Problemen met het besturingssysteem oplossen met behulp van de wizard Microsoft Windows Probleemoplossing

30 november 2021

ID 82513

De wizard Microsoft Windows Probleemoplossing starten:

 1. Open het hoofdvenster van het programma.
 2. Klik onder in het hoofdvenster op de knop Meer tools.

  Het venster Tools wordt geopend.

 3. Ga naar het onderdeel Opruimen en optimaliseren.
 4. Klik op de koppeling Microsoft Windows Probleemoplossing om de wizard Microsoft Windows Probleemoplossing te starten.

Het venster van de wizard Microsoft Windows Probleemoplossing wordt geopend.

De wizard bestaat uit een aantal pagina's (stappen) waarin u kunt navigeren door op de knoppen Vorige en Volgende te klikken. Klik op de knop Gereed om de wizard af te sluiten wanneer deze is voltooid. U kunt de wizard op elk gewenst moment afbreken met de knop Annuleren.

Laten we de stappen van de wizard eens nader bekijken.

Herstel van het besturingssysteem starten

 1. Selecteer een van de twee opties in de wizard:
  • Zoeken naar schade veroorzaakt door malware-activiteit. De wizard zoekt naar problemen en mogelijke schade.
  • Wijzigingen terugdraaien. De wizard draait de eerder toegepaste oplossingen voor gevonden problemen en schade terug.
 2. Klik op de knop Volgende.

Zoeken naar problemen

Als u de optie Zoeken naar schade veroorzaakt door malware-activiteit hebt geselecteerd, zoekt de wizard naar problemen en mogelijke schade die moeten worden hersteld. Wanneer het zoeken is beëindigd, gaat de wizard automatisch verder met de volgende stap.

Selecteer acties om schade te herstellen

Alle gevonden schade tijdens de vorige stap wordt gegroepeerd volgens het gevaar dat deze vormt. Voor elke schadegroep beveelt Kaspersky een reeks acties aan om de schade te herstellen.

Er zijn drie groepen:

 • Sterk aanbevolen acties elimineren problemen die een ernstige dreiging voor de beveiliging vormen. U wordt aanbevolen alle schade in deze groep te repareren.
 • Aanbevolen acties zijn gericht op de reparatie van schade die mogelijk een dreiging vormt. U wordt ook aanbevolen de schade in deze groep te repareren.
 • Extra acties repareren schade aan het besturingssysteem die geen directe dreiging vormt maar in de toekomst een dreiging voor de computerbeveiliging kan vormen.

Vouw de lijst van de geselecteerde groep uit om de schade te bekijken die tot de groep behoort.

Selecteer het selectievakje naast de beschrijving van de schade om de wizard een specifiek type schade te laten repareren. Standaard repareert de wizard schade die behoort tot de groepen van aanbevolen en sterk aanbevolen acties. Als u een specifiek type schade niet wilt repareren, schakelt u het selectievakje ernaast uit.

Het is sterk aanbevolen om de selectie van de standaard geselecteerde selectievakjes niet ongedaan te maken omdat uw computer hierdoor wordt blootgesteld aan dreigingen.

Nadat u de acties hebt gedefinieerd die de wizard moet uitvoeren, klikt u op de knop Volgende.

Schade herstellen

De wizard voert de acties uit die tijdens de vorige stap zijn geselecteerd. Het herstel van de schade kan even duren. Na het herstellen van de schade gaat de wizard automatisch door met de volgende stap.

Wizard voltooien

Klik op de knop Gereed om de wizard af te sluiten.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.