Jak sprawdzić stan ochrony komputera z zainstalowanym Kaspersky Security Center 10 Network Agent?

 

Kaspersky Security Center 10

 
 
 

Jak sprawdzić stan ochrony komputera z zainstalowanym Kaspersky Security Center 10 Network Agent?

Powrót do sekcji "Zarządzanie hostem"
2017 lip 31 ID artykułu: 13758
 
 
 
 

Windows

Agent sieciowy zapisuje informacje o stanie ochrony komputera w sekcji rejestru sytemu:

  • Systemy 32-bitowe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\34\1103\1.0.0.0\Statistics\AVState
  • Systemy 64-bitowe: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\34\1103\1.0.0.0\Statistics\AVState

Inne systemy operacyjne

W systemach operacyjnych macOS i Linux każda zmienna jest plikiem tekstowym znajdującym się w następujących folderach:

macOS 

/Library/Application Support/Kaspersky Lab/klnagent/Data/1103/1.0.0.0/Statistics/AVState/

Linux 

/var/opt/kaspersky/klnagent/1103/1.0.0.0/Statistics/AVState/

Klucz (typ danych) Wartość Opis
Protection_LastConnected (REG_SZ) DD-MM-RRRR GG-MM-SS Data i godzina od ostatniego połączenia z Serwerem administracyjnym w formacie UTC.
Protection_AdmServer (REG_SZ) IP, nazwa DNS lub nazwa NetBIOS Adres Serwera administracyjnego.
Protection_NagentVersion (REG_SZ) a.b.c.d Numer wersji Agenta sieciowego.
Protection_NagentFullVersion (REG_SZ) a.b.c.d (patch1; patch2; ...; patchN) Numer wersji Agenta sieciowego z zainstalowanymi łatami.
Protection_HostId (REG_SZ) ID komputera.  
Protection_DynamicVM (REG_DWORD) 0 — no
1 — yes
Agent sieciowy jest instalowany w dynamicznym trybie VDI.
Protection_AvInstalled (REG_DWORD) 0 — no
1 — yes
Oprogramowanie antywirusowe jest zainstalowane na komputerze.
Protection_AvRunning (REG_DWORD) 0 — no
1 — yes
Ochrona w czasie rzeczywistym jest włączona.
Protection_HasRtp (REG_DWORD) 0 — no
1 — yes
Komponent ochrony w czasie rzeczywistym jest zainstalowany.
Protection_RtpState (REG_DWORD) Stan ochrony w czasie rzeczywistym:
0 Nieznany
1 Wyłączona
2 Wstrzymana
3 Uruchamiana
4 Włączona
5 Włączona z wysokim poziomem ochrony (maksymalna ochrona)
6 Włączona z niskim poziomem ochrony (maksymalna szybkość)
7 Włączona z ustawieniami zalecanymi
8 Włączona z ustawieniami niestandardowymi
9 Błąd
Protection_LastFscan (REG_SZ) DD-MM-RRRR GG-MM-SS Data i godzina od ostatniego pełnego skanowania w formacie UTC.
Protection_BasesDate (REG_SZ) DD-MM-RRRR GG-MM-SS Data i godzina od ostatniej publikacji antywirusowych baz danych.
 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK