëncrypte apparaat en dubbelklik op het bestand om het te openen.
  • Doe het volgende:
   1. Open het hoofdvenster van Kaspersky Endpoint Security.
   2. Klik op de knop main_notification om het venster Gebeurtenissen te openen.
   3. Selecteer het tabblad Status van toegang tot bestanden en apparaten.

    Op het tabblad ziet u een lijst met alle toegangsaanvragen voor geëncrypte bestanden en apparaten.

   4. Selecteer de aanvraag waarvoor u het bestand met de toegangscode voor het geëncrypte apparaat hebt gekregen.
   5. Klik op Bladeren om het ontvangen bestand met de toegangscode voor het geëncrypte apparaat te laden.

    Het standaarddialoogvenster Bestand met toegangscode selecteren wordt in Microsoft Windows geopend.

   6. Selecteer in het standaardvenster Bestand met toegangscode selecteren in Microsoft Windows het bestand met de KESDR-extensie dat u van de beheerder hebt gekregen. De naam van het bestand komt overeen met de naam van het bestand met de toegangsaanvraag voor het geëncrypte apparaat.
   7. Klik op de knop Openen.
   8. Klik in het venster Status van toegang tot bestanden en apparaten op OK.

Kaspersky Endpoint Security geeft nu toegang tot het geëncrypte apparaat.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.