Gegevensverstrekking onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers

1 april 2021

ID 144976

In dit gedeelte vindt u informatie over de specifieke gegevens die worden verstrekt aan Kaspersky als u de versie van het programma hebt geïnstalleerd die niet bedoeld is voor gebruik in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië of door inwoners van Californië.

U gaat akkoord om de hieronder vermelde gegevens automatisch te versturen naar AO Kaspersky Lab via de geïnstalleerde software (hierna "de Software" genoemd), waarvan de rechten toebehoren aan AO Kaspersky Lab (hierna "Kaspersky” of “de Rechthebbende” genoemd), teneinde de kwaliteit van de realtime bescherming te verbeteren en optimale informatie en reclame te genereren, de prestaties van de software en de snelheid van de identificatie en de correctie van fouten tijdens de installatie te verbeteren, het verwijderen en het bijwerken van de software te verbeteren, en voor het aantal gebruikers het volgende bij te houden:

 • Informatie over de geïnstalleerde Software van de Rechthebbende: de volledige versie van de Software; het ID van de Software-update; het type van de geïnstalleerde Software; het ID van de Software-installatie (PCID); de datum en tijd van de Software-installatie; het Software-ID dat afgeleid is van de licentie; het ID van de gelicentieerde Software; de taalversie van de Software; de vlag die aangeeft of de deelname aan KSN is ingeschakeld; het ID van de Software-rebranding; de status van de installatie/verwijdering van de Software; de code van de installatiefout; de Software-ID; het ID van de Software-rebranding; het type installatie (nieuwe installatie, update); types software van andere leveranciers die tijdens de installatie van de Software zijn aangeboden; types software van andere leveranciers die tijdens de installatie van de Software zijn geselecteerd om te worden geïnstalleerd; types software van andere leveranciers die tijdens de installatie van de Software zijn geïnstalleerd; het ID van de gebruiker op de website van de Rechthebbende; de duur van de Software-installatie in seconden; de vlag die aangeeft of de installatie is afgebroken door de gebruiker; de Software-ID; de code van de partner die aan de Software-rebranding is gekoppeld; informatie over het interface-element dat de gebruiker ertoe heeft aangezet om de Software te kopen; het type gebruikersartikel; de volledige naam van de partnerorganisatie waar de order voor de softwarelicentie werd geplaatst;
 • Overige informatie: het gebruikte protocol voor de gegevensuitwisseling met KSN; de vertraging bij de verzending van de statistieken; de ID van de marketingcampagne; de versie ven het protocol voor de verbinding tussen de Software en marketingberichten; het pagina-ID; het type registratie bij de Webportal; het ID van het besturingselement in de gebruikersinterface; de ID van de gebruikersactie; het e-mailadres dat de gebruiker heeft ingevoerd bij het plaatsen van een bestelling in de software-interface; het type verzoek; de grootte van de inhoud van het verzoek; de protocol-ID; het type gegevenscompressie; de ID van de keuze van de gebruiker in de marketingcampagne; de keuze van de gebruiker in de marketingcampagne; het type van de regio waarin de gebeurtenis is opgetreden; de ID-lijst van de inhoud die de gebruiker heeft gelezen;
 • Informatie over de gebruikersomgeving: de ingeschakelde of uitgeschakelde status van Device Guard (Windows); de apparaat-ID; het externe IP-adres; het unieke ID van het apparaat; het type besturingssysteem (server, werkstation, domeincontroller); de versie van het besturingssysteem, het buildnummer van het besturingssysteem, het updatenummer van het besturingssysteem, de editie van het besturingssysteem, uitgebreide informatie over de editie van het besturingssysteem; de versie van het servicepack van het besturingssysteem; de familie van het besturingssysteem; het type van het hardwareplatform; aanvullende informatie over functies van het besturingssysteem; het type apparaat (laptop, desktop, tablet); de versie van de browser; de datum en tijd op het apparaat van de gebruiker;
 • Informatie over een object dat wordt verwerkt: de controlesom (MD5) van het object dat wordt verwerkt; de controlesom (SHA256) van het object dat wordt verwerkt; de controlesom van onderdelen van het object dat wordt gescand om snel malware of legitieme software te detecteren die kan worden gebruikt om schade aan de computer of gegevens van de gebruiker toe te brengen; de openbare sleutel van het certificaat; de digitale-certificaatvingerafdruk van het gescande object en het hash-algoritme; naam van de gedetecteerde malware of legitieme software die kan worden gebruikt om het apparaat of de gegevens van de gebruikers te beschadigen; de tijdstempel van de geactiveerde record in de antivirusdatabases van de Software; het ID van de geactiveerde record in de antivirusdatabases van de Software; het type van de geactiveerde record in de antivirusdatabases van de Software; de grootte van het object dat wordt verwerkt; de naam van het object dat wordt verwerkt; het pad naar het object dat wordt verwerkt; de code van de directory; het ID van het gevonden beveiligingsprobleem in de software-instellingen; het type controlesom van het object dat wordt verwerkt;
 • Informatie over toegang tot een webservice: het webadres dat wordt verwerkt; het poortnummer; het webadres van de bron van de webserviceaanvraag (verwijzende site); het IPv4-adres van de verbinding met de webservice; het type certificaat;
 • Informatie over de licentie en andere overeenkomsten: het type wettelijke overeenkomst waarmee de gebruiker akkoord is gegaan tijdens het gebruik van de Software; de versie van de wettelijke overeenkomst waarmee de gebruiker akkoord is gegaan tijdens het gebruik van de Software; de vlag die aangeeft of de gebruiker akkoord is gegaan met de voorwaarden van de wettelijke overeenkomst tijdens het gebruik van de Software; de datum en tijd wanneer de gebruiker akkoord is gegaan met de voorwaarden van de Overeenkomst tijdens het gebruik van de Software; de datum waarop de Software is geactiveerd; het serienummer van het licentiebestand van de Software; het ID van de licentie van de Software; het ID van het gebruikte informatiemodel om de Softwarelicentie te verlenen; het type van de gebruikte Softwarelicentie; de geldigheidsduur van de Softwarelicentie; het aantal dagen tot de verloopdatum van de Softwarelicentie; de volledige naam van de partner die de bestelling van de Softwarelicentie heeft ontvangen; informatie over de proefversie van de Software; de huidige status van het licentiebestand van de Software; het bestelnummer waarmee de Softwarelicentie is gekocht; het ID van het item op de prijslijst waarmee de Softwarelicentie is gekocht; het bestelnummer dat de partner aan de aankoop van de Softwarelicentie heeft toegewezen; het ID van het land van de partner die de Softwarelicentie heeft verkocht; de gegevens over de licentie voor de identificatie van een groep gebruikers van het bedrijf dat de licentie heeft gekocht met behulp van de opmerking in de licentie-eigenschappen; de verloopdatum en -tijd van de Softwarelicentie; de huidige status van het abonnement voor de Software; de reden voor de huidige/wijzigende status van het abonnement voor de Software; het type abonnement voor de Software; de verloopdatum en -tijd van het abonnement voor de Software; de Softwarelicentiegegevens voor de identificatie van gebruikersgroepen op basis van aanvullende instellingen van de licentie voor het abonnement; de Softwarelicentiegegevens voor de identificatie van gebruikersgroepen op basis van aanvullende instellingen van de licentie voor het abonnement; de licentiegegevens voor de identificatie van gebruikersgroepen op basis van aanvullende instellingen van de licentie voor het abonnement; het aantal dagen sinds de activering van de Software; het aantal dagen sinds het verlopen van het licentiebestand van de Software; informatie over fouten tijdens de activering van de Software; de categorie van de fout tijdens de Software-activering; de code van de fout tijdens de Software-activering; de gekochte activeringscodes; de reeks ID's van de Software die op het apparaat van de gebruiker kunnen worden geactiveerd; de activeringscode van de Software; de huidige gebruikte activeringscode van de Software; de header van de Softwarelicentie; het ID van een regionaal activeringscentrum; de aanmaakdatum en -tijd van het licentiebestand van de Software; het type licentie dat voor de activering van de Software is gebruikt; het ID van het Software-verkoopsitem (SKU);
 • Informatie over de interactie met het Webportaal: het ID van het account op het Webportaal; de webpagina van het Webportaal waarnaar de Software verwijst; het land en de regio van de Kaspersky-webservice vanwaar de proefversie van de Software is gedownload; het tijdstip van laatste statuswijziging; de versie van het gebruikte protocol voor het beheer van de software-instellingen vanaf het Webportaal; de beschermingsstatus van het apparaat; de gebruiksstatus van de beschermingsonderdelen; de status van de scantaken; de status van de taak die databases en programmamodules updatet; de lijst met beveiligingsproblemen; de inhoud van de aanbevelingen voor de lijst met problemen; de status van de licentie die door de software wordt gebruikt; de uitvoermodus van de software; informatie over het updaten van databases en programmamodules; de lijst met genegeerde beveiligingsproblemen; het gebruikers-ID dat is verstrekt na een geslaagde gebruikersverificatie op het Webportaal; het eenmalige wachtwoord voor de automatische verbinding van de Software die is gedownload vanaf het account op het Webportaal; het eenmalige wachtwoord voor de registratie van het apparaat op het Webportaal; de computernaam in het netwerk (domeinnaam); het type van het apparaat dat verbonden is met het Webportaal; de reden voor het verbreken van de verbinding met het Webportaal; het type token; gegevens om een authenticatietoken voor de sessie te ontvangen;
 • Informatie over update van lokale database: het ID van de start van de Software-update.

Aanvullende informatie

 • Informatie over geïnstalleerde hardware in de computer, inclusief informatie over de fabrikant, het model en de capaciteit van de harde schijf (HDD), de grootte van het fysieke en virtuele geheugen, de fabrikant van het RAM, de fabrikant van het moederbord, de fabrikant en de naam van het BIOS, de fabrikant van de videokaart en de RAM-hoeveelheid van de videokaart, de fabrikant en het type van de netwerkadapter, de snelheid van de gegevensoverdracht, de fabrikant en de naam van de monitor, het ID van de software-installatie en uniek ID van de computer.
 • Informatie over de USB-apparaten die zijn aangesloten op de computer: de klasse / het model van het USB-apparaat, de fabrikant van het apparaat en de naam, en de datum wanneer het apparaten voor het laatst aangesloten was op de computer.
 • Informatie over apparaten die het UPnP-protocol ondersteunen, inclusief de naam van de fabrikant en de naam van het apparaat, alsook de datum van de laatste verbinding.
 • Informatie over de systeembelasting, inclusief het vrije en gebruikte geheugen, en de hoeveelheid vrije schijfruimte.
 • Informatie over alle geïnstalleerde programma's, inclusief de naam en versie van het geïnstalleerde programma, de versies van de geïnstalleerde updates, de naam van de uitgever, de datum van de installatie en het volledige pad naar de installatiemap op de computer, en de configuratie (instellingen) van het programma (inclusief browsers).
 • Informatie over de versies van het besturingssysteem (OS) en de geïnstalleerde servicepacks op de computer; de naam van de computer in het netwerk (lokale naam en domeinnaam); regionale instellingen van het besturingssysteem (informatie over de tijdzone; de standaard toetsenbordindeling en de taal van de interface); UAC-instellingen; instellingen van de netwerkfirewall van het besturingssysteem; instellingen van Ouderlijk toezicht van het besturingssysteem; instellingen van Windows Update; parameters van de operationele modus van het besturingssysteem en het gebruikersaccount.
 • Naam en locatie van bestanden op de computer.
 • Samengevoegde informatie over gebruikersactiviteit op de computer: de duur van de interactie tussen de gebruiker en de computer; de periode van de samengevoegde informatie; het totale aantal gebeurtenissen tijdens deze periode; samengevoegde informatie over processen die door de gebruiker zijn gestart in het systeem; de naam van het proces; het totale aantal keren dat het proces is uitgevoerd; de totale duur van de werking ervan; de controlesom (CRC64) van de accountnaam waarmee het proces is gestart; het volledige pad naar het procesbestand; informatie over de software waaraan het proces is gekoppeld (naam, beschrijving, fabrikant en versie); het totale aantal keren dat het softwarevenster is weergegeven; de totale duur van de weergave ervan; statistieken over de vensternaam; de naam van de taalversie en de distributie van de waarden in de naam;
 • Informatie over bezochte websites: het adres van de website; domeinonderdelen van webadressen die de gebruiker in de adresbalk van de browser heeft ingevoerd of die de gebruiker heeft geopend via zoeksystemen.

De basisfunctionaliteit van de Software zoals beschreven in de Gebruikershandleiding is het beschermen van de Eindgebruiker tegen bekende risico's voor informatiebeveiliging. Voor de levering van deze essentiële functionaliteit door de gebruikte software moet de Rechthebbende de volgende informatie ontvangen en verwerken:

 • Informatie over het Anti-Spam-onderdeel: heuristisch bepaald IP-adres van de afzender op basis van de ontvangen en SMTP-sessies en sessieheaders; meest waarschijnlijke IP-adres van de afzender van spam; checksum van het verwerkte object (MD5); checksums van bijlagen; vastgestelde tekstcategorieën van een e-mailbericht; webadressen gedetecteerd in het verwerkte e-mailbericht; metadata en delen van het verwerkte e-mailbericht die moeten worden gecontroleerd in de services van de Rechthebbende.
 • Informatie over de gebruikersomgeving: de naam van wifinetwerk; de controlesom (MD5 met salt) van het MAC-adres van het toegangspunt; de controlesom (SHA256 met salt) van het MAC-adres van het toegangspunt; het authenticatietype van het wifinetwerk; het versleutelingstype van het wifinetwerk; het ID van het wifinetwerk op basis van het MAC-adres van het toegangspunt; het ID van het wifinetwerk op basis van de naam van het wifinetwerk; het ID van het wifinetwerk op basis van de naam van het wifinetwerk en het MAC-adres van het toegangspunt; de signaalsterkte van het wifinetwerk; de lijst met beschikbare wifinetwerken en de instellingen ervan; DHCP-instellingen (controlesommen van het lokale IP-adres van de gateway, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP en subnetmasker); de DHCP-instellingen (controlesommen van het lokale IPv6-adres van de gateway, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, subnetmasker); de URL van de service die wordt gebruikt om toegang tot internet te krijgen.

Kaspersky beschermt de ontvangen informatie volgens de wettelijke richtlijnen en toepasselijke regelgeving van Kaspersky. De gegevens worden via versleutelde kanalen verstuurd.

Teneinde uw veiligheidsbewustzijn ten aanzien van nieuwe bedreigingen en hun bronnen en uw niveau van veiligheidsbescherming te verhogen, heeft de Rechthebbende, met uw toestemming, die u nadrukkelijk hebt verleend in de Verklaring omtrent Gegevensverzameling via het Beveiligingsnetwerk van Kaspersky, uitdrukkelijk recht op het ontvangen van die informatie. U kunt de dienst van het Beveiligingsnetwerk van Kaspersky tijdens de installatie deactiveren. U kunt de Kaspersky Security Network-service ook te allen tijde activeren en deactiveren via de pagina Software-opties.

Verder erkent u en stemt u ermee in dat alle informatie die door de Rechthebbende verzameld wordt, naar eigen goeddunken van de Rechthebbende gebruikt kan worden voor het bijhouden en publiceren van rapporten over beveiligingsrisicotrends.

Indien u niet wilt dat de informatie die door de Software wordt verzameld naar de Rechthebbende wordt verstuurd, dan moet u de Kaspersky Security Network service niet activeren en/of deactiveren.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.