Toegang tot de microfoon toestaan of blokkeren voor een individueel programma

10 oktober 2022

ID 94351

Toegang tot de microfoon toestaan of blokkeren voor een programma:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Ga naar het gedeelte Beveiliging.
  3. Selecteer het onderdeel Inbraakpreventie.
  4. Klik op de koppeling Apps beheren om het venster Programma's beheren te openen.
  5. Selecteer in de lijst de toepassing waarvoor u toegang tot de microfoon wilt verlenen en dubbelklik om het venster Programmaregels te openen.
  6. Ga in het venster Programmaregels naar het tabblad Rechten.
  7. Selecteer in de lijst met categorieën van rechten achtereenvolgens Aanpassingen aan besturingssysteemVerdachte aanpassingen in het besturingssysteemToegang tot geluidsopnameapparatuur.
  8. Selecteer in de kolom Actie Toestaan of Weigeren.
  9. Als u meldingen wilt ontvangen over programma's die al dan niet toegang tot de audiostream krijgen, klikt u in de kolom Actie op het pictogram en selecteert u Gebeurtenissen registreren.
  10. Klik op Opslaan.

Als u Toegang voor alle programma's blokkeren, wordt toegang tot de microfoon geblokkeerd, ongeacht de vertrouwensgroep en handmatig geconfigureerde machtigingen.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.