Kaspersky Endpoint Security 12 voor Windows

Rapporten en Opslag

14 februari 2024

ID 178491

Rapporten

Informatie over de werking van elk Kaspersky Endpoint Security-onderdeel, de gebeurtenissen die zijn gerelateerd aan gegevensencryptie, de prestaties van elke scantaak, updatetaak, integriteitscontrole en de algemene werking van het programma wordt in rapporten vastgelegd.

Rapporten worden opgeslagen in de map C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.16\Report.

Back-up

Back-up bewaart back-ups van bestanden die tijdens de desinfectie zijn verwijderd of gewijzigd. Een back-up is een kopie van het bestand die is gemaakt voordat het bestand werd gedesinfecteerd of verwijderd. Back-ups van bestanden worden in een speciale indeling opgeslagen en zijn niet gevaarlijk.

Back-ups van bestanden worden opgeslagen in de map C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.16\QB.

Gebruikers in de groep Beheerders hebben de benodigde machtigingen om deze map te openen. De gebruiker wiens account is gebruikt om Kaspersky Endpoint Security te installeren heeft beperkte toegangsrechten voor deze map.

Kaspersky Endpoint Security biedt de mogelijkheid niet om machtigingen voor de toegang tot back-ups van bestanden te configureren.

Quarantaine

Quarantaine is een speciale lokale opslagplaats op de computer. De gebruiker kan bestanden die de gebruiker gevaarlijk acht voor de computer in quarantaine plaatsen. Bestanden in quarantaine worden in een geëncrypte staat bewaard en vormen geen bedreiging voor de beveiliging van de computer. Kaspersky Endpoint Security gebruikt quarantaine alleen wanneer het werkt met oplossingen voor Detection and Response: EDR Optimum, EDR Expert, KATA (EDR), Kaspersky Sandbox. In alle andere gevallen plaatst Kaspersky Endpoint Security het relevante bestand in Back-up. Voor meer informatie over het beheer van Quarantaine als onderdeel van de oplossingen raadpleegt u de Kaspersky Sandbox Help, Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Help, Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert Help en Kaspersky Anti Targeted Attack Platform Help.

Quarantaine kan alleen via Webconsole worden geconfigureerd. U kunt ook Webconsole gebruiken om objecten in quarantaine te beheren (terugzetten, verwijderen, toevoegen, etc.). U kunt bestanden lokaal op de computer terugzetten met de opdrachtregel.

Kaspersky Endpoint Security gebruikt het systeemaccount (SYSTEEM) om bestanden in quarantaine te plaatsen.

Instellingen van rapporten en opslag

Parameter

Beschrijving

Bewaar rapporten niet langer dan N dagen

Als het selectievakje is ingeschakeld, is de maximale opslagduur van rapporten beperkt tot het opgegeven tijdsinterval. De standaard maximale opslagduur voor rapporten is 30 dagen. Na die tijd worden de oudste gegevens uit het rapportbestand automatisch verwijderd door Kaspersky Endpoint Security.

Beperk grootte van rapportbestand tot N MB

Als het selectievakje is ingeschakeld, is de maximale bestandsgrootte van rapporten beperkt tot de opgegeven waarde. De maximale bestandsgrootte is standaard 1024 MB. Om te vermijden dat de maximale bestandsgrootte van rapporten wordt overschreden, worden de oudste gegevens in het rapportbestand automatisch verwijderd door Kaspersky Endpoint Security wanneer de maximale bestandsgrootte voor het rapport wordt bereikt.

Bewaar objecten niet langer dan N dagen

Als het selectievakje is ingeschakeld, is de maximale opslagduur van bestanden beperkt tot het opgegeven tijdsinterval. De standaard maximale opslagduur voor bestanden is 30 dagen. Na het verlopen van de maximale opslagduur verwijdert Kaspersky Endpoint Security de oudste bestanden in Back-up.

Beperk de grootte van Back-up tot N MB

Als het selectievakje is ingeschakeld, is de maximale opslaggrootte beperkt tot de opgegeven waarde. De maximale grootte is standaard 1024 MB. Om te vermijden dat de maximale opslaggrootte wordt overschreden, worden de oudste bestanden in de opslag automatisch verwijderd door Kaspersky Endpoint Security wanneer de maximale opslaggrootte wordt bereikt.

Limit the size of Quarantine to N MB

(Alleen beschikbaar in Webconsole)

Maximale grootte van Quarantaine in MB. U kunt de maximale grootte van Quarantaine bijvoorbeeld instellen op 200 MB. Wanneer Quarantaine dan de maximale grootte bereikt, stuurt Kaspersky Endpoint Security de desbetreffende gebeurtenis naar Kaspersky Security Center en publiceert het de gebeurtenis in het Windows-gebeurtenislogboek. Inmiddels stopt het programma nieuwe objecten in quarantaine plaatsen. U moet de quarantaine handmatig legen.

Notify when the Quarantine storage reaches N percent

(Alleen beschikbaar in Webconsole)

Drempelwaarde voor de Quarantaine. U kunt de drempel van Quarantaine bijvoorbeeld instellen op 50%. Wanneer Quarantaine dan de drempel bereikt, stuurt Kaspersky Endpoint Security de desbetreffende gebeurtenis naar Kaspersky Security Center en publiceert het de gebeurtenis in het Windows-gebeurtenislogboek. Inmiddels blijft het programma nieuwe objecten in quarantaine plaatsen.

Gegevensoverdracht naar Administration Server

(alleen beschikbaar in Kaspersky Security Center)

Categorieën van gebeurtenissen op clientcomputers waarvan de informatie moet worden verstuurd naar de Administration Server.

Raadpleeg ook

Rapporten bekijken

Een rapport als een bestand opslaan

Rapporten wissen

De maximale quarantainegrootte configureren

Gegevens over in quarantaine geplaatste bestanden verzenden naar Kaspersky Security Center

Bestanden terugzetten vanuit quarantaine

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.