Woordenlijst

16 september 2019

ID 90

Activatiecode

Een code die u ontvangt bij het aanschaffen van een licentie voor Kaspersky Total Security. Deze code is vereist voor de activatie van het programma.

De activatiecode is een unieke sequentie van twintig alfanumerieke tekens in de notatie xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Antivirusdatabases

Databases die informatie bevatten over dreigingen voor de computerbeveiliging die zijn gekend door Kaspersky wanneer de antivirusdatabases worden uitgebracht. Via vermeldingen in antivirusdatabases kan kwaadaardige code in gescande objecten worden gedetecteerd. De antivirusdatabases worden gemaakt door deskundigen van Kaspersky en worden elk uur bijgewerkt.

Back-up en Herstel

Maakt back-ups van gegevens die op de computer worden bewaard. Back-ups worden gemaakt om gegevensverlies door diefstal, defecte hardware of aanvallen van hackers te voorkomen.

Beschermde Browser

Een speciale werkmodus voor een standaard browser die is ontworpen voor financiële activiteiten en online winkelen. Met Beschermde Browser verzekert u de veiligheid van vertrouwelijke gegevens die u invoert op de websites van banken en betaalsystemen, zoals nummers van bankpassen of wachtwoorden voor internetbankieren. Beschermde Browser voorkomt ook de diefstal van betaalmiddelen wanneer u online betalingen doet.

Beschermingsonderdelen

Integrale onderdelen van Kaspersky Total Security bestemd voor de bescherming tegen specifieke soorten dreigingen (bijvoorbeeld Anti-Spam en Anti-Phishing). Elk onderdeel is vrij onafhankelijk van de andere onderdelen en kan afzonderlijk kan worden uitgeschakeld of geconfigureerd.

Bestandsmasker

Voorstelling van een bestandsnaam met behulp van jokertekens. De twee jokertekens die standaard worden gebruikt in bestandsmaskers zijn * en ?, waarbij * voor een willekeurig aantal tekens staat en ? voor elk willekeurig teken.

Beveiligingsniveau

Het beveiligingsniveau wordt omschreven als een vooraf gedefinieerde verzameling van instellingen voor een programma-onderdeel.

Blokkeren van objecten

Toegang tot een object door programma's van andere fabrikanten blokkeren. Een geblokkeerd object kan niet worden gelezen, uitgevoerd, gewijzigd of verwijderd.

Database met kwaadaardige webadressen

Een lijst met webadressen waarvan de inhoud mogelijk gevaarlijk is. De lijst is door deskundigen van Kaspersky gemaakt en wordt regelmatig bijgewerkt. Deze wordt bij het pakket van het Kaspersky-programma meegeleverd.

Database met phishing-webadressen

Lijst met webadressen die als phishing-webadressen zijn gedefinieerd door Kaspersky-deskundigen. De databases worden periodiek bijgewerkt en maken deel uit van het pakket van het Kaspersky-programma.

Digitale handtekening

Een versleuteld gegevensblok dat is ingebed in een document of programma. Een digitale handtekening wordt gebruikt voor de identificatie van de auteur van het document of het programma. Als u een digitale handtekening wilt maken, moet de auteur van het document of het programma beschikken over een digitaal certificaat om de identiteit van de auteur te bewijzen.

Met een digitale handtekening kunt u de bron en integriteit van gegevens verifiëren en uzelf beschermen tegen vervalsing.

Dreigingsniveau

Een index die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat een programma een dreiging voor het besturingssysteem vormt. Het dreigingsniveau wordt berekend via de heuristische analyse op basis van twee soorten criteria:

  • Statisch (zoals informatie over het uitvoerbare bestand van het programma: grootte, aanmaakdatum, enz.)
  • Dynamisch. Deze criteria worden gebruikt tijdens het simuleren van de programmawerking in een virtuele omgeving (analyse van systeemaanroepen door het programma).

Dankzij het dreigingsniveau kunt u gedrag detecteren dat kenmerkend is voor malware. Hoe lager het dreigingsniveau, hoe meer acties het programma mag uitvoeren in het besturingssysteem.

Exploit

Een softwarecode die een kwetsbaarheid in het systeem of de software gebruikt. Exploits worden vaak gebruikt om malware op de computer te installeren zonder medeweten van de gebruiker.

False positive

Een situatie waarbij een Kaspersky-programma een niet-geïnfecteerd object als geïnfecteerd beschouwt omdat de code ervan gelijkt op de code van een virus.

Gecomprimeerd bestand

Een gecomprimeerd uitvoerbaar bestand met een decompressieprogramma en instructies voor het besturingssysteem om het uit te voeren.

Gegevenskluis

Een gegevenskluis is een speciale opslag voor gegevens waarin bestanden in versleutelde vorm worden bewaard. Voor de toegang tot deze bestanden is een wachtwoord nodig. Gegevenskluizen zijn bedoeld om onbevoegde toegang tot gegevens van de gebruiker te vermijden.

Geïnfecteerd object

Een object met een stuk code dat volledig overeenkomt met een stuk code van bekende malware. Kaspersky raadt het openen van zulke objecten af.

Heuristische scanner

Een technologie voor de detectie van dreigingen waarover nog geen informatie is toegevoegd aan de databases van Kaspersky. De heuristische scanner detecteert objecten waarvan het gedrag in het systeem een dreiging voor de beveiliging kunnen vormen. Objecten die worden gedetecteerd door de heuristische scanner worden als mogelijk geïnfecteerd beschouwd. Een object kan bijvoorbeeld als mogelijk geïnfecteerd worden beschouwd als het een sequentie van opdrachten bevat die kenmerkend zijn voor kwaadaardige objecten (open bestand, schrijf naar bestand).

Hypervisor

Een programma die de gelijktijdige werking van verscheidene besturingssystemen op één computer ondersteunt.

iChecker-technologie

Een technologie die snellere scans op virussen mogelijk maakt door objecten uit te sluiten die sinds de laatste scan niet zijn gewijzigd, op voorwaarde dat de scanparameters (de databases en de instellingen) niet zijn veranderd. De informatie over elk bestand is opgeslagen in een speciale database. Deze technologie wordt gebruikt in de modus voor realtime beveiliging evenals de modus voor scannen op verzoek.

U hebt bijvoorbeeld een archief dat is gescand door een Kaspersky-programma en waaraan de status niet geïnfecteerd is toegewezen. De volgende keer wordt dit archief overgeslagen, tenzij het archief is gewijzigd of de scaninstellingen zijn aangepast. Als u de archiefinhoud hebt gewijzigd door er een nieuw object aan toe te voegen, of als u de scaninstellingen hebt gewijzigd of de programmadatabases hebt bijgewerkt, wordt het archief opnieuw gescand.

Beperkingen van iChecker-technologie:

  • Deze technologie werkt niet met grote bestanden, aangezien een bestand sneller wordt gescand dan gecontroleerd op wijzigingen sinds de laatste scan;
  • De technologie ondersteunt een beperkt aantal indelingen.
Incompatibel programma

Een antivirusprogramma van een andere leverancier of een Kaspersky-programma dat geen beheer via Kaspersky Total Security ondersteunt.

Kaspersky Security Network (KSN)

De Knowledge Base in de cloud van Kaspersky die informatie over de reputatie van programma's en websites bevat. Het gebruik van gegevens uit Kaspersky Security Network zorgt niet alleen voor een snellere respons door Kaspersky-programma's bij dreigingen, maar verbetert ook de prestaties van sommige beschermingsonderdelen en vermindert het aantal mogelijke false positives.

Kaspersky-updateservers

HTTP-servers van Kaspersky die worden gebruikt voor de download van updates voor databases en softwaremodules.

Keylogger

Een verborgen programma dat is ontworpen om informatie over door de gebruiker ingedrukte toetsen te registreren. Keyloggers onderscheppen toetsaanslagen.

Kwetsbaarheid

Een fout in een besturingssysteem of een programma die kan worden misbruikt door makers van malware om binnen te dringen in het besturingssysteem of het programma en de integriteit ervan te beschadigen. De aanwezigheid van een groot aantal kwetsbaarheden in een besturingssysteem maakt het onbetrouwbaar omdat virussen die zijn binnengedrongen in het besturingssysteem mogelijk onderbrekingen in de het besturingssysteem zelf en de geïnstalleerde programma's veroorzaken.

Licentieduur

Een periode voor toegang tot de functies van het programma en het recht om extra services te gebruiken.

Mogelijk geïnfecteerd object

Een object waarvan de code delen van gewijzigde code van een bekende dreiging bevat, of een object waarvan het gedrag gelijkt op dat van een dreiging.

Mogelijk spam

Bericht dat niet onomstotelijk als spam kan worden beschouwd, maar enkele spamkenmerken heeft (bijvoorbeeld bepaalde typen mailings en reclameberichten).

Onbekend virus

Een nieuw virus waarvoor geen informatie in de databases staat. Doorgaans detecteert het programma onbekende virussen in objecten door middel van de heuristische scanner. Deze objecten worden als mogelijk geïnfecteerd geclassificeerd.

Opstartobjecten

De reeks programma's die nodig zijn om het besturingssysteem en de software die op uw computer is geïnstalleerd, te starten en goed uit te voeren. Deze objecten worden uitgevoerd wanneer het besturingssysteem wordt gestart. Bepaalde virussen kunnen in het bijzonder opstartobjecten infecteren, waardoor de opstart van het besturingssysteem bijvoorbeeld wordt geblokkeerd.

Phishing

Een soort internetfraude die is gericht op het verkrijgen van onbevoegde toegang tot vertrouwelijke gegevens van gebruikers.

Programma activeren

Het programma wordt overgeschakeld naar de modus met volledige functionaliteit. De gebruiker activeert het programma tijdens of na de installatie van het programma. Voor de activatie van het programma moet de gebruiker een activatiecode hebben.

Programmamodules

Bestanden in het Kaspersky-installatiepakket die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de hoofdtaken van het desbetreffende programma. Een bepaalde programmamodule komt overeen met elk type taak dat wordt uitgevoerd door het programma (bescherming, scans, updates voor databases en programmamodules).

Protocol

Duidelijk gedefinieerde en gestandaardiseerde reeks regels die de interactie tussen een client en een server bepaalt. Bekende protocollen en de hierbij horende services zijn HTTP, FTP en NNTP.

Quarantaine

Een speciale opslag waarin het programma back-ups van bestanden plaatst die zijn gewijzigd of verwijderd tijdens de desinfectie. Kopieën van bestanden worden opgeslagen in een speciale indeling die niet gevaarlijk is voor de computer.

Rootkit

Een programma of een aantal programma's ontwikkeld voor het verbergen van sporen van een indringer of malware in het systeem.

Bij Windows-besturingssystemen verwijst een rootkit doorgaans naar een programma dat het besturingssysteem binnendringt en systeemfuncties onderschept (Windows API's). Onderschepping en wijziging van API-functies op laag niveau zijn de voornaamste methoden waarmee deze programma's vrij onzichtbaar blijven in het besturingssysteem. Naast registersleutels kan een rootkit doorgaans ook de aanwezigheid van processen, mappen en bestanden op een schijf verbergen als ze zijn beschreven in de configuratie van de rootkit. Vele rootkits installeren hun eigen stuurprogramma's en services in het besturingssysteem (deze zijn ook "onzichtbaar").

Schijfopstartsector

Een opstartsector is een speciaal gebied op de harde schijf van de computer, een diskette of ander apparaat voor de opslag van gegevens. De sector bevat informatie over het bestandssysteem van de schijf, evenals een opstartprogramma dat verantwoordelijk is voor het starten van het besturingssysteem.

Een aantal virussen besmet opstartsectoren en worden daarom opstartvirussen genoemd. Met het Kaspersky-programma kunt u opstartsectoren scannen op virussen en deze desinfecteren als er een infectie wordt aangetroffen.

Script

Een klein computerprogramma of een onafhankelijk deel van een programma (functie) dat meestal wordt ontwikkeld om een specifieke taak uit te voeren. Scripts worden vaak gebruikt in combinatie met programma's die in hypertext zijn ingebed. Zo worden ze bijvoorbeeld uitgevoerd wanneer u sommige websites opent.

Als realtime bescherming is ingeschakeld, houdt het programma bij wanneer scripts worden uitgevoerd en worden deze onderschept en op virussen gescand. Afhankelijk van de scanresultaten kunt u de uitvoering van een script toestaan of blokkeren.

Spam

Ongevraagde massamailings, meestal met reclame.

Taak

De functies van het Kaspersky-programma zijn geïmplementeerd in de vorm van taken, zoals: de taak Volledige Scan of Update.

Taakinstellingen

Specifieke programma-instellingen voor elk type taak.

Traces

Het programma uitvoeren in de foutopsporingsmodus; na de uitvoering van elke opdracht wordt het programma gestopt en het resultaat van deze stap wordt weergegeven.

Update

Het vervangen / toevoegen van nieuwe bestanden (databases of programmamodules) die op de Kaspersky-updateservers zijn opgehaald.

Updatepakket

Een bestandspakket ontworpen voor het bijwerken van databases en programmamodules. Het programma van Kaspersky kopieert updatepakketten vanaf de Kaspersky-updateservers om ze vervolgens automatisch te installeren en toe te passen.

Verkeer scannen

Scan in realtime die informatie van de huidige (nieuwste) versie van de databases gebruikt voor objecten die via alle protocollen (bijvoorbeeld HTTP, FTP en andere protocollen) worden overgedragen.

Vertrouwd proces

Een softwareproces waarvan de bestandsbewerkingen niet worden beperkt door het Kaspersky-programma in de realtime beschermingsmodus. Wanneer verdachte activiteit in een vertrouwd proces wordt gedetecteerd, verwijdert Kaspersky Total Security het proces uit de lijst met vertrouwde processen en blokkeert het de acties.

Vertrouwensgroep

Een groep waaraan Kaspersky Total Security een programma of een proces toewijst, afhankelijk van de volgende criteria: aanwezigheid van een digitale handtekening, reputatie in Kaspersky Security Network, vertrouwensniveau van de programmabron, en het mogelijke gevaar van acties uitgevoerd door het programma of proces. Op basis van de vertrouwensgroep waartoe een programma behoort, kan Kaspersky Total Security de acties beperken die het programma mag uitvoeren in het besturingssysteem.

In Kaspersky Total Security behoren programma's tot een van de volgende vertrouwensgroepen: Vertrouwd, Deels beperkt, Zeer beperkt, of Niet vertrouwd.

Virus

Een programma dat andere programma's infecteert door code eraan toe te voegen om zo de controle te verkrijgen wanneer geïnfecteerde bestanden worden uitgevoerd. Deze eenvoudige definitie identificeert de voornaamste actie van virussen: infecteren.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.