Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych podczas kontaktowania się z pomocą techniczną ("Oświadczenie pomocy technicznej")

 

Przydatne artykuły: Zrzuty pamięci i raporty

 
 
 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych podczas kontaktowania się z pomocą techniczną ("Oświadczenie pomocy technicznej")

Powrót do sekcji "Zrzuty pamięci i raporty"
Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2020 ID artykułu: 13972
 
 
 
 

Wszystkie terminy użyte w niniejszym Oświadczeniu pomocy technicznej posiadają to samo znaczenie, które zostało zdefiniowane w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), w sekcji „Definicje”.

Należy uważnie przeczytać warunki tego Oświadczenia pomocy technicznej, a także wszystkie dokumenty w tym Oświadczeniu pomocy technicznej przed jego zaakceptowaniem. Jeśli Oprogramowanie jest używane przez osobę prawną lub na Komputerze używanym przez kilka osób, należy upewnić się, że osoby te zrozumiały i zaakceptowały warunki tego Oświadczenia pomocy technicznej przed dostarczeniem danych.

Przetwarzanie i ochrona danych

Pomoc techniczna jest zapewniana zgodnie z regułami dostępnymi na stronie: support.kaspersky.com/pl.

Posiadacz praw przetwarza dane, które otrzyma od Użytkownika końcowego z tytułu niniejszego Oświadczenia pomocy technicznej, zgodnie z Polityką prywatności Posiadacza praw: https://www.kaspersky.com/products-and-services-privacy-policy/pl.

Cel przetwarzania danych

Jeśli podczas korzystania z Oprogramowania wystąpi problem techniczny, należy przygotować i wysłać do pomocy technicznej Posiadacza praw pliki z informacjami diagnostycznymi zgodnie z niniejszym Oświadczeniem pomocy technicznej, aby pomoc techniczna Posiadacza praw mogła przetworzyć zgłoszenie. Pliki, które Użytkownik wysyła, będą używane tylko w celu pomocy Użytkownikowi w rozwiązaniu problemu technicznego.

Przygotowywanie i dostarczanie plików z informacjami diagnostycznymi

Pliki z informacjami diagnostycznymi powinny zostać przygotowane zgodnie z instrukcjami opisanymi w Instrukcji użytkownika i tylko na wyraźne życzenie specjalisty z działu pomocy technicznej oraz według jego wskazówek. Po przygotowaniu informacji diagnostycznych, zostaną one zapisane na Komputerze Użytkownika. Pliki z informacjami diagnostycznymi nie są automatycznie wysyłane do Posiadacza praw. Podczas przechowywania informacji diagnostycznych na Komputerze Użytkownika, to Użytkownik odpowiada za ich monitorowanie i ograniczanie dostępu do nich.

Przed podjęciem decyzji o wysłaniu plików z informacjami diagnostycznymi do Posiadacza praw, Użytkownik może otworzyć te pliki i przejrzeć ich zawartość.

Za zgodą Użytkownika, pliki z informacjami diagnostycznymi zostaną wysłane do Posiadacza praw. Wysyłanie odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału.

Przetwarzane dane

Pewne dane w plikach z informacjami diagnostycznymi mogą zostać uznane za dane osobowe zgodnie z prawem w niektórych krajach. W zależności od ustawień Oprogramowania Użytkownika, pliki mogą zawierać następujące dane:

- Informacje o systemie operacyjnym:

Pliki zawierają informacje o Komputerze Użytkownika oraz o stanie systemu operacyjnego: system operacyjny i zainstalowane pakiety service pack, obiekty jądra, sterowniki, usługi, rozszerzenia przeglądarek, rozszerzenia drukarek, rozszerzenia Eksploratora Windows, pobrane pliki programów, aktywne elementy instalacji, aplety panelu sterowania, plik hosts i wpisy rejestru, wersje przeglądarek i klientów poczty e-mail, informacje o otwartych portach i połączeniach nawiązanych w momencie przygotowania danych.

- Pliki śledzenia:

  • Informacje o stanie ochrony antywirusowej Komputera Użytkownika oraz o wszelkich obiektach lub aktywnościach, które mogą być szkodliwe (np. nazwa wykrytego obiektu, data/godzina wykrycia, nazwy/ścieżki dostępu i rozmiar zainfekowanych plików, część lub suma kontrolna adresu IP oraz port ataku sieciowego, szkodliwa aktywność i potencjalnie szkodliwe adresy URL), a także decyzje aplikacji i użytkownika odnośnie tych obiektów i aktywności.
  • Informacje o aplikacjach pobranych przez Użytkownika końcowego: adres URL, atrybuty, rozmiar pliku, informacje o procesie, który zainicjował pobranie.
  • Informacje o aplikacjach i ich modułach uruchomionych przez Użytkownika końcowego: rozmiar, atrybuty, data utworzenia, informacje o nagłówkach PE, region, nazwa, lokalizacja, użyte narzędzia do kompresji, sumy kontrolne i informacje o podpisie.
  • Informacje o błędach i użyciu interfejsu Oprogramowania Posiadacza praw zainstalowanego na Komputerze Użytkownika.
  • Informacje o połączeniach sieciowych: Adres IP zdalnego komputera oraz Komputera, numery portów połączenia i protokół sieciowy.
  • Informacje o wysłanych i otrzymanych wiadomościach e-mail i wiadomościach komunikatorów internetowych.
  • Informacje o adresach URL odwiedzonych stron internetowych: dane dotyczące loginów i haseł, pliki cookie.
  • Certyfikat publiczny serwera.

- Pliki zrzutu pamięci:

Zawartość pamięci użytej przez procesy Oprogramowania w momencie wygenerowania plików.

- Inne pliki:

Aby przyspieszyć przetwarzanie zgłoszenia związanego z problemami technicznymi, oprócz powyższych informacji, na prośbę specjalisty z pomocy technicznej konieczne może być dostarczenie pomocy technicznej dodatkowych plików. Te pliki mogą zawierać informacje niezbędne do działania Oprogramowania: ustawienia, raporty, wewnętrzne bazy danych, pliki konfiguracyjne. Szczegółowe informacje o danych w tych plikach można uzyskać od specjalistów z działu pomocy technicznej.

Wybór Użytkownika

Zapisywanie plików z informacjami diagnostycznymi jest domyślnie wyłączone w ustawieniach Oprogramowania i może być włączone tylko przez Użytkownika. To Użytkownik decyduje, czy chce wysłać dane do Posiadacza praw zgodnie z niniejszym Oświadczeniem pomocy technicznej.

© 2018 AO Kaspersky Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK