Informatie over AVG

4 april 2023

ID 192969

Wat is de AVG?

De AVG is een Europese verordening die de regels voor de privacy en beveiliging van persoonsgegevens standaardiseert. Deze verordening is op 25 mei 2018 in werking getreden in alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening vervangt de Databeschermingsrichtlijn en geldt voor elke onderneming in de Europese Unie die persoonsgegevens gebruikt of die gegevens van burgers uit Europese landen verwerkt. De AVG dient om de bescherming van persoonsgegevens te vereenvoudigen, gelijkvormig te maken en te updaten, alsook om te verzekeren dat mensen hun rechten en vrijdom behouden wanneer ze hun gegevens verstrekken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder de AVG worden je naam, locatiegegevens, geboortedatum en contactgegevens beschouwd als persoonsgegevens. Alle gegevens over specifieke personen uit de Europese Unie kunnen eigenlijk als persoonsgegevens worden beschouwd.

Wat hebben jullie veranderd in jullie producten opdat deze conform de AVG zouden zijn?

Het respecteren en beschermen van de privacy van onze klanten is een van onze belangrijkste principes. Daarom verwerken we alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de beloofde werking van onze producten. Voor conformiteit met de AVG hebben we dan ook enkele aanvullende maatregelen genomen zodat onze oplossingen gebruikers een gedetailleerde controle bieden over de gegevens die ze verstrekken aan Kaspersky via de overeenkomsten die ze accepteren.

Zijn er verschillen tussen producten voor Europa en andere landen?

Identieke producten die zowel in Europa als in andere landen worden aangeboden bieden dezelfde bescherming. Alle Kaspersky-producten werken in overeenstemming met de overeenkomsten die voor het gebruik van die producten worden geaccepteerd. Voor Europese producten kan de structuur van overeenkomsten en van de respectievelijke verkregen toestemmingen enigszins verschillen opdat deze conform de AVG zouden zijn.

Wat moet ik doen als ik in Europa woon en jullie producten al gebruik?

We proberen al onze klanten in Europa te bereiken via e-mail, berichten in onze producten, pushberichten, etc. om hen te laten weten wat ze moeten doen. Je kunt ook op onze website de meest recente versie van je product downloaden die conform de AVG is.

Wat gebeurt er als ik van of naar Europa reis?

Je product blijft werken volgens de geaccepteerde overeenkomsten.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.