Jak zainstalować Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows automatycznie poprzez zasady domeny?

 

Kaspersky Endpoint Security Cloud

 
 
 

Jak zainstalować Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows automatycznie poprzez zasady domeny?

Powrót do sekcji "Informacje o wersji"
2017 maj 17 ID artykułu: 13693
 
 
 
 

Jeśli użytkownik nie posiada uprawnień administratora lokalnego lub chcesz wdrożyć ochronę na kilku komputerach, Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows jest instalowany poprzez zasady domeny Active Directory.

W celu zainstalowania Kaspersky Endpoint Security 10 poprzez zasady domeny Active Directory:

 1. Pobierz pakiet instalacji zdalnej dla Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Jeśli nazwa pakietu zawiera spacje, usuń je lub zmień je na znak podkreślenia ( _ ).
 2. Utwórz plik z następującym skryptem:
ECHO ON
set SHARE_PATH=\\package_path
set PACKAGE_NAME=setup.bat
set __KESCLOUD_ROOT_KEY="HKLM\Software\KasperskyLab\KESCloud"
set __KESCLOUD_KEY_NAME="AutoPackageInstalled"
set __KESCLOUD_PACKAGE_FULL_PATH="%SHARE_PATH%\%PACKAGE_NAME%"
set __KESCLOUD_PACKAGE_ARGUMENTS=-s
REG QUERY %__KESCLOUD_ROOT_KEY% /v %__KESCLOUD_KEY_NAME% | FIND "0x1"
IF %ERRORLEVEL% == 1 GOTO INSTALL
GOTO END
:INSTALL
REG ADD %__KESCLOUD_ROOT_KEY% /v %__KESCLOUD_KEY_NAME% /t REG_DWORD /f /D 1
%__KESCLOUD_PACKAGE_FULL_PATH% %__KESCLOUD_PACKAGE_ARGUMENTS%
:END
 1. Dodaj wartości niestandardowe:
  • SHARE_PATH=\\package_path oznacza ścieżkę dostępu do folderu współdzielonego zawierającego pakiet instalacji zdalnej dla Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Zastąp \\package_path ścieżką do pakietu. Nie jest zalecane używanie cudzysłowów.
  • PACKAGE_NAME=setup.bat oznacza nazwę pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Zastąp setup.bat nazwą pakietu zdalnej instalacji. Nie jest zalecane używanie cudzysłowów.
  • __KESCLOUD_KEY_NAME="AutoPackageInstalled" oznacza parametr, który jest używany do potwierdzenia uruchomienia instalacji. Zastąp AutoPackageInstalled dowolną nazwą (użyj cyfr i znaków alfabetu łacińskiego). Zalecane jest użycie numeru wersji w cudzysłowie.
 2. Zapisz skrypt z rozszerzeniem BAT, np. install_kes_cloud.bat.
Plik ze skryptem i pakiet zdalnej instalacji dla Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows muszą znajdować się w folderze współdzielonym, do którego dostęp można uzyskać z serwera i stacji roboczych, na których zostanie wdrożona ochrona.
 1. Otwórz Zarządzanie zasadami grupy w Panel sterowania › Narzędzia administracyjne lub przy użyciu polecenia gpmc.msc.
 2. Przejdź do Obiekty zasad grupy

Obrazek: Zarządzanie zasadami grupy

 1. Utwórz nowy obiekt.

Obrazek: Tworzenie nowego obiektu zasad grupy

 1. Podaj nazwę nowego obiektu. Kliknij OK.

Obrazek: Dodawanie nazwy dla nowego obiektu zasad grupy

 1. Otwórz obiekt do edycji.

Obrazek: Modyfikowanie nowego obiektu zasad grupy

 1. Przejdź do Konfiguracja komputeraZasadyUstawienia systemu WindowsSkrypty (uruchamianie/zamykanie).
 2. Otwórz właściwości skryptu Uruchamianie.

Obrazek: Edytor zarządzania zasadami grupy

 1. Dodaj plik skryptu, który utworzyłeś.

Do uruchomienia scenariusza nie są wymagane żadne dodatkowe parametry.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK