Kaspersky Endpoint Security 12 voor Windows

Tracing van programmawerking

14 februari 2024

ID 128166

Programmatracing is een gedetailleerde record van de acties die door het programma zijn uitgevoerd en van berichten over gebeurtenissen tijdens de werking van het programma.

Programmatracing moet onder toezicht van de Technische Support van Kaspersky worden uitgevoerd.

Zo maakt u een bestand met programmatraces aan:

 1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop Pictogram technische support..
 2. Klik in het venster op de knop Tools voor ondersteuning.
 3. Gebruik de schakelaar Programmatracing inschakelen om de tracing van de programmawerking in of uit te schakelen.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tracing een modus voor de tracing van het programma:
  • Met omvangsbeperking. Sla traces op als een beperkt aantal bestanden met een beperkte grootte en overschrijf de oudere bestanden wanneer de maximale grootte wordt bereikt. Als deze modus is geselecteerd, dan kunt u het maximale aantal bestanden voor rotatie en de maximale grootte voor elk bestand definiëren.
  • Zonder beperkingen. Sla één tracebestand op (geen maximale grootte).
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Niveau het tracingniveau.

  U wordt aanbevolen om het vereiste tracingniveau met een expert van de Technische Support te bespreken. Zonder begeleiding van de Technische Support stelt u het traceniveau in op Normaal.

 6. Herstart Kaspersky Endpoint Security.
 7. Om het traceringsproces te stoppen, keert u terug naar het venster Tools voor ondersteuning en schakelt u tracering uit.

U kunt ook tracebestanden maken wanneer u het programma vanaf de opdrachtregel installeert, inclusief met het bestand setup.ini.

Hierdoor wordt een tracebstand gemaakt van de programmawerking in de map %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.16\Traces gemaakt. Nadat het tracebestand is aangemaakt, verstuurt u het bestand naar de Technische Support van Kaspersky.

Kaspersky Endpoint Security verwijdert automatisch tracebestanden wanneer het programma wordt verwijderd. U kunt de bestanden ook handmatig verwijderen. Hiervoor moet u tracing uitschakelen en het programma stoppen.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.