Jak zainstalować Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition poprzez profile grupy Active Directory?

 

Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 
 
 

Jak zainstalować Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition poprzez profile grupy Active Directory?

Powrót do sekcji "Instalacja i Dezinstalacja"
2016 sty 04 ID artykułu: 4469
 
 
 
 

Do jednoczesnej instalacji Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition na kilku serwerach można użyć nowego lub już istniejącego profilu grupy Active Directory.

Wymagania dla serwerów, na których ma być zainstalowany antywirus poprzez profil grupy:

 • wszystkie serwery powinny być w tej samej domenie i tej samej jednostce organizacyjnej;
 • wszystkie serwery powinny mieć jednakową architekturę systemu operacyjnego (32- lub 64-bitową);

Musisz posiadać prawa administratora w kontrolerze domeny, z którego chcesz zainstalować antywirusa.

Przed instalacją:

1. Sprawdź ustawienia serwera DNS.

Użyj polecenia ping, aby sprawdzić połączenie każdego serwera z kontrolerem domeny i kontrolera domeny z każdym serwerem.

2. Zgodnie z architekturą zainstalowanego systemu Windows, zapisz odpowiedni plik .msi pakietu instalacyjnego programu Anti-Virus  (\server\kavws.msi) i/lub plik .msi pakietu Narzędzi administracyjnych (\client\kavwstools.msi) do folderu współdzielonego na kontrolerze domeny, z którego będziesz instalować program antywirusowy na serwerach plików. Możesz zapisać plik(i) .msi w domyślnym folderze współdzielonym na kontrolerze domeny lub utworzyć nowy folder.

Profile grupy Active Directory umożliwiają instalację antywirusa i Narzędzi administracyjnych jedynie z domyślnymi ustawieniami.

Instalacja:

 1. Otwórz konsolę Active Directory - Użytkownicy i komputery.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacyjną zawierającą komputery, na których będziesz instalować program antywirusowy i wybierz Właściwości.
 3. Na zakładce Profil grupy kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy profil. Wprowadź nazwę nowo utworzonego profilu.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzony profil i wybierz Modyfikuj (otwórz Edytor obiektów zasad grupy).
 5. Rozwiń węzeł Konfiguracja komputera > Instalacja oprogramowania.
 6. Kliknij prawym przyciskiem węzeł Instalacja oprogramowania i wybierz Nowy > Pakiet.
 7. W otwartym oknie dialogowym Otwórz określ ścieżkę do zapisanego pliku .msi pakietu instalacyjnego programu antywirusowego lub Narzędzi administracyjnych w formacie UNC i kliknij Otwórz.
 8. W oknie dialogowym Instalacja programu kliknij przycisk Przypisane, a następnie kliknij OK. Nazwa pakietu będzie wyświetlona w panelu wyników w polu Profil grupy.
 9. Rozwiń węzeł Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki Windows.
 10. Wybierz Instalator Windows w drzewie konsoli.
 11. W panelu wyników kliknij dwukrotnie opcję Zawsze instaluj z podwyższonymi uprawnieniami i wybierz Włączone (ta opcja powinna być włączona również dla użytkowników grupy (węzeł Konfiguracja użytkowników)).
 12. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
 13. Kliknij OK w polu Profil grupy.
 14. Zamknij konsolę Active Directory - Użytkownicy i komputery.
 15. Zastosuj zmiany, uruchamiając jedno z następujących poleceń:
  • gpupdate/force – dla Microsoft Windows Server 2003 i 2008;

Antywirus zostanie zainstalowany na komputerach w grupie po ponownym uruchomieniu, a przed zalogowaniem do systemu Windows.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK