Beperkingen en waarschuwingen

30 november 2021

ID 85549

Kaspersky Security Cloud heeft een aantal beperkingen die niet belangrijk zijn voor de werking van het programma.

Beperkingen bij de werking van bepaalde onderdelen en de automatische verwerking van bestanden

Geïnfecteerde bestanden en kwaadaardige koppelingen worden automatisch verwerkt volgens de regels die door de deskundigen van Kaspersky zijn gemaakt. U kunt deze regels niet handmatig aanpassen. Regels kunnen worden bijgewerkt na een update van de databases en programmamodules. De regels voor Firewall, Webcambescherming, Programmabeheer, Software Cleaner en Programmacontrole worden ook automatisch bijgewerkt.

Als de scan van een apparaat wordt gestart vanaf de My Kaspersky, worden bestanden automatisch verwerkt volgens de opgegeven regels in het programma. Bestanden die worden gedetecteerd op een apparaat, kunnen op verzoek automatisch worden verwerkt vanaf My Kaspersky zonder uw bevestiging.

Beperkingen voor de verbinding met Kaspersky Security Network

Tijdens de werking van het programma kan informatie bij Kaspersky Security Network worden opgevraagd. Als geen gegevens bij Kaspersky Security Network kunnen worden opgehaald, neemt het programma beslissingen op basis van de lokale antivirusdatabases.

Beperkingen bij de functionaliteit van Systeembewaking

Bescherming tegen cryptors (malware die bestanden van de gebruiker versleutelt) heeft de volgende beperkingen:

 • De systeemmap Temp wordt gebruikt om deze functionaliteit te ondersteunen. Als de systeemschijf met de map Temp onvoldoende schijfruimte heeft om tijdelijke bestanden aan te maken, is er geen bescherming tegen cryptors. In dit geval meldt het programma niet dat er geen back-up van de bestanden wordt gemaakt (geen bescherming).
 • Tijdelijke bestanden worden automatisch verwijderd wanneer u Kaspersky Security Cloud afsluit of het onderdeel Systeembewaking uitschakelt.
 • Tijdelijke bestanden worden niet automatisch verwijderd als Kaspersky Security Cloud in een noodsituatie wordt beëindigd. Als u tijdelijke bestanden wilt verwijderen, wist u de map Temp handmatig. Hiervoor opent u het venster Starten en typt u in het veld Openen %TEMP%. Klik op OK.
 • De bescherming tegen encryptors wordt alleen voorzien voor bestanden die op schijven met het NTFS-bestandssysteem staan.
 • Het aantal bestanden dat kan worden hersteld, is maximaal 50 per versleutelingsproces.
 • Het totale volume van wijzigingen aan bestanden mag maximaal 100 MB zijn. Bestanden met wijzigingen die deze limiet overschrijden kunnen niet worden hersteld.
 • Wijzigingen aan bestanden die via de netwerkinterface zijn gestart worden niet gemonitord.
 • Bestanden die met EFS zijn versleuteld, worden niet ondersteund.
 • Na de installatie van Kaspersky Security Cloud moet u de computer opnieuw opstarten om de bescherming tegen encryptors in te schakelen.

Beperkingen bij scan van versleutelde verbindingen

Vanwege technische beperkingen bij de implementatie van algoritmen voor scans wordt het scannen van versleutelde verbindingen niet ondersteund voor bepaalde extensies van het TLS 1.0-protocol en hogere versies (in het bijzonder NPN en ALPN). Verbindingen via deze protocollen zijn mogelijk beperkt. Browsers met ondersteuning voor het SPDY-protocol gebruiken het HTTP via TLS-protocol in plaats van SPDY, zelfs als de server waarmee de verbinding is gemaakt ondersteuning biedt voor SPDY. Dit is niet van invloed op het niveau van de beveiliging van de verbinding. Als de server alleen het SPDY-protocol ondersteunt en geen verbinding via het HTTPS-protocol kan worden gemaakt, bewaakt het programma de gemaakte verbinding niet.

Kaspersky Security Cloud biedt geen ondersteuning voor de verwerking van HTTPS/2 Proxy-verkeer. Het programma verwerkt geen verkeer via extensies van het HTTP/2-protocol.

Kaspersky Security Cloud voorkomt de gegevensuitwisseling via het QUIC-protocol. Browsers gebruiken een standaard transportprotocol (TLS of SSL) ongeacht of de ondersteuning voor het QUIC-protocol is ingeschakeld in de browser.

Kaspersky Security Cloud bewaakt alleen de beveiligde verbindingen die het kan ontsleutelen. Het programma bewaakt geen verbindingen die zijn toegevoegd aan de lijst met uitzonderingen (Koppeling Websites in het venster Netwerkinstellingen).

De volgende onderdelen ontsleutelen en scannen standaard versleuteld verkeer:

 • Web Anti-Virus
 • Veilig Bankieren
 • URL Advisor

Kaspersky Security Cloud ontsleutelt versleuteld verkeer terwijl de gebruiker de browser Google Chrome gebruikt als de Kaspersky Protection-extensie is uitgeschakeld in deze browser.

Kaspersky Security Cloud monitort geen verkeer als webpagina's of de elementen ervan in de browser worden geladen vanaf een lokale cache in plaats van het internet.

Beperkingen bij het scannen van versleutelde verbindingen van The Bat-client

Aangezien de Bat-mailclient zijn eigen certificaatarchief gebruikt, identificeert Kaspersky Security Cloud het certificaat dat wordt gebruikt om een HTTPS-verbinding tussen deze client en de server tot stand te brengen als niet-vertrouwd. Om dit te voorkomen, configureert u de Bat-mailclient om te werken met de lokale Windows Certificate Store.

Beperkingen voor uitzonderingen bij het scannen van versleutelde verbindingen

Versleutelde verbindingen met websites die zijn toegevoegd aan de uitzonderingen worden mogelijk toch nog gescand door bepaalde onderdelen zoals Anti-Banner, URL Advisor en Private Browsing. De onderdelen Veilig Bankieren en Web Anti-Virus scannen geen websites die zijn toegevoegd aan de uitzonderingen.

Beperkingen bij Back-up en Herstel

De volgende beperkingen zijn van toepassing op Back-up en Herstel:

 • De online opslag van back-ups is niet langer beschikbaar wanneer de harde schijf of de computer wordt vervangen. Bezoek de website van de Technische Support van Kaspersky voor informatie over hoe u de verbinding met de online opslag herstelt na het vervangen van uw hardware.
 • De bewerking van servicebestanden van de back-upopslag kan ertoe leiden dat u geen toegang meer hebt tot de back-upopslag en uw gegevens niet meer kunt herstellen.
 • Aangezien het programma back-ups maakt via de System Shadow Copy-service, is het offline Outlook-gegevensbestand (.ost) niet opgenomen in de back-ups omdat het niet ontworpen werd om een back-up van te maken.

Beperkingen bij de functionaliteit van Gegevensencryptie

Wanneer een gegevenskluis op het bestandssysteem FAT32 wordt aangemaakt, mag de grootte van het bestand van de gegevenskluis maximaal 4 GB zijn.

Details van het scannen van het kernelgeheugen op rootkits in de modus Beschermde Browser

Wanneer een niet-vertrouwde module wordt gedetecteerd in de modus Beschermde Browser, wordt in de browser een nieuw tabblad met een melding over de detectie van malware geopend. Als dit gebeurt, wordt u aanbevolen de browser af te sluiten en een Volledige Scan van de computer uit te voeren.

Details van gegevensbescherming voor het klembord

Kaspersky Security Cloud geeft een programma toegang tot het klembord in de volgende gevallen:

 • Een programma met het actieve venster probeert de gegevens op het klembord te plaatsen. Het actieve venster is het venster dat u momenteel gebruikt.
 • Een vertrouwd proces van een programma probeert gegevens op het klembord te plaatsen.
 • Een vertrouwd proces van een programma of een proces met het actieve venster probeert gegevens vanaf het klembord te ontvangen.
 • Een proces van een programma dat eerder gegevens op het klembord heeft geplaatst, probeert deze gegevens vanaf het klembord te ontvangen.

Details van de verwerking van geïnfecteerde bestanden door programmaonderdelen

Standaard kan het programma geïnfecteerde bestanden verwijderen die niet kunnen worden gedesinfecteerd. De standaardverwijdering kan tijdens de verwerking van bestanden worden uitgevoerd door onderdelen zoals Programmacontrole, Mail Anti-Virus, Anti-Virus voor bestanden. Daarnaast kan de verwijdering ook gebeuren tijdens scans en wanneer Systeembewaking kwaadaardige activiteit van programma's detecteert.

Beperkingen die van toepassing zijn op bepaalde onderdelen indien het programma samen met Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints wordt geïnstalleerd

De werking van de volgende onderdelen van Kaspersky Security Cloud is beperkt in de Beschermde Browser als het programma samen met Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints wordt geïnstalleerd:

 • Web Anti-Virus, behalve Anti-Phishing
 • URL Advisor
 • Anti-Banner

Details van de werking van het autorun-proces

Het proces voor automatisch starten registreert de resultaten van de werking ervan. De gegevens worden geregistreerd in tekstbestanden met de naam 'kl-autorun-<datum><tijd>.log'. Als u de gegevens wilt bekijken, opent u het venster Starten, typt u in het veld Openen %TEMP% en klikt u op OK.

Alle traceringsbestanden worden opgeslagen waar de installatiebestanden zijn gedownload tijdens de werking van het proces voor automatisch starten. De gegevens worden gedurende de werking van het proces voor automatisch starten bewaard en definitief verwijderd wanneer dit proces wordt beëindigd. De gegevens worden niet verstuurd.

Beperkingen van Kaspersky Security Cloud met Microsoft Windows 10 RS4 waarbij de modus Apparaatbeveiliging is ingeschakeld:

De werking van de volgende functionaliteit is deels beperkt:

 • Bescherming van het klembord
 • Bescherming van de browser tegen emulatoren voor invoer via het toetsenbord en de muis (vervalste invoer)
 • Bescherming tegen programma's voor extern beheer
 • Bescherming van browsers (beheer via API, bescherming tegen aanvallen via gevaarlijke berichten in browservensters, bescherming tegen beheer van berichtenwachtrij)
 • Heuristische analyse (emulatie van de opstart van verdachte programma's)

Als de UMCI-modus is ingeschakeld in Windows, detecteert Kaspersky Security Cloud geen screen lockers.

Over de registratie van gebeurtenissen in het Windows-gebeurtenislogboek die zijn gerelateerd met de Gebruiksrechtovereenkomst en Kaspersky Security Network

Gebeurtenissen die zijn gerelateerd met de aanvaarding en weigering van de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst en de deelname aan Kaspersky Security Network worden in het Windows-gebeurtenislogboek geregistreerd.

Beperkingen bij controle van reputatie van lokale adressen in Kaspersky Security Network

Koppelingen naar lokale bronnen worden niet gescand in Kaspersky Security Network.

Waarschuwing over programma's die informatie verzamelen

Als een programma dat informatie verzamelt en deze ter verwerking verstuurt op uw computer is geïnstalleerd, kan Kaspersky Security Cloud dit programma classificeren als malware. Om dit te vermijden, kunt u voorkomen dat het programma wordt gescand door Kaspersky Security Cloud te configureren zoals in dit document wordt beschreven.

Waarschuwing over het maken van een rapport over de installatie van het programma

Een bestand met een rapport over de installatie wordt aangemaakt wanneer het programma op een computer wordt geïnstalleerd. Als de installatie van het programma wordt voltooid met een fout, wordt een bestand met een rapport over de installatie opgeslagen en kunt u het bestand naar de Technische Support van Kaspersky versturen. U kunt de inhoud van het bestand met het rapport over de installatie bekijken door op de koppeling in het venster van het programma te klikken. Als het programma met succes is geïnstalleerd, wordt het bestand met het rapport over de installatie onmiddellijk verwijderd van de computer.

Beperkingen voor de controle van webcams in Microsoft Windows 10 Jubileumupdate (RedStone 1)

Na de installatie van het programma in Microsoft Windows 10 Jubileumupdate (RedStone 1) wordt de controle van de toegang tot de webcam niet verzekerd totdat de computer opnieuw is opgestart.

Beperking voor een online back-up en het herstel van gegevens vanaf back-ups

U kunt een back-uptaak van Kaspersky Security Cloud en een gegevensherstel met Kaspersky Restore Utility niet tegelijk uitvoeren op dezelfde computer.

Beperkingen van Firewall

Firewall controleert geen lokale verbindingen die door gecontroleerde programma's zijn geïnstalleerd.

Beperkingen van Programmacontrole

Als VeraCrypt op de computer is geïnstalleerd, kan Kaspersky Security Cloud worden afgesloten wanneer u met het onderdeel Programmacontrole werkt. Om dit probleem op te lossen, voert u een upgrade naar versie 1.19 of hoger van VeraCrypt uit.

Beperkingen wanneer het programma voor het eerst wordt gestart na de upgrade van Microsoft Windows 7 naar Microsoft Windows 10

Als u Microsoft Windows 7 naar Microsoft Windows 8 / 8.1 of Microsoft Windows 10 / RS1/ RS1 / RS2 / RS3 hebt geüpgraded, werkt Kaspersky Security Cloud met de volgende beperkingen wanneer het voor het eerst wordt gestart:

 • Alleen Anti-Virus voor bestanden (realtime bescherming) is actief. Andere programmaonderdelen zijn niet actief.
 • De functie Zelfbescherming voor bestanden en het systeemregister is actief. De functie Zelfbescherming voor processen is niet actief.
 • De programma-interface is pas beschikbaar wanneer u de computer opnieuw hebt opgestart. Het programma toont een bericht met de melding dat bepaalde programmaonderdelen niet actief zijn en dat u de computer opnieuw moet opstarten nadat de installatie van het nieuwe besturingssysteem is voltooid.
 • Alleen de optie Afsluiten is beschikbaar in het contextmenu van het pictogram van het programma in het systeemvak.
 • Het programma geeft geen meldingen weer en kiest automatisch de aanbevolen actie.

Waarschuwing over fout tijdens aanpassing van stuurprogramma's bij upgrade van Windows 7 naar Windows 10

Wanneer u een upgrade van Windows 7 naar Windows 10 uitvoert, ziet u mogelijk een fout over de aanpassing van de stuurprogramma's van Kaspersky Security Cloud. Stuurprogramma's worden op de achtergrond aangepast, waardoor u geen meldingen over de voortgang ervan ontvangt.

Als er een fout tijdens de aanpassing van de stuurprogramma's optreedt, kunt u de volgende functies van het programma niet gebruiken:

 • Firewall
 • Detectie van dreigingen wanneer het besturingssysteem wordt geladen
 • Bescherming van programmaprocessen met behulp van de PPL-technologie (Protected Process Light) van Microsoft Corporation

U hebt de volgende opties om de fout op te lossen:

 • Start de computer opnieuw op en herstart de programma-aanpassing vanuit de melding in het Berichtencentrum.
 • Verwijder het programma en installeer het opnieuw.

Beperkingen bij het gebruik van de functionaliteit Apparaten in mijn netwerk

De wijziging van de instellingen van een Ethernet-netwerk in het systeemregister kan ervoor zorgen dat het onderdeel Apparaten in mijn netwerk het Ethernet-netwerk weergeeft in de lijst met gevonden wifinetwerken en ook de apparaten verbonden met dit netwerk weergeeft.

Beperkingen bij het scannen van HTTPS-verkeer in Mozilla Firefox

In Mozilla Firefox 58.x en hoger scant het programma geen HTTPS-verkeer als de wijziging van de browserinstellingen is beveiligd met een primair wachtwoord. Als een primair wachtwoord in de browser wordt gedetecteerd, toont het programma een melding met een koppeling naar een artikel uit de Knowledge Base. Het artikel bevat instructies om dit probleem op te lossen.

Als het HTTPS-verkeer niet wordt gemonitord, is de werking van de volgende onderdelen beperkt:

 • Web Anti-Virus
 • Anti-Phishing
 • Kaspersky Safe Kids
 • Privacybescherming
 • Anti-Banner
 • Veilige gegevensinvoer
 • Veilig Bankieren

Beperkingen van de Kaspersky Protection-extensie in Google Chrome en Mozilla Firefox

De Kaspersky Protection-extensie werkt niet in Google Chrome en Mozilla Firefox als Malwarebytes voor Windows is geïnstalleerd op de computer.

Speciale aandachtspunten bij de installatie van het programma in Microsoft Windows 7 Service Pack 0 en Service Pack 1

Wanneer het programma wordt geïnstalleerd in een besturingssysteem dat geen certificaten met een digitale SHA256-handtekening ondersteunt, installeert het programma het eigen vertrouwde certificaat.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.