Gegevensverstrekking onder de Gebruiksrechtovereenkomst in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië of door inwoners van Californië

30 november 2021

ID 175193

In dit gedeelte vindt u informatie over de specifieke gegevens die worden verstrekt aan Kaspersky als u de versie van het programma hebt geïnstalleerd die bedoeld is voor gebruik in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië of door inwoners van Californië. De informatie in deze sectie bevat geen persoonlijke gegevens van de Gebruiker en is vereist voor de werking van de Software van de Rechthebbende, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

U gaat ermee akkoord om tijdens het gebruik van de software de volgende gegevens automatisch aan Kaspersky te verstrekken voor de verbetering van de kwaliteit van de realtime bescherming, de verbetering van de kwaliteit van de werking van de software en de tijdige detectie en correctie van fouten in het mechanisme voor het installeren, verwijderen en bijwerken van de software:

  • Informatie over de geïnstalleerde software van de Rechthebbende: de volledige versie van de software; het ID van de software-update; het type van de geïnstalleerde software; de status van de installatie/verwijdering van de software; de code van de installatiefout; het software-ID; het ID van de software-rebranding; de taalversie van de software; de code van de software-rebranding; het type besturingssysteem (server, werkstation, domeincontroller); het type installatie (nieuwe installatie, upgrade); de gespendeerde tijd voor de software-installatie in seconden; indicator van installatie onderbroken door gebruiker;
  • Overige informatie: het gebruikte protocol voor de overdracht van gegevens met KSN;
  • Informatie over de gebruikersomgeving: indicatie dat het onderdeel Device Guard (Windows) in ingeschakeld; de familie van het besturingssysteem; de versie van het besturingssysteem, het buildnummer van het besturingssysteem, het updatenummer van het besturingssysteem, de editie van het besturingssysteem, uitgebreide informatie over de editie van het besturingssysteem; het type van het hardwareplatform; aanvullende informatie over functies van het besturingssysteem; het type apparaat (laptop, desktop-pc, tablet); de eerste 5 bytes van het MAC-adres van het apparaat.
  • Informatie over het object dat wordt verwerkt: openbare certificaatsleutel; de digitale-certificaatvingerafdruk van het gescande object en het hash-algoritme; de naam van de gevonden malware of het legitieme programma die kan worden gebruikt om schade aan het apparaat of gegevens van de gebruiker toe te brengen; de tijdstempel van de geactiveerde record in de antivirusdatabases van de Software; het ID van de geactiveerde record in de antivirusdatabases van de Software; het type van de geactiveerde record in de antivirusdatabases van de Software;
  • Informatie over webserviceverzoeken: verwerkt webadres; IP-adres (IPv4) van de webservice die werd aangevraagd; type certificaat.
  • Informatie over de licentie en andere overeenkomsten: ID van software-verkoopitem; type gebruikte softwarelicentie; licentietermijn voor softwaregebruik; aantal resterende dagen tot de softwaregebruikslicentie verloopt; volledige naam van de partnerorganisatie die de bestelling voor de softwaregebruikslicentie heeft ontvangen.

Ter bevordering van de kwaliteit van de bescherming van de Gebruiker die betalingen op het internet doet, gaat u akkoord met de automatische verstrekking van de website van de financiële instelling met informatie over de naam en versie van de Software en de aangepaste instellingen van de Software, het ID van de plug-in van de Software in de browser voor toegang tot de website van de financiële instelling, en het ID dat aangeeft of een veilige browser of een gewone browser is gebruikt.

De ontvangen informatie wordt door de Rechthebbende beschermd zoals wettelijk voorgeschreven en is vereist voor de werking van de Software die met de licentie wordt gebruikt.

Kaspersky kan de statistische gegevens die zijn verkregen op basis van de ontvangen informatie gebruiken om trends in dreigingen voor de computerbeveiliging te identificeren en om rapporten over die dreigingen te publiceren.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.