Regels van Programma-opstartcontrole aanmaken via Kaspersky Security Center

26 februari 2021

ID 130538

Zo maakt u een regel voor Programma-opstartcontrole aan via Kaspersky Security Center:

 1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
 2. Open in de map Beheerde apparaten in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
 3. Selecteer in de werkruimte het tabblad Beleid.
 4. Selecteer het noodzakelijke beleid.
 5. Open het venster Eigenschappen: <naam van beleid> op een van de volgende manieren:
  • Selecteer in het contextmenu van het beleid de optie Eigenschappen.
  • Klik op de koppeling Beleid configureren rechts in de werkruimte van de Beheerconsole.
 6. Selecteer in het gedeelte Endpoint-controle het subgedeelte Programma-opstartcontrole.

  Rechts in het venster ziet u de instellingen van het onderdeel Programma-opstartcontrole.

 7. Klik op de knop Toevoegen.

  Het venster Regel van Programma-opstartcontrole wordt geopend.

 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Categorie de aangemaakte programmacategorie die u als basis wilt gebruiken om een regel aan te maken.
 9. Geef de lijst met gebruikers en / of groepen van gebruikers op waarvoor u wilt instellen dat ze programma's uit de geselecteerde categorie mogen starten. Klik hiervoor in de tabel Principals en hun rechten op de knop Toevoegen.

  Het standaardvenster Gebruikers of groepen selecteren wordt in Microsoft Windows geopend. In dit venster kunt u gebruikers en/of groepen van gebruikers selecteren.

 10. In de tabel Principals en hun rechten:
  • Als u wilt toestaan dat gebruikers en / of groepen van gebruikers programma's uit de geselecteerde categorie mogen starten, schakelt u het selectievakje Toestaan naast die gebruikers in.
  • Als u niet wilt toestaan dat gebruikers en / of groepen van gebruikers programma's uit de geselecteerde categorie mogen starten, schakelt u het selectievakje Blokkeren naast die gebruikers in.
 11. Schakel het selectievakje Weigeren voor andere gebruikers in als u wilt instellen dat alle gebruikers die niet in de kolom Principal verschijnen en die geen lid zijn van de opgegeven groep van gebruikers in de kolom Principal geen programma's mogen starten die tot de geselecteerde categorie behoren.
 12. Als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security programma's uit de opgegeven categorie in de regel beschouwt als vertrouwde updaters die andere programma's mogen starten waarvoor geen regels van Programma-opstartcontrole zijn gedefinieerd, schakelt u het selectievakje Vertrouwde updaters in.
 13. Klik op OK.
 14. Klik in het gedeelte Programma-opstartcontrole van het venster met de eigenschappen van het beleid op de knop Toepassen.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.