Kaspersky Endpoint Security 12 voor Windows

Een netwerkregel voor programma's maken

14 februari 2024

ID 123452

Standaard wordt de programma-activiteit beheerd door netwerkregels die zijn gedefinieerd voor de vertrouwensgroep waaraan Kaspersky Endpoint Security het programma heeft toegewezen wanneer dat programma voor het eerst werd gestart. U kunt indien nodig netwerkregels maken voor een hele vertrouwensgroep, voor een individueel programma of voor een groep van programma's in een vertrouwensgroep.

Handmatig gedefinieerde netwerkregels hebben een hogere prioriteit dan netwerkregels die zijn bepaald voor een vertrouwensgroep. Als handmatig gedefinieerde programmaregels met andere woorden verschillen van de programmaregels die zijn ingesteld voor een vertrouwensgroep, controleert Firewall de programma-activiteit volgens de handmatig gedefinieerde regels voor programma's.

Firewall maakt standaard de volgende netwerkregels voor elk programma:

 • Alle netwerkactiviteit in vertrouwde netwerken.
 • Alle netwerkactiviteit in lokale netwerken.
 • Alle netwerkactiviteit in openbare netwerken.

Kaspersky Endpoint Security controleert als volgt de netwerkactiviteit van programma's volgens vooraf gedefinieerde netwerkregels:

 • Vertrouwd en deels beperkt: alle netwerkactiviteit is toegestaan.
 • Zeer beperkt en niet vertrouwd: alle netwerkactiviteit is geblokkeerd.

Vooraf gedefinieerde programmaregels kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

U kunt op de volgende manieren een netwerkregel voor programma's maken:

 • Gebruik de tool Netwerkmonitor.

  Netwerkmonitor is een tool ontworpen voor de realtime weergave van informatie over de netwerkactiviteit van de computer van een gebruiker. Dit is handig omdat u niet alle regelinstellingen hoeft te configureren. Sommige Firewall-instellingen worden automatisch ingevoegd vanuit Netwerkmonitor-gegevens. Netwerkmonitor is alleen beschikbaar in de programma-interface.

 • De instellingen van Firewall configureren:

  Hiermee kunt u de Firewall-instellingen verfijnen. U kunt regels maken voor elke netwerkactiviteit, zelfs als er momenteel geen netwerkactiviteit is.

Houd er bij het maken van netwerkregels voor programma's rekening mee dat netwerkpakketregels voorrang hebben op netwerkregels voor programma's.

De tool Netwerkmonitor gebruiken om een netwerkregel voor programma's te maken in de programma-interface

Instellingen van Firewall gebruiken om een netwerkregel voor programma's te maken in de programma-interface

Een netwerkregel voor programma's maken in de Beheerconsole (MMC)

Een netwerkregel voor programma's maken in de webconsole en de cloudconsole

Instellingen Netwerkregels voor programma's

Parameter

Beschrijving

Actie

Toestaan.

Blokkeren.

Protocol

Beheer de netwerkactiviteit via het geselecteerde protocol: TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP en GRE.

Als ICMP of ICMPv6 als het protocol is geselecteerd, kunt u het ICMP-pakkettype en de pakketcode definiëren.

Als TCP of UDP als het type protocol is geselecteerd, kunt u de door komma's gescheiden poortnummers van de lokale en externe computers opgeven waartussen de verbinding moet worden bewaakt.

Richting

Inkomend.

Inkomend / Uitgaand.

Uitgaand.

Extern adres

Netwerkadressen van externe computers die netwerkpakketten kunnen verzenden en/of ontvangen. Firewall past een netwerkregel toe op het opgegeven bereik van externe netwerkadressen. U kunt alle IP-adressen aan een netwerkregel toevoegen, een aparte lijst met IP-adressen maken, een bereik met IP-adressen opgeven of een subnet selecteren (vertrouwde netwerken, lokale netwerken, openbare netwerken). U kunt ook een DNS-naam van een computer opgeven in plaats van het IP-adres ervan. U doet er goed aan om DNS-namen alleen te gebruiken voor computers in een netwerk of interne services. De interactie met cloudservices (zoals Microsoft Azure) en andere internetbronnen moet door het onderdeel Webcontrole gebeuren.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt DNS-namen vanaf versie 11.7.0. Als u een DNS-naam opgeeft voor versie 11.6.0 of ouder, kan Kaspersky Endpoint Security de relevante regel toepassen op alle adressen.

Als u in de netwerkpakketregel een DNS-naam hebt toegevoegd waarvan het IP-adres niet kon worden bepaald, geeft Kaspersky Endpoint Security een waarschuwing weer. In de lijst met netwerkpakketregels in de Webconsole wordt er een Warning-kolom toegevoegd met een beschrijving van de fout. De foutbeschrijving is niet beschikbaar in de Beheerconsole (MMC). Zulke pakketregels zijn gemarkeerd in kleur.

Lokaal adres

Geef de netwerkadressen van computers die netwerkpakketten kunnen verzenden en/of ontvangen. Firewall past een netwerkregel toe op het opgegeven bereik van lokale netwerkadressen. U kunt alle IP-adressen aan een netwerkregel toevoegen, een aparte lijst met IP-adressen maken of een bereik van IP-adressen opgeven.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt DNS-namen vanaf versie 11.7.0. Als u een DNS-naam opgeeft voor versie 11.6.0 of ouder, kan Kaspersky Endpoint Security de relevante regel toepassen op alle adressen.

Soms kan het lokale adres voor programma's niet worden verkregen. Als dit het geval is, wordt deze parameter genegeerd.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.