Kaspersky Security Center 10 (wersja 10.1.249): publikacja łaty B

 

Kaspersky Security Center 10

 
 
 

Kaspersky Security Center 10 (wersja 10.1.249): publikacja łaty B

Powrót do sekcji "Informacje o publikacji"
Ostatnia aktualizacja: 08 kwietnia 2021 ID artykułu: 11072
 
 
 
 

Firma Kaspersky Lab ogłosiła publikację łaty B dla Kaspersky Security Center (w wersji 10.1.249b)

Łata B zawiera:

 • Łatę dla Konsoli administracyjnej (patch_10_1_249_console_b.zip) do zainstalowania na wolno stojących komputerach z Konsolą administracyjną bez Serwera administracyjnego).
 • Łatę dla Agenta sieciowego (patch_10_1_249_nagent_b.zip) do instalacji na komputerze z zainstalowanym Agentem sieciowym bez Serwera administracyjnego.
 • Łata dla Serwera administracyjnego (patch_10_1_249_server_b.zip) do zainstalowania na komputerze z Serwerem administracyjnym. Ten komponent zawiera łatki dla Konsoli administracyjnej i Agenta sieciowego.

Łata B jest łatą zbiorczą i zawiera poprawki wprowadzone w łacie A.

Usunięte błędy:

 • Zadanie zdalnej instalacji, które zostało zakończone pomyślnie i wymaga ponownego uruchomienia komputera nie spowoduje już wystąpienia błędu przekroczenia czasu oczekiwania po dwóch godzinach. 
 • Błąd nieprawidłowego wyświetlania się informacji o stanie sprzętowym serwera wirtualnego.
 • Błędne powiadomienia o wystąpieniu błędu "Utracono 3 połączenia z usługą WUS".
 • Niektóre błędy w arabskiej wersji językowej.
 • Błąd, który mógł się pojawiać w trakcie wprowadzania zmian w zadaniu synchronizacji ustawień Windows Update, jeśli Kaspersky Security Center został wybrany jako źródło uaktualnień Microsoft.
 • Problem połączenia serwera podrzędnego do serwera głównego znajdującego się w strefie zdemilitaryzowanej.
 • Problem z wykrywaniem niewielkiej ilości uaktualnień, jeśli Kaspersky Security Center jest ustawiony jako źródło uaktualnień Microsoft.
 • Błędne odświeżanie się listy reguł sterownika w komponencie NAC.
 • Błąd zadania instalacji uaktualnień, jeżeli grupa administracyjna zawierała Agenty sieciowe w wersji wcześniejszej niż 9.0 Critical Fix 2.
 • Wyeliminowano problem związany z zatrzymaniem niektórych zdalnych zadań instalacji, zaplanowanych zgodnie z terminarzem, gdy w jednym czasie wykonywanych było więcej niż jedno zadań instalacji, z ustawieniem "Przy użyciu zasobów Microsoft Windows poprzez Agenty aktualizacji" i na komputerach, na których nie zainstalowano jeszcze Agentów sieciowych.
 • Błąd powodujący blokadę tworzenia pakietu instalacyjnego dla Kaspersky Endpoint Security for Android na wolnych i bardzo obciążonych serwerach. Wystąpienia błędu przekroczenia czasu oczekiwania podczas zdalnej instalacja pakietu.
 • Gwałtowny wzrost rozmiaru folderu C:\WINDOWS\Temp\kladminkit na komputerze służącym jako agent aktualizacji.
 • Błąd, który czasami powodował próby instalacji wybranych aktualizacji Microsoft Windows lub aktualizacji oprogramowania firm trzecich na powolnych lub mocno obciążonych serwerach z systemem zarządzania licencjami trwające do kilku minut lub przerywanych po zbyt długim okresie oczekiwania na odpowiedź.
 • Błąd uniemożliwiający dostarczenie powiadomienia o określonym zdarzeniu z zarządzanych komputerów - wyświetlanego po wykorzystaniu wolnego miejsca na dyskach.
 • Błąd wywołany dużym obciążeniem na komputerach połączonych w sieć pierścieniową z zainstalowanym Agentem sieciowym w czasie przetwarzania pakietów multicast.
 • Zadanie aktualizacji przerwane jest błędem "Nie udało się zaktualizować wszystkich komponentów".
 • Ponowne uruchamianie się kreatora po zakończeniu tworzenia zadania skanowania antywirusowego w kreatorze.
 • Zwracanie błędu podczas aktualizacji Windows przez agenta aktualizacji, gdy Kaspersky Security Center jest wykorzystywany jako źródło aktualizacji Microsoft.
 • Błąd powodujący pojawienie się informacji "Nie można przypisać wartości NULL do kolumny nPrerequisiteRevisionID" w dzienniku zdarzeń Kaspersky po uaktualnieniu wersji serwera administracyjnego.
 • Problem z odświeżaniem panelu ze statystykami antywirusowych baz danych występujący przy dużym obciążeniu serwera.
 • Błąd, który mógł powodować pojawienia się wpisu "'Niewłaściwa nazwa obiektu '#host_list'. 'LastStatement='tsk_delete_temp_host_list'" w dzienniku zdarzeń Kaspersky w trakcie próby utworzenia w tym samym czasie analogicznych zadań dla grupy komputerów (za poziomu rożnych Konsoli administracyjnych lub automatycznych skryptów).
 • Zwracanie błędu przy próbie utworzenia konta na serwerze wirtualnym.
 • Problem powodujący ponowne uruchamianie usługi Serwera administracyjnego w czasie aktualizacji baz danych i modułów aplikacji.
 • Błąd, który czasem powodował awarie Serwera administracyjnego w czasie "Synchronizacji aktualizacji Windows Update".


Ulepszenia

 • Zoptymalizowana wydajność. 
 • Ulepszona procedura wykrywania sklonowanych komputerowych dysków twardych.


Instalacja

Aby zainstalować łatkę B, wybierz jedną z następujących metod:
 • Uruchom plik wykonywalny łatki z poziomu dowolnego folderu tymczasowego.
 • W celu zainstalowania łatki w trybie cichym (np. poprzez dystrybucję pakietu instalacyjnego przez Kaspersky Security Center) uruchom instalację z przełącznikiem -s.

Jak sprawdzić czy łatka została zainstalowana?

Za pomocą raportu

W celu sprawdzenia informacji o zainstalowanych łatach Serwera administracyjnego i Agenta sieciowego, można wygenerować raport wersji oprogramowania Kaspersky Lab z włączona opcją Zainstalowane uaktualnienia. Aby to wykonać, zaznacz we właściwościach raportu w sekcji Pola szczegółowe, opcję Zainstalowane aktualizacje. Informacja o zainstalowanych łatkach zostanie wyświetlona w polu Zainstalowane uaktualnienia.

Sprawdzając wersje pliku

 • Konsola administracyjna
  • W folderze instalacyjnym Konsoli administracyjnej wersja plików klakcon.dll; klcskca2.dll; klcsstd2.dll; klngtplg.dll; klsrvplg.dll zostanie uaktualniona do 10.1.289, a pliki klcstr2.dll będą miały wersję 10.1.269.
  • W Dzienniku zdarzeń Kaspersky nie zostały odnotowane żadne błędy.
 • Agent sieciowy
  • W folderze instalacyjnym Agenta sieciowego wersja plików klcskca2.dll; klcsnagt.dll; klcssa.dll; klcsstd2.dll zostanie uaktualniona do 10.1.289, a wersja plików klcstr2.dll; vapm.exe zmieni się na 10.1.269.
  • W Dzienniku zdarzeń Kaspersky nie zostały odnotowane żadne błędy.
 • Serwer administracyjny 
  • W folderze instalacyjnym Serwera administracyjnego wersja plików klakcon.dll; klcskca2.dll; klcsnagt.dll; klcssrv.dll; kldb_mssql.dll; kldb_mysql.dll; klngtplg.dll; klsrvplg.dll; klcsstd2.dll; klcssa.dll zostanie zmieniona na 10.1.289, a wersja plików klcstr2.dll; vapm.exe; klbackup.exe zmieni się na 10.1.269.
  • W Dzienniku zdarzeń Kaspersky nie zostały odnotowane żadne błędy.
 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK